Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Vera – lastnost, ki nas okrepi

Vera – lastnost, ki nas okrepi

VERA ima izjemno moč. Čeprav želi Satan uničiti naš odnos z Jehovom, nam vera pomaga »pogasiti vse goreče izstrelke Hudobnega«. (Efež. 6:16) Če imamo vero, lahko vztrajamo kljub goram podobnim težavam. Jezus je svojim učencem rekel: »Če imate vere vsaj za gorčično zrno, boste tej gori rekli ‚Od tu se prestavi tja‘, in se bo prestavila.« (Mat. 17:20) Ker vemo, da nas vera lahko duhovno okrepi, je dobro, da se vprašamo: Kaj je vera? Kako nanjo vpliva to, da cenimo resnico? Kako jo lahko okrepimo? In v koga naj bi verovali? (Rim. 4:3)

KAJ JE VERA?

Vera je več kot le to, da verjamemo temu, kar piše v Svetem pismu, saj celo »demoni verujejo [v obstoj Boga] in se tresejo od strahu«. (Jak. 2:19) Kaj je torej vera?

Tako kot smo prepričani, da bosta dan in noč vedno obstajala, tako smo tudi prepričani, da se bodo Božje besede vedno uresničile.

V Svetem pismu sta zapisana dva vidika vere. Prvič, »vera je utemeljeno pričakovanje tistega, kar upamo«. (Heb. 11:1a) Če imamo vero, smo trdno prepričani, da je vse, kar Jehova pravi, resnica in da se bodo njegove besede tudi izpolnile. Jehova je na primer Izraelcem rekel: »Če bi mogli prelomiti mojo zavezo z dnevom in mojo zavezo z nočjo, tako da dan in noč ne bi več nastopila ob svojem času, potem bi se lahko prelomila tudi moja zaveza z Davidom, mojim služabnikom.« (Jer. 33:20, 21) Ali te je kdaj strah, da morda sonce ne bo več vzšlo ali zašlo in da tako ne bi bilo več dneva in noči? Če ne dvomiš o fizikalnih zakonih, zaradi katerih se zemlja vrti okoli svoje osi in kroži okrog sonca, potem ne bi smel dvomiti, da bo Stvarnik teh zakonov izpolnil svoje obljube. (Iza. 55:10, 11; Mat. 5:18)

Drugič, vera je »očiten dokaz o obstoju stvari, čeprav jih ne vidimo«. Glede vere piše, da je »očiten dokaz« o stvareh, ki so nevidne našim očem, vendar so resnične. (Heb. 11:1b) Na kakšen način? Denimo, da te otrok vpraša: »Kako veš, da obstaja zrak?« Čeprav zraka nisi še nikoli videl, bi otroku lahko naštel nekaj dokazov za to, da zrak obstaja, kot so dihanje, veter in kaj podobnega. Ko otrok enkrat sprejme dokaze, razume, da obstajajo stvari, ki jih ne more videti. Podobno tudi vera temelji na trdnih dokazih. (Rim. 1:20)

DA BI IMELI VERO, MORAMO CENITI RESNICO

Ker vera temelji na dokazih, si mora posameznik najprej pridobiti »točno spoznanje resnice«, da bi veroval. (1. Tim. 2:4) Vendar to še ni dovolj. Apostol Pavel je napisal: »S srcem se namreč veruje.« (Rim. 10:10) Ni dovolj, da posameznik le verjame resnici, ampak jo mora tudi ceniti. Samo to ga bo spodbudilo, da bo kazal vero oziroma ravnal v skladu z resnico. (Jak. 2:20) Posameznik, ki resnice ne ceni iskreno, lahko zavrne celo  trdne dokaze, če trmasto vztraja pri svojih zamislih in išče izgovore, da bi zadovoljil svoje sebične želje. (2. Pet. 3:3, 4; Juda 18) Zato v svetopisemskih časih niso vsi, ki so videli čudeže, tudi verovali. (4. Mojz. 14:11; Jan. 12:37) Bog po svojem svetem duhu daje vero samo tistim, ki bolj ljubijo resnico kot laži. (Gal. 5:22; 2. Tes. 2:10, 11)

KAKO JE DAVID RAZVIL MOČNO VERO

Med temi, ki so imeli močno vero, je bil kralj David. (Heb. 11:32, 33) Vendar niso vsi v Davidovi družini imeli takšne vere. Davidov najstarejši brat Eliab je pokazal, da nima vere, ko se je razjezil na Davida, ki je želel več izvedeti glede Goljatovega izzivanja. (1. Sam. 17:26–28) Nihče se ne rodi z vero niti je ne podeduje od staršev. Zato je bila vera, ki jo je imel David, rezultat tega, da je imel dober odnos z Bogom.

