Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

»Se vidimo v raju!«

»Se vidimo v raju!«

Boš z menoj v raju. (LUK. 23:43)

PESMI: 145, 139

1., 2. Kako si različni ljudje predstavljajo raj?

BIL je zelo čustven prizor. Ko so delegati iz tujine na koncu zborovanja v Seulu v Koreji zapuščali stadion, so se okoli njih zbrale krajevne Priče. Mnogi med njimi so mahali in vzklikali: »Se vidimo v raju!« Kateri raj so imeli v mislih?

2 Beseda raj ima za različne ljudi različen pomen. Nekateri pravijo, da je raj plod domišljije. Drugi menijo, da je raj tam, kjer si vesel in zadovoljen. Sestradan človek, ki je na pojedini, se morda počuti, kot da je v raju. V 19. stoletju je neka obiskovalka ob pogledu na dolino, polno travniških cvetlic, vzkliknila: »O, to je pravi raj!« Kaj je zate raj? Ali verjameš vanj?

3. Kaj Sveto pismo pravi o raju?

3 Sveto pismo govori o raju, ki je nekoč obstajal, in o raju, ki je še pred nami. Zamisel o raju se pojavi že na začetku Svetega pisma. V katoliškem Douayevem prevodu Svetega pisma, prevedenem iz latinščine, v 1. Mojzesovi 2:8 piše: »Gospod Bog je na začetku zasadil raj veselja: vanj je postavil [Adama], ki ga je izoblikoval.« (Poudarili mi.) Hebrejsko besedilo govori o edenskem vrtu. Eden pomeni »veselje«, in  ta vrt je bil zares prijeten. Tam je bilo obilje hrane, čudovita pokrajina in mir med živalmi in človekom. (1. Mojz. 1:29–31)

4. Zakaj lahko edenskemu vrtu rečemo raj?

4 Grška beseda, ki je prevod hebrejske besede za »vrt«, je parádeisos. V McClintockovi in Strongovi Cyclopaedii glede besede parádeisos piše: »Pokrajina, ki jo je imel v mislih grški popotnik, je obsegala širok in odprt park, zaščiten pred nevarnostjo, neokrnjeno naravo, mogočna gozdna drevesa, med katerimi mnoga dajejo sad, in čiste potoke, kjer se ob bregovih sprehajajo črede antilop in ovc.« (Primerjaj 1. Mojzesova 2:15, 16.)

5., 6. Kako je bil raj izgubljen in katero vprašanje se pri tem postavlja?

5 Bog je Adama in Evo postavil v takšen raj, vendar v njem nista ostala. Zakaj? Ker nista ubogala Boga, nista več izpolnjevala pogojev, da v njem ostaneta. Tako je bil raj zanju in za njune potomce izgubljen. (1. Mojz. 3:23, 24) Čeprav v vrtu ni bilo več ljudi, je očitno obstajal do potopa v Noetovih dneh.

6 Nekateri se morda sprašujejo: »Ali bo lahko kdaj kateri moški, ženska ali otrok živel v raju na zemlji?« Kaj kažejo dejstva? Ali imaš trden temelj za to, da upaš na življenje v raju skupaj s svojimi ljubljenimi? Ali bi lahko razložil, zakaj si prepričan, da bo v prihodnosti raj?

KAJ KAŽE NA TO, DA BO RAJ V PRIHODNOSTI

7., 8. a) Kaj je Bog obljubil Abrahamu? b) Na kakšno razmišljanje je morda Abrahama navedla Božja obljuba?

7 Da bi našli odgovor, je najbolj logično, da pogledamo v knjigo, ki jo je navdihnil Stvarnik prvotnega raja. Razmislimo, kaj je Bog rekel svojemu prijatelju Abrahamu. Dejal je, da bo pomnožil Abrahamovo potomstvo, da ga bo »kakor peska na morski obali«. Jehova je izrekel tudi naslednjo pomembno obljubo: »Ker si poslušal moj glas, bodo po tvojem semenu blagoslovljeni vsi narodi na zemlji.« (1. Mojz. 22:17, 18) To obljubo je povedal tudi Abrahamovemu sinu in vnuku. (Beri 1. Mojzesova 26:4; 28:14.)

