Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Ne sodi po zunanjosti

Ne sodi po zunanjosti

Nehajte soditi po zunanjosti, temveč sodite s pravično sodbo. (JAN. 7:24)

PESMI: 142, 123

1. Kaj je Izaija prerokoval glede Jezusa in zakaj je to spodbudno?

IZAIJEVA prerokba o našem Gospodu Jezusu Kristusu nam ogreje in potolaži srce. Izaija je napovedal, da Jezus »ne bo sodil po tem, kar bo videl z očmi, niti opominjal po tem, kar bo slišal z ušesi. V pravičnosti bo sodil siromake.« (Iza. 11:3, 4) Zakaj je to spodbudno? Ker živimo v svetu, polnem pristranskosti in predsodkov. Vsi hrepenimo po popolnem Sodniku, ki nas ne bo nikoli sodil po zunanjosti!

2. Kaj nam je Jezus zapovedal in kaj bomo obravnavali v tem članku?

2 Vsak dan si izoblikujemo mnenje o drugih. Vendar ker smo nepopolni, zadev ne moremo popolno presoditi, kakor jih lahko Jezus. Na nas hitro vpliva to, kar vidimo z očmi. Kljub temu je Jezus, ko je bil na zemlji, zapovedal: »Nehajte soditi po zunanjosti, temveč sodite s pravično sodbo.« (Jan. 7:24) Jezus očitno želi, da ga posnemamo in da drugih ne sodimo po zunanjosti. V tem članku bomo obravnavali tri dejavnike, ki lahko vplivajo na naše mnenje: rasa ali etnična pripadnost, gmotno bogastvo in starost. Za vsako področje bomo pregledali, kako lahko pokažemo, da ubogamo Jezusovo zapoved.

 NE SODI PO RASNI ALI ETNIČNI PRIPADNOSTI

3., 4. a) Zaradi katerih dogodkov je Peter začel drugače gledati na Nejude? (Glej sliko pri naslovu.) b) Katero novo resnico je Jehova pomagal Petru razumeti?

3 Predstavljaj si, kaj vse je moralo rojiti po glavi apostolu Petru, ko je bil poklican v Cezarejo, na dom Nejuda Kornelija. (Apd. 10:17–29) Kakor drugi Judje tistega časa je bil tudi Peter vzgojen v prepričanju, da so Nejudje nečisti. Vendar je zaradi nedavnih dogodkov začel drugače razmišljati. Dobil je na primer videnje od Boga. (Apd. 10:9–16) Kaj je videl? Predenj se je spustilo nekaj podobnega ponjavi, ki je bila polna nečistih živali. Glas iz nebes mu je ukazal: »Vstani, Peter, zakolji in jej!« Peter je odločno rekel, da tega ne bo storil. Nato mu je glas iz nebes dejal: »Tega, kar je Bog očistil, ne imenuj več nečisto.« Po videnju je bil Peter zmeden, saj ni razumel, kaj mu je glas skušal povedati. Ravno tedaj pa so prišli sli, ki jih je poslal Kornelij. Sveti duh je Petru naročil, naj gre na Kornelijev dom, zato je Peter odšel s sli.

4 Če bi Peter sodil samo po zunanjosti, ne bi nikoli vstopil v Kornelijev dom. Judje preprosto niso vstopali v dom Nejudov. Zakaj je torej Peter kljub globoko ukoreninjenim predsodkom prestopil prag Kornelijevega doma? Na Petra je močno vplivalo videnje, ki ga je dobil, in navodilo svetega duha. Zatem ko je prisluhnil Korneliju, je nedvomno ganjen zaradi njegovih besed po navdihnjenju izjavil: »Zdaj pa zares spoznavam, da Bog ni pristranski, temveč da mu je v vsakem narodu sprejemljiv tisti, ki se ga boji in ravna pravično.« (Apd. 10:34, 35) Kakšno vznemirljivo novo razumevanje je to bilo za Petra – takšno, ki bo imelo daljnosežen vpliv! Kako je ta resnica glede nepristranskosti vplivala na vse kristjane?

5. a) Kaj Jehova želi, da razumejo vsi kristjani? b) Kaj imamo mogoče še vedno v sebi, čeprav poznamo resnico?

5 Jehova je po Petru vsem kristjanom pomagal razumeti, da je nepristranski. Niso mu pomembne rasne, etnične, narodnostne, plemenske ali jezikovne razlike. Sprejemljiv mu je vsak moški in vsaka ženska, ki se ga boji in ravna pravično. (Gal. 3:26–28; Raz. 7:9, 10) Nedvomno se s tem strinjaš. Toda kaj, če si odraščal v državi ali družini, kjer so predsodki nekaj običajnega? Čeprav morda meniš, da si nepristranski, imaš mogoče globoko v sebi še vedno kake predsodke. Celo pri Petru, ki je pomagal drugim razumeti, da je Jehova nepristranski, so kasneje prišli na dan predsodki. (Gal. 2:11–14) Kako lahko ubogamo Jezusa in nehamo soditi po zunanjosti?