Iz 27. psalma izvemo, kako si je David pridobil tako močno vero. (1. vrstica) David je poglobljeno premišljeval o svojih preteklih izkušnjah in o tem, kako je Jehova ravnal z njegovimi sovražniki. (2., 3. vrstica) Globoko je cenil Jehovov sveti šotor. (4. vrstica) Skupaj s soverniki je častil Boga v svetem šotoru. (6. vrstica) Goreče se je obračal k Jehovu v molitvi. (7., 8. vrstica) Prav tako je želel biti poučen o Božjih poteh. (11. vrstica) Davidu je bila vera tako pomembna, da je vprašal: »Če ne bi veroval, [. . .] kje bi bil zdaj?« (13. vrstica)

KAKO LAHKO OKREPIMO SVOJO VERO

Tudi mi imamo lahko takšno vero, kot jo je imel David, če posnemamo njegovo stališče in navade, opisane v 27. psalmu. Ker vera temelji na točnem spoznanju, bomo lažje kazali ta vidik sadu Božjega duha, če bomo preučevali Božjo Besedo in na njej temelječe publikacije. (Ps. 1:2, 3) Vzemimo si čas, da poglobljeno premišljujemo o tem, kar smo preučevali. Poglobljeno premišljevanje bi lahko primerjali z zemljo, v kateri raste hvaležnost. Bolj ko bomo hvaležni Jehovu, bolj bomo želeli kazati vero s tem, da ga častimo na občinskih shodih in drugim govorimo o upanju, ki ga imamo. (Heb. 10:23–25) Vero kažemo tudi tako, da vedno molimo in nikoli ne odnehamo. (Luk. 18:1–8) Zato nenehno molimo k Jehovu in zaupajmo, da »mu je mar« za nas. (1. Tes. 5:17; 1. Pet. 5:7) Vera nas spodbuja k dejanjem, dejanja pa krepijo našo vero. (Jak. 2:22)

VERUJMO V JEZUSA

Jezus je na večer pred svojo smrtjo učencem rekel: »Verujte v Boga, verujte pa tudi vame.« (Jan. 14:1) Torej ni dovolj, da  verujemo samo v Jehova, ampak moramo verovati tudi v Jezusa. Kako pokažemo, da verujemo v Jezusa? Preglejmo tri načine.

Kaj pomeni to, da verujemo v Jezusa?

Prvič, na odkupnino glej kot na darilo, ki ga je Bog dal tebi osebno. Apostol Pavel je rekel: »Živim po veri v Božjega Sina, ki me je ljubil in dal samega sebe zame.« (Gal. 2:20) Če veruješ v Jezusa, si trdno prepričan, da ti lahko odkupnina pomaga in da je temelj za to, da ti Jehova odpusti grehe. Prav tako ti daje upanje na večno življenje in je največji dokaz, da te Bog ljubi. (Rim. 8:32, 38, 39; Efež. 1:7) To ti bo pomagalo, da boš lahko odgnal negativne občutke. (2. Tes. 2:16, 17)

Drugič, zbližaj se z Jehovom v molitvi na temelju Jezusove odkupne žrtve. Zaradi odkupnine lahko molimo k Jehovu »brez zadržkov«, da bi bili ob pravem času »deležni usmiljenja in nezaslužene dobrotljivosti«. (Heb. 4:15, 16; 10:19–22) Molitev nam pomaga, da smo še bolj odločeni upirati se skušnjavi, da bi grešili. (Luk. 22:40)

Tretjič, poslušaj Jezusa. Apostol Janez je napisal: »Kdor veruje v Sina, ima večno življenje. Kdor pa Sina ne posluša, življenja ne bo videl, temveč ostaja nad njim Božja jeza.« (Jan. 3:36) Bodi pozoren, da je Janez neposlušnost navedel kot nasprotje tega, da kažemo vero. Vero v Jezusa torej pokažemo takrat, ko ga poslušamo. To delamo tako, da upoštevamo »Kristusovo postavo«, k čemur spada vse, kar je Jezus učil in zapovedal. (Gal. 6:2) Poslušamo ga tudi tako, da upoštevamo smernice, ki nam jih daje po »zvestem in preudarnem sužnju«. (Mat. 24:45) Če poslušamo Jezusa, bomo imeli moč, da zdržimo še tako težke preizkušnje. (Luk. 6:47, 48)

»SEZIDAVAJTE SE NA SVOJI PRESVETI VERI«

Nekoč je neki moški Jezusu rekel: »Verujem! Pomagaj mi, da bom imel več vere!« (Mar. 9:24) Imel je nekaj vere, toda ponižno je priznal, da je potrebuje še več. Tako kot ta moški se bomo tudi mi kdaj znašli v okoliščinah, ko bomo potrebovali več vere. Vendar si lahko vsi že sedaj okrepimo vero. Kot smo pregledali, lahko svojo vero okrepimo tako, da preučujemo Božjo Besedo in o tem, kar smo preučili, poglobljeno premišljujemo, zaradi česar bomo še bolj hvaležni Jehovu. Naša vera prav tako raste, ko skupaj s soverniki častimo Jehova, drugim govorimo o svojem upanju in vztrajamo v molitvi. Ko krepimo svojo vero, prejmemo največjo nagrado. Božja Beseda nas spodbuja: »Ljubljeni, sezidavajte se na svoji presveti veri [. . .], in se tako obdržite v Božji ljubezni.« (Juda 20, 21)