Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Jehova vodi svoje ljudstvo

Jehova vodi svoje ljudstvo

Jehova te bo vedno vodil. (IZA. 58:11)

PESMI: 152, 22

1., 2. a) Kako se tisti, ki so na čelu med Jehovovimi pričami, razlikujejo od voditeljev drugih religij? b) Kaj bomo pregledali v tem in naslednjem članku?

»KDO je vaš voditelj?« ljudje pogosto vprašajo Jehovove priče. To ni nič presenetljivega, saj je v številnih religijah kak moški ali ženska voditelj oziroma poglavar. Mi pa po drugi strani tistim, ki nas to vprašajo, s ponosom povemo, da naš Voditelj ni nepopoln človek. Raje se pustimo voditi obujenemu Kristusu, ki upošteva vodstvo svojega Očeta, Jehova. (Mat. 23:10)

2 Vendar obstaja vidna skupina moških, ki sestavljajo »zvestega in preudarnega sužnja« in so na čelu današnjega Božjega ljudstva. (Mat. 24:45) Kako torej vemo, da je zares Jehova ta, ki nas vodi po svojem nevidnem Sinu? V tem in naslednjem članku bomo pregledali, kako je Jehova skozi tisočletja določenim posameznikom zaupal vodstvo oziroma to še vedno počne. Oba članka bosta govorila o treh dokazih, da je za temi možmi v resnici stal oziroma še vedno stoji Jehova, ki je pravi voditelj svojega ljudstva. (Iza. 58:11)

IMELI SO MOČ SVETEGA DUHA

3. Kaj je Mojzesu dalo moč, da je vodil Izrael?

3 Sveti duh je Božjim predstavnikom dal moč. Razmislimo o Mojzesu, ki je bil postavljen za voditelja Izraelcev. Kaj ga je  usposobilo, da je lahko opravljal to zahtevno nalogo? Jehova »je vanj položil svojega svetega duha«. (Beri Izaija 63:11–14.) Torej je bil voditelj ljudstva Jehova, saj je bil on tisti, ki je Mojzesu dal moč svetega duha.

4. Zakaj so lahko bili Izraelci prepričani, da ima Mojzes Božjega duha? (Glej sliko pri naslovu.)

4 Sveti duh je nevidna sila. Kako so lahko bili potem Izraelci prepričani, da je ta deloval na Mojzesa? Sveti duh je omogočil Mojzesu, da je delal čudeže in da je faraonu oznanil Božje ime. (2. Mojz. 7:1–3) Poleg tega je ta duh pomagal Mojzesu razvijati lepe lastnosti, denimo ljubezen, krotkost in potrpežljivost, zaradi katerih je bil primeren za voditelja Izraelcev. Kakšno nasprotje krutim in sebičnim voditeljem drugih dežel! (2. Mojz. 5:2, 6–9) Bilo je povsem jasno: Jehova je izbral Mojzesa za voditelja svojega ljudstva.

5. Pojasni, kako je Jehova dal moč drugim Izraelcem, da so bili voditelji njegovega ljudstva.

5 Kasneje je Jehova še drugim moškim dal moč svetega duha, da so bili voditelji njegovega ljudstva. »Nunov sin Jozue [. . .] je bil poln duha modrosti.« (5. Mojz. 34:9) »Gideóna [je] obdal Jehovov duh.« (Sodn. 6:34) In »na Davidu [je bil] Jehovov duh«. (1. Sam. 16:13) Vsi ti moški so se zanašali na pomoč Božjega duha, in ta jim je dal moč, da so opravljali izjemna dela, ki jih sami ne bi mogli. (Joz. 11:16, 17; Sodn. 7:7, 22; 1. Sam. 17:37, 50) Zato je Jehova upravičeno prejel hvalo za ta mogočna dela.

6. Zakaj je Bog želel, da njegovo ljudstvo spoštuje izraelske voditelje?

6 Kako naj bi se Izraelci odzvali na jasne dokaze, da so imeli ti možje moč svetega duha? Ko so se ljudje pritoževali nad tem, kako jih Mojzes vodi, jih je Jehova vprašal: »Kako dolgo bo še to ljudstvo nespoštljivo do mene?« (4. Mojz. 14:2, 11) Prav zares, Jehova je bil tisti, ki je izbral Mojzesa, Jozueta, Gideona in Davida, da so ga predstavljali kot voditelja. Ko je ljudstvo poslušalo te moške, je pravzaprav ubogalo Jehova kot voditelja.

POMAGALI SO JIM ANGELI

7. Kako so angeli pomagali Mojzesu?

7 Božjim predstavnikom so pomagali angeli. (Beri Hebrejcem 1:7, 14.) Jehova je po angelih Mojzesu dal nalogo, ga usposobil in vodil. Mojzesa je poslal »za voditelja in rešitelja«, in sicer »po roki angela, ki se mu je prikazal v trnovem grmu«. (Apd. 7:35) Jehova je Postavo, ki je bila »izročena po angelih«, dal Mojzesu, da je z njo poučeval Izraelce. (Gal. 3:19) Jehova mu je dejal: »Odvedi ljudstvo tja, kamor sem ti rekel. Glej, moj angel bo šel pred teboj.« (2. Mojz. 32:34) Sveto pismo ne poroča, da so Izraelci videli utelešenega angela, ki je opravljal te naloge. Vendar je bilo iz tega, kako je Mojzes učil in vodil ljudstvo, jasno, da je imel nadčloveško pomoč.

8. Kako so angeli pomagali Jozuetu in Ezekiju?

8 Jozue je bil kot Mojzesov naslednik okrepljen od »kneza Jehovove vojske«, da je Božje ljudstvo vodil v boju proti Kanaancem. V tem boju so Izraelci zmagali. (Joz. 5:13–15; 6:2, 21) Kasneje je kralju Ezekiju pretila velikanska asirska vojska, ki je želela napasti Jeruzalem. V eni noči »je Jehovov angel šel in v asirskem taboru pobil sto petinosemdeset tisoč mož«. (2. kra. 19:35)

9. Ali je bila Izraelcem nepopolnost Božjih predstavnikov lahko izgovor, da jim ne bi bilo treba upoštevati njihovega vodstva? Pojasni.

 9 Angeli so seveda popolni, toda moški, katerim so pomagali, niso bili. Mojzes ob neki priložnosti ni dal slave Jehovu. (4. Mojz. 20:12) Jozue se ni obrnil k Bogu po vodstvo, preden je sklenil zavezo z Gibeonci. (Joz. 9:14, 15) Ezekijevo srce se je za kratek čas »prevzelo«. (2. krn. 32:25, 26) Kljub nepopolnosti teh moških pa se je od Izraelcev pričakovalo, da ubogajo njihovo vodstvo. Jehova je podpiral te moške z močjo nadnaravnih predstavnikov. Da, Jehova je vodil svoje ljudstvo.

VODILA JIH JE BOŽJA BESEDA

10. Kako je Mojzesa vodila Božja postava?

10 Božje predstavnike je vodila Božja Beseda. Sveto pismo za Postavo, ki je bila dana Izraelcem, pravi, da je »Mojzesova postava«. (1. kra. 2:3) Kljub temu pa Sveto pismo odkriva, da je resnični Zakonodajalec Jehova, in tudi Mojzes je bil podrejen tej Postavi. (2. krn. 34:14) Zatem ko je Jehova naročil, kako naj postavijo sveti šotor, je Mojzes »naredil vse, kar mu je Jehova zapovedal. Storil je natanko tako.« (2. Mojz. 40:1–16)

11., 12. a) Kaj se je zahtevalo od Jozueta in kraljev, ki so vladali Božjemu ljudstvu? b) Kako je Božja Beseda vplivala na voditelje Božjega ljudstva?

11 Jozue je že od samega začetka, ko je postal voditelj, imel zapis Božje Besede. Rečeno mu je bilo: »Pozorno jo beri dan in noč, da boš skrbno izpolnjeval vse, kar v njej piše.« (Joz. 1:8) Kasneje so imeli kralji, ki so vladali Božjemu ljudstvu, podobno navado. Morali so vsak dan brati Postavo, si jo prepisati in »upoštevati vse besede te postave in te uredbe ter se ravnati po njih«. (Beri 5. Mojzesova 17:18–20.)