8 Sveto pismo nikjer ne nakazuje, da bi Abraham menil, da bodo ljudje dobili končno nagrado v raju v nebesih. Ko je Bog rekel, da bodo blagoslovljeni »vsi narodi na zemlji«, je Abraham prav gotovo pomislil na blagoslove na zemlji. Ali je to v Svetem pismu edini dokaz, da bo v prihodnosti raj na zemlji?

9., 10. Zaradi katerih obljub lahko pričakujemo blagoslove v prihodnosti?

9 David, eden od Abrahamovih potomcev, je opozoril na čas v prihodnosti, ko »hudodelcev« in »tistih, ki ravnajo nepravično,« ne bo več. Kaj bo to pomenilo? »Hudobneža ne bo več.« (Ps. 37:1, 2, 10) »Krotki pa bodo podedovali zemljo in uživali obilje miru.« Poleg tega je David po navdihnjenju napovedal: »Pravični bodo podedovali zemljo in večno prebivali na njej.« (Ps. 37:11, 29; 2. Sam. 23:2) Kako so te obljube vplivale na posameznike, ki so želeli izpolnjevati Božjo voljo? Imeli so temelj za upanje: če bi na zemlji živeli samo pravični ljudje, bi bil sčasoma obnovljen raj, kakršen je bil edenski vrt.

10 Čez čas se je večina Izraelcev, ki so trdili, da častijo Jehova, odvrnila od Boga in pravega čaščenja. Zato je Bog dopustil, da so si Babilonci podredili  njegovo ljudstvo, uničili deželo in številne odpeljali v pregnanstvo. (2. krn. 36:15–21; Jer. 4:22–27) Kljub temu so Božji preroki napovedali, da se bo Božje ljudstvo po 70 letih vrnilo v svojo domovino. Te prerokbe so se izpolnile. Velikega pomena pa so tudi za nas. Medtem ko si bomo nekatere od njih pogledali, imejmo v mislih prihodnji raj na zemlji.

11. Kako se je izpolnila prerokba iz Izaija 11:6–9 in katero vprašanje se še zastavlja?

11 Beri Izaija 11:6–9. Bog je po Izaiju napovedal, da se njegovemu ljudstvu po vrnitvi v domovino ne bo treba spoprijemati s težkimi in nevarnimi razmerami niti se jim ne bo treba bati, da bi jih napadale živali ali kruti ljudje. Mlajši in starejši bodo varni. Ali nas to ne spomni na razmere, ki jih je Bog uredil v edenskem vrtu? (Iza. 51:3) Ta Izaijeva prerokba ne govori le o Izraelcih, saj pravi, da bo cela zemlja »polna spoznanja o Jehovu, kakor vode pokrivajo morsko globočino«. Kdaj se bo to izpolnilo?

12. a) Katere blagoslove so prejeli tisti, ki so se vrnili iz pregnanstva v Babilonu? b) Kako vemo, da ima prerokba iz Izaija 35:5–10 še eno izpolnitev?

12 Beri Izaija 35:5–10. Izaija je v nadaljevanju poudaril, da Izraelcev po vrnitvi ne bodo ogrožale živali ali ljudje. Njihova zemlja bo bogato obrodila, ker bo obilo vode, tako kot je bilo v edenskem vrtu. (1. Mojz. 2:10–14; Jer. 31:12) Ali je bila to edina izpolnitev? Nič ne kaže, da bi bili tisti, ki so se vrnili iz pregnanstva, čudežno ozdravljeni. Slepim se na primer ni povrnil vid. Bog je torej nakazal, da bo do dobesednega ozdravljenja prišlo šele v prihodnosti.

13., 14. Kako so nekdanji pregnanci videli izpolnitev prerokbe iz Izaija 65:21–23 in kateri del te prerokbe se mora še izpolniti? (Glej sliko pri naslovu.)

