Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Ali se spomniš?

Ali se spomniš?

Ali si skrbno prebral zadnje številke Stražnega stolpa? Poglej, ali lahko odgovoriš na naslednja vprašanja:

Zakaj bi morali starši priseljenci pretehtati zadevo glede jezika, da bi duhovno pomagali svojim otrokom?

Otroci se bodo krajevnega jezika verjetno naučili v šoli in v svojem okolju. Za otroka je lahko koristno, če zna več kot samo en jezik. Starši bi morali razmisliti, kje bodo otroci najbolje dojeli resnico in duhovno napredovali, naj bo to v občini, ki govori krajevni jezik, ali pa v občini, ki govori jezik priseljencev. Krščanski starši dajejo duhovno dobro svojih otrok pred lastne želje. (w17.05, str. 9–11)

Jezus je vprašal Petra: »Ali me ljubiš bolj kakor te?« Na kaj se beseda »te« nanaša? (Jan. 21:15)

Videti je, da je Jezus s tem mislil na ribe, ki so ležale v bližini, in/ali na ribištvo. Po Jezusovi smrti se je Peter vrnil k svoji prejšnji zaposlitvi – ribištvu. Kristjani bi morali pretehtati, kakšno mesto ima posvetno delo v njihovem srcu. (w17.05, str. 22, 23)

Zakaj je Abraham prosil svojo ženo, naj reče, da je njegova sestra? (1. Mojz. 12:10–13)

Sara je bila v resnici Abrahamova polsestra. Če bi rekla, da je njegova žena, bi Abrahama morda ubili in tako ne bi mogel imeti potomca, ki mu ga je Bog obljubil. (wp17.3, str. 14, 15)

Katero tehniko je Elias Hutter vpeljal, da je pomagal tistim, ki so se želeli naučiti hebrejščino?

Želel je, da bi učenci znali ločiti koren hebrejskih besed v Svetem pismu od predpon in pripon. V ta namen je koren besede natisnil s polnimi črkami, predpone in pripone pa s praznimi črkami. Podobno metodo uporablja angleški Prevod novi svet z referencami (New World Translation of the Holy Scriptures—With References) v svojih podčrtnih opombah. (wp17.4, str. 11, 12)

Kateri dejavniki naj bi vplivali na kristjanov pogled na to, da bi zaradi zaščite pred ljudmi posedoval orožje?

Nekateri dejavniki so: Za Boga je življenje sveto. Jezus svojih sledilcev ni spodbujal, naj si priskrbijo meč za zaščito. (Luk. 22:36, 38) Svoje meče naj bi prekovali v lemeže. Življenje je dragocenejše od gmotnih reči. Spoštujemo vest drugih in želimo biti zgledni. (2. Kor. 4:2) (w17.07, str. 31, 32)

Zakaj se Matejevo poročilo o Jezusovem zgodnjem življenju razlikuje od Lukovega?

Matejevo poročilo se osredotoča na Jožefa, na primer, kako se je odzval na Marijino nosečnost in na Božje sporočilo, da naj zbeži v Egipt in se kasneje vrne. Lukovo poročilo je bolj osredotočeno na Marijo; na primer, na njen obisk pri Elizabeti in njen odziv, ko je mladi Jezus ostal v templju. (w17.08, str. 32)

Kljub katerim oviram je Sveto pismo ostalo?

Pomen besed in besednih zvez, ki jih najdemo v Svetem pismu, se je s časom spremenil. Politični dogodki so vplivali na splošni jezik. Prevajanju Svetega pisma v splošne jezike se je nasprotovalo. (w17.09, str. 19–21)

Ali imamo svojega angela varuha?

Ne. Jezus je govoril, da angeli njegovih učencev gledajo obličje Boga. (Mat. 18:10) Povedati je hotel, da se angeli zanimajo za njegove učence, in ne da čudežno ščitijo vsakega posebej. (wp17.5, str. 5)

Katera je najvišja oblika ljubezni?

Agápe je, kadar temelji na pravičnih načelih, najvišja oblika ljubezni. Zajema lahko naklonjenost in toplino. Toda odseva visoka načela, kot so nesebična dejanja v dobro drugih. (w17.10, str. 7)