12 Kako je Božja Beseda učinkovala na moške, ki jim je bilo zaupano vodstvo? Razmislimo o kralju Josiju. Zatem ko so našli zapis Mojzesove postave, mu ga je njegov tajnik začel brati. * Kako se je kralj odzval? »Takoj ko je kralj slišal besede iz knjige postave, si je raztrgal oblačila.« Toda ni ostalo le pri tem. Ker ga je vodila Božja Beseda, je začel goreče ukrepati proti malikovalstvu in poskrbel za praznovanje pashe, kot ga še ni bilo. (2. kra. 22:11; 23:1–23) Ker je Josija in druge zveste voditelje vodila Božja Beseda, so bili pripravljeni popraviti in pojasniti navodila, ki so jih posredovali Božjemu ljudstvu. Zaradi teh sprememb je lahko Božje starodavno ljudstvo spet ravnalo skladno z Božjo voljo.

13. V čem so se voditelji Božjega ljudstva razlikovali od voditeljev drugih narodov?

13 Kako drugačni so bili ti zvesti kralji od voditeljev drugih narodov, ki sta jih vodili človeška modrost in kratkovidnost! Pod kanaanskimi voditelji so ljudje počenjali ostudne reči, kot so krvoskrunstvo, homoseksualnost, bestialnost, žrtvovanje otrok in hudo malikovanje. (3. Mojz. 18:6, 21–25) Poleg tega babilonski in egiptovski voditelji niso upoštevali znanstveno utemeljenih higienskih načel, ki jih je Bog dal Izraelcem. (4. Mojz. 19:13) V nasprotju z njimi pa so pripadniki Božjega starodavnega ljudstva videli, kako so njihovi zvesti voditelji podpirali duhovno, moralno in  telesno čistost. Očitno je, da jih je vodil Jehova.

14. Zakaj je Jehova discipliniral nekatere voditelje svojega ljudstva?

14 Seveda niso vsi kralji, ki so vladali Božjemu starodavnemu ljudstvu, upoštevali Božjih navodil. Tisti, ki niso ubogali Jehova, niso hoteli sprejeti vodstva Božjega svetega duha, njegovih angelov in njegove Besede. Včasih je Jehova discipliniral ali zamenjal takšne voditelje. (1. Sam. 13:13, 14) Ob svojem času je postavil nekoga, ki je bil boljši od katerega koli moškega, ki ga je uporabil do takrat.

JEHOVA JE POSTAVIL POPOLNEGA VODITELJA

15. a) Kako so preroki nakazovali na prihod voditelja, ki bo usposobljen kakor nihče drug? b) Kdo je bil napovedani voditelj?

15 Jehova je stoletja napovedoval, da bo za voditelja svojega ljudstva postavil nekoga, ki bo usposobljen kakor nihče drug. Mojzes je Izraelcem dejal: »Izmed tebe, izmed tvojih bratov, ti bo Jehova, tvoj Bog, postavil preroka, kakršen sem jaz. Njega poslušajte!« (5. Mojz. 18:15) Izaija je zanj napovedal, da bo postal »voditelj in poveljnik«. (Iza. 55:4) In Daniel je po navdihnjenju pisal o tem, da bo prišel »Mesija, Voditelj«. (Dan. 9:25) Nazadnje se je Jezus Kristus dal prepoznati kot »Voditelj« Božjega ljudstva. (Beri Matej 23:10.) Učenci so voljno šli za Jezusom in priznali, da ga je izbral Jehova. (Jan. 6:68, 69) Kaj jih je prepričalo, da je Jezus Kristus tisti, po katerem Jehova vodi svoje ljudstvo?

16. Kaj dokazuje, da je Jezus imel moč svetega duha?

16 Jezus je imel moč svetega duha. Ob Jezusovem krstu je Janez Krstnik videl, da »se nebesa razpirajo in da se duh kakor golob spušča« na Jezusa. Tega je potem »duh primoral, da je šel v pustinjo«. (Mar. 1:10–12) Jezusu je Božji sveti duh do konca njegove zemeljske službe dajal moč, da je delal čudeže in govoril z oblastjo od Boga. (Apd. 10:38) Poleg tega je sveti duh v Jezusu razvijal popoln sad, med drugim ljubezen, veselje in neomajno vero. (Jan. 15:9; Heb. 12:2) Noben drug voditelj ni priskrbel toliko prepričljivih dokazov. Jezusa je izbral Jehova.

Kako so angeli pomagali Jezusu kmalu po njegovem krstu? (Glej odstavek 17.)

17. Kako so angeli pomagali Jezusu?

17 Jezusa so podpirali angeli. Kmalu zatem, ko se je Jezus krstil, so prišli »angeli in mu začeli streči«. (Mat. 4:11) Malo pred njegovo smrtjo »se je pred njim pojavil angel iz nebes in ga krepčal«. (Luk. 22:43) Jezus je bil prepričan, da mu bo Jehova poslal pomoč  angelov, kadar koli jo bo potreboval za to, da izpolni njegovo voljo. (Mat. 26:53)

18., 19. Kako je Božja Beseda vodila Jezusa v njegovem življenju in pri poučevanju?