6. a) Kaj nam lahko pomaga izkoreniniti predsodke iz srca? b) Kaj je bilo razvidno iz poročila nekega odgovornega brata?

6 Skrbno se moramo preiskovati v luči Božje Besede, da bi videli, ali so v nas še vedno kakršni koli predsodki. (Ps. 119:105) Poleg tega morda potrebujemo ljubečo pomoč drugih, ki mogoče pri nas opazijo predsodke, četudi jih sami ne prepoznamo. (Gal. 2:11, 14) Ti predsodki so lahko v nas tako zakoreninjeni, da se jih niti ne zavedamo. Razmisli denimo o nekem odgovornem bratu, ki je podružničnemu uradu napisal poročilo o marljivem paru v polnočasni službi. Mož je pripadal etnični manjšini, na katero ljudje pogosto gledajo zviška. Očitno se odgovorni brat ni zavedal,  da tudi sam goji predsodke do te manjšine. V svojem poročilu je napisal veliko lepega o možu, vendar je poročilo sklenil z naslednjimi besedami: »Resda je iz [te etnične skupine], vendar zaradi njegovega vedenja in življenja drugi lažje razumejo, da ni nujno, da posameznik, ki pripada [tej etnični skupini], živi umazano in ima slabe navade, kar je značilno za veliko ljudi [tega] porekla.« Kaj se iz tega naučimo? Ne glede na to, kakšne odgovornosti imamo, se moramo skrbno preiskovati in biti pripravljeni sprejeti pomoč, da bi ugotovili, ali je v našem srcu ostala kakršna koli sled predsodkov. Kaj lahko še storimo?

7. Kako se lahko v srcu razširimo?

7 Če se v srcu razširimo, bomo ljubezni dovolili, da nadomesti predsodke. (2. Kor. 6:11–13) Ali imaš navado, da se tesno družiš samo s tistimi, ki pripadajo isti rasi, etnični skupini, narodu, plemenu ali jezikovni skupini kot ti? Če je tako, se razširi. Zakaj ne bi tistih, ki so drugega porekla, povabil na oznanjevanje ali k sebi domov na obrok ali druženje? (Apd. 16:14, 15) Če boš to storil, boš svoje srce napolnil s toliko ljubezni, da v njem ne bo prostora za predsodke. Toda obstajajo še druga področja, na katerih bi lahko hitro začeli ljudi soditi po zunanjosti. Preglejmo sedaj, kako bi lahko na našo presojo vplivalo gmotno bogastvo.

NE SODI PO BOGASTVU ALI SIROMAŠTVU

8. Kako lahko glede na besede iz 3. Mojzesove 19:15 na našo presojo vpliva to, da je človek bogat ali reven?

8 Gmotno bogastvo je še en dejavnik, ki lahko vpliva na to, kako gledamo na druge. V 3. Mojzesovi 19:15 piše: »Ne bodi pristranski do ubožca niti ne dajaj prednosti veljaku. Svojemu bližnjemu sodi pravično.« Toda kako lahko to, da je človek bogat ali reven, vpliva na naš pogled nanj?

9. Katero žalostno resnico je zapisal Salomon in kaj se iz nje naučimo?

9 Sveti duh je spodbudil Salomona, da je zapisal žalostno resnico o nepopolnih ljudeh. V Pregovorih 14:20 beremo: »Siromaka sovraži celo njegov bližnji, bogat človek pa ima veliko prijateljev.« Kaj se naučimo iz tega pregovora? Če nismo previdni, bi morda skušali biti prijatelji s tistimi soverniki, ki so premožni, medtem ko bi se izogibali tistih, ki so revni. Zakaj je zelo nevarno soditi druge zgolj po tem, koliko imajo v gmotnem pogledu?

10. Na kateri problem je opozoril Jakob?

10 Če bi druge sodili po njihovem gmotnem imetju, bi lahko v občini ustvarili razredne razlike. Do tega je prišlo v nekaterih občinah v prvem stoletju in učenec Jakob je takratne kristjane na to opozoril. (Beri Jakob 2:1–4.) Nikoli ne dovolimo, da bi takšno razmišljanje vplivalo na naše občine. Kaj lahko torej storimo, da ne bi drugih sodili po zunanjosti?

11. Ali gmotno imetje vpliva na posameznikov odnos z Jehovom? Pojasni.

11 Na svoje brate in sestre moramo gledati tako, kot nanje gleda Jehova. Posameznik Jehovu ni dragocen zato, ker je bogat ali ker je reven. Na naš odnos z Jehovom ne bo nikoli vplivalo to, koliko imamo v gmotnem pogledu. Jