Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Ali se spomniš?

Ali se spomniš?

Ali lahko odgovoriš na naslednja vprašanja, ki temeljijo na Stražnem stolpu iz leta 2019?

Kaj pomeni Božja obljuba »Nobeno orožje, ki bo narejeno zoper tebe, ne bo uspešno«? (Iza. 54:17)

Lahko smo prepričani, da nas bo Bog zaščitil pred uničujočimi silami, kot je besnenje tiranov. (Iza. 25:4, 5) Naši sovražniki nam ne bodo mogli trajno škodovati. (w19.01, str. 6, 7)

Kako je iz Božjega ravnanja s Kanaanci in trmastimi Izraelci razvidna Božja pravica?

Bog je izvršil obsodbo nad tistimi, ki so sodelovali pri izprijenih spolnih dejanjih oziroma so grdo ravnali z ženskami in otroki. Ljudi, ki so ga poslušali in so z drugimi ravnali pravično, pa je blagoslovil. (w19.02, str. 22, 23)

Kaj naj bi naredili, če smo prisotni, ko moli nekdo, ki ni Priča?

Spoštljivo lahko ostanemo tiho, vendar ne smemo reči »amen« ali se držati za roke s tistimi, ki so prisotni. Po tiho lahko izrečemo svojo molitev. (w19.03, str. 31)

Kako resna stvar je zloraba otrok?

Zloraba otrok je greh proti žrtvi zlorabe, krščanski občini, posvetnim oblastem in Bogu. Če posvetne oblasti zahtevajo, da je treba prijaviti obtožbe o zlorabi, starešine to upoštevajo. (w19.05, str. 9, 10)

Kako lahko spremenimo oziroma izboljšamo silo, ki žene naš um?

Ključnega pomena so naslednji koraki: pogovarjajmo se z Jehovom v molitvi, poglobljeno premišljujmo s ciljem, da se preiščemo, in modro izbirajmo svojo družbo. (w19.06, str. 11)

Kaj lahko naredimo že sedaj, da bi se pripravili na preganjanje?

Okrepiti moramo svoje prijateljstvo z Jehovom. Prepričani moramo biti, da nas ima rad in da nas ne bo nikoli zapustil. Vsak dan berimo Sveto pismo in redno molimo. Bodimo prepričani, da se bodo obljube glede Božjega kraljestva uresničile. Na pamet se naučimo svoje najljubše svetopisemske stavke in pesmi, ki slavijo Jehova. (w19.07, str. 2–4)

Kaj lahko naredimo, da bi pomagali sorodnikom, da bi se ti rešili?

Pomembno je, da se skušamo vživeti v njihove občutke, da smo s svojim vedenjem dober zgled ter da smo potrpežljivi in taktni. (w19.08, str. 15–17)

Kako smo lahko poživljeni, kot je to obljubil Jezus v Mateju 11:28?

Imamo ljubeče krščanske nadzornike, najboljše prijatelje in najboljše delo. (w19.09, str. 23)

Kako nam lahko Bog da željo in moč za delo? (Fil. 2:13)

Ko beremo Božjo Besedo in o njej poglobljeno premišljujemo, nas Bog lahko poživi. Prav tako nam da željo, da bi izpolnjevali njegovo voljo, in moč, da ukrepamo. Sveti duh lahko izboljša naše naravne sposobnosti. (w19.10, str. 21)

Katere korake naj bi naredili, preden sprejmemo pomembno odločitev?

Teh pet korakov je: Stvari temeljito razišči. Moli za modrost. Preišči svoje motive. Postavi si določne cilje. Bodi realen. (w19.11, str. 27–29)

Ali zamisel o nesmrtni duši izhaja iz tega, kar je Satan rekel Evi?

Očitno ne. Satan je Evi rekel, da ne bo umrla, in ni trdil, da bo samo videti, da je umrla. Kakršne koli napačne verske zamisli niso preživele potopa. Verovanje v nesmrtno dušo se je verjetno pojavilo, preden je Bog razkropil ljudi, ki so gradili stolp v Babelu. (w19.12, str. 15)