13 Beri Izaija 65:21–23. Judje se niso vrnili v udobne hiše. Prav tako tudi polja in vinogradi niso bili obdelani. Toda to se je spremenilo, ker jih je Bog blagoslovil. Kako veseli so morali biti, da so lahko gradili hiše in v njih živeli! Lahko so sejali in sadili poljščine in uživali zdravo hrano, ki so jo pridelali.

14 Bodi pozoren na pomembno podrobnost omenjene prerokbe. Ali bo kdaj prišel čas, ko bo naših dni, »kolikor je dni drevesa«? Nekatera drevesa živijo več tisoč let. Ljudje bi morali biti zdravi, da bi lahko živeli tako dolgo. Če bi lahko živeli v razmerah, ki jih je napovedal Izaija, bi se nam sanje uresničile. To bi bil raj! In ta prerokba se bo izpolnila!

Kako se bo izpolnila Jezusova obljuba o raju? (Glej odstavka 15, 16.)

15. Omeni nekatere blagoslove, ki so zapisani v Izaijevi knjigi.

15 Razmisli, kako obljube, o katerih smo pravkar razpravljali, nakazujejo na prihodnji raj. Bog bo blagoslovil ljudi po vsej zemlji. Nihče ne bo v nevarnosti pred živalmi ali krutimi ljudmi. Slepi, gluhi in hromi bodo ozdravljeni. Ljudje bodo lahko gradili svoje hiše in uživali v pridelovanju zdrave hrane. Živeli bodo dlje kot drevesa. Sveto pismo odkriva, da je takšna prihodnost pred nami. Kljub temu nekateri trdijo, da tem prerokbam pripisujemo večjo izpolnitev, kot je upravičeno. Kako bi jim odgovoril? Kateri tehtni razlog imaš, da pričakuješ pravi raj na zemlji? Ta tehtni razlog je priskrbel največji človek, ki je kdaj koli živel.

 BOŠ V RAJU!

16., 17. Kdaj je Jezus govoril o raju?

16 Čeprav je bil Jezus nedolžen, so ga obsodili na smrt in ga obesili na kol, poleg njega pa so obesili tudi dva judovska zločinca. Pred smrtjo je eden od zločincev priznal, da je Jezus kralj, in prosil: »Jezus, spomni se me, ko boš prišel v svoje kraljestvo.« (Luk. 23:39–42) Kar je Jezus povedal v Luku 23:43, je povezano tudi s tvojo prihodnostjo. Nekateri sodobni učenjaki Jezusov odgovor dobesedno prevajajo takole: »Resnično ti povem, danes boš z menoj v raju.« Bodi pozoren na besedo »danes«. Kaj je Jezus želel povedati? Glede tega obstajajo različna mnenja.

17 V mnogih sodobnih jezikih se z vejico izrazi ali pojasni pomen stavka. V prvih grških rokopisih pa se ločila niso uporabljala dosledno. Zato se postavi vprašanje. Ali je Jezus rekel »Pravim ti, danes boš z menoj v raju« ali pa je rekel »Pravim ti danes, boš z menoj v raju«? Prevajalci morda postavijo vejico glede na to, kar mislijo, da je Jezus želel reči. V znanih svetopisemskih prevodih lahko najdemo obe različici zapisa.

18., 19. Na podlagi česa lahko logično sklenemo, kaj je Jezus imel v mislih?

18 Spomnimo se, da je Jezus pred tem svojim učencem rekel, da bo »Sin človekov v osrčju zemlje tri dni in tri noči«. Rekel je še: »Sinu človekovemu je namenjeno, da bo izdan ljudem v roke, in ti ga bodo ubili, tretji dan pa bo obujen.« (Mat. 12:40; 16:21; 17:22, 23; Mar. 10:34) Apostol Peter je potrdil, da se je to zgodilo. (Apd. 10:39, 40) Jezus torej ni šel v raj tisti dan, ko sta on in zločinec umrla. Bil je še nekaj dni »v hadu«, preden ga je Bog obudil. (Apd. 2:31, 32) *