18 Jezusa je vodila Božja Beseda. Jezus je že od začetka svojega služenja dopustil, da so ga usmerjali Sveti spisi. (Mat. 4:4) Pravzaprav je bil Božji Besedi tako zelo poslušen, da je bil nazadnje pripravljen umreti na mučilnem kolu. Celo v svojih zadnjih besedah, preden je umrl, je citiral dele mesijanskih prerokb. (Mat. 27:46; Luk. 23:46) Po drugi strani pa so verski voditelji tistega časa prezirali Božjo Besedo, kadar je bila ta v nasprotju z njihovimi izročili. Ko je Jezus citiral besede, ki jih je Jehova izrekel po preroku Izaiju, je za verske voditelje rekel: »To ljudstvo mi izkazuje čast s svojimi ustnicami, njihovo srce pa je daleč od mene. Zaman me častijo, saj so njihovi nauki le človeške zapovedi.« (Mat. 15:7–9) Ali bi Jehova res izbral koga izmed teh moških, da bi vodil njegovo ljudstvo?

19 Jezus ni dopustil, da ga Božja Beseda vodi samo pri njegovem ravnanju, ampak tudi pri njegovem poučevanju. Ko mu je kdo postavil kako pereče versko vprašanje, se ni zanašal na svojo izjemno modrost ali na svoje neprekosljive izkušnje. Raje se je držal Svetih spisov kot najvišje avtoritete. (Mat. 22:33–40) Poleg tega ni hotel svojih poslušalcev zabavati z osebnimi zgodbami glede življenja v nebesih ali ustvarjanja vesolja, ampak jim je raje »docela odprl um, da so dojeli pomen Svetih spisov«. (Luk. 24:32, 45) Jezus je ljubil Božjo Besedo in o njej se je z veseljem pogovarjal z drugimi.

20. a) Kako je Jezus pokazal, da je podrejen Bogu? b) Kaj se iz primerjave med Jezusom in Herodom Agripom I. naučimo glede tega, koga Jehova izbere za voditelja?

20 Jezus je kljub temu, da so se poslušalci čudili njegovim »prijetnim besedam«, vse zasluge pripisal svojemu učitelju, Jehovu. (Luk. 4:22) Ko je neki bogat moški želel Jezusa počastiti z nazivom »dobri učitelj«, mu je Jezus skromno odvrnil: »Zakaj me imenuješ dobri? Nihče ni dober razen enega, Boga.« (Mar. 10:17, 18) Bil je pravo nasprotje Heroda Agripa I., ki je postal kralj oziroma voditelj Judeje kakih osem let kasneje! Ob neki posebni priložnosti si je Herod nadel »kraljevsko obleko«, množica, ki ga je občudovala, pa je vzklikala: »To je božji glas, ne človeški!« Herod je očitno užival v slavi. Kaj se je zatem zgodilo? »V hipu ga je udaril Jehovov angel, ker ni dal slave Bogu; razjedli so ga črvi in je izdihnil.« (Apd. 12:21–23) Prav gotovo noben nepristranski opazovalec ni mogel skleniti, da je Jehova izbral Heroda za voditelja. Po drugi strani pa je Jezus prepričljivo dokazal, da ga je postavil Bog, in neprestano je oslavljal Jehova kot vrhovnega voditelja njegovega ljudstva.

21. Kaj bomo pregledali v naslednjem članku?

21 Jezus ne bo voditelj le nekaj let. »Dana mi je bila vsa oblast v nebesih in na zemlji,« je objavil po svojem vstajenju. »In glejte, jaz bom z vami vse dni do sklenitve stvarnosti.« (Mat. 28:18–20) Toda kako bo Jezus kot nevidni duh v nebesih vodil Božje ljudstvo na zemlji? Komu je Jehova zaupal, da opravlja delo pod Kristusovim vodstvom, in ga postavil na čelo svojega ljudstva? In kako bodo kristjani lahko prepoznali njegove predstavnike? V naslednjem članku bomo pregledali odgovore na ta vprašanja.

^ odst. 12 To je bil morda izvirni dokument, ki ga je napisal Mojzes.