19 Vidimo torej lahko, da je Jezus svojo obljubo zločincu uvedel z besedami: »Resnično ti povem danes.« Takšno izražanje je bilo običajno tudi v Mojzesovih dneh. Mojzes je na primer rekel: »Te besede, ki ti jih danes zapovedujem, naj bodo v tvojem srcu.« (5. Mojz. 6:6; 7:11; 8:1, 19; 30:15)

20. Kateri dokazi podpirajo naše razumevanje Jezusovih besed?

20 Neki svetopisemski prevajalec z Bližnjega vzhoda je glede Jezusovega odgovora rekel: »Poudarek v tem besedilu je na besedi ‚danes‘ in bi zato moralo pisati takole: ‚Resnično ti povem danes, boš z menoj v raju.‘ Obljuba je bila izrečena tistega dne, izpolnila pa naj bi se kasneje. To je značilnost orientalskih jezikov, ki kaže, da je bila obljuba izrečena na določen dan in se bo gotovo izpolnila.« Jezusov odgovor podobno prevaja tudi sirski prevod iz petega stoletja: »Amen, pravim ti danes, da boš z menoj v edenskem vrtu.« Ta obljuba nas prav gotovo spodbudi.

21. Kaj je Jezus obljubil zločincu in zakaj lahko to rečemo?

21 Jezus je sklenil zavezo s svojimi zvestimi apostoli, da bodo z njim v nebeškem Kraljestvu. Tega umirajoči zločinec ni mogel vedeti. (Luk. 22:29) Poleg tega ni bil niti krščen. (Jan. 3:3–6, 12) Iz tega lahko zaključimo, da  je Jezus zločincu obljubil zemeljski raj. Leta kasneje je apostol Pavel govoril o človeku, ki je bil v videnju »vzet v raj«. (2. Kor. 12:1–4) V nasprotju z umirajočim kriminalcem so bili Pavel in drugi zvesti apostoli izbrani, da bodo šli v nebesa, kjer bodo z Jezusom vladali v Kraljestvu. Vendar je Pavel opozarjal na nekaj, kar naj bi se zgodilo v prihodnosti, na prihodnji raj. * Ali bo ta raj na zemlji? Ali boš lahko tam tudi ti?

KAJ LAHKO PRIČAKUJEŠ

22., 23. Na kaj lahko upamo?

22 Imej v mislih, da je David napovedal čas, ko bodo »pravični [. . .] podedovali zemljo«. (Ps. 37:29; 2. Pet. 3:13) David je govoril o času, ko bodo ljudje na zemlji živeli po Božjih pravičnih merilih. V Izaiju 65:22 je zapisana prerokba: »Kolikor je dni drevesa, toliko bo dni mojega ljudstva.« To pomeni, da bodo ljudje živeli na tisoče let. Ali lahko to pričakujemo? Da, saj bo Bog glede na Razodetje 21:1–4 blagoslovil človeštvo. Eden od blagoslovov bo ta, da »smrti ne bo več«.

23 Slika je torej jasna. Adam in Eva sta v Edenu zapravila raj, vendar bo zemlja ponovno postala raj. Bog je obljubil, da bo blagoslovil ljudi na zemlji. David je po navdihnjenju napisal, da bodo ponižni in pravični podedovali zemljo in večno živeli na njej. Prerokbe iz Izaijeve knjige bi nam morale vzbuditi željo po čudovitih razmerah, ki bodo vladale na zemlji. Kdaj se bo to zgodilo? Ko se bo izpolnila obljuba, ki jo je Jezus dal judovskemu zločincu. Tudi ti si lahko v tem raju. Takrat se bodo uresničile izjave, ki so bile namenjene delegatom na zborovanju v Koreji: »Se vidimo v raju!«

^ odst. 18 Profesor Marvin Pate je napisal: »Običajno se beseda ‚danes‘ nanaša na obdobje 24 ur. Težava je v tem, da je takšno mnenje očitno v nasprotju s svetopisemskim naukom, ki pravi, da se je Jezus po svoji smrti najprej ‚spustil‘ v had (Mat. 12:40; Apd. 2:31; Rim. 10:7) in se šele nato dvignil v nebesa.«

^ odst. 21 Glej »Vprašanja bralcev« v tej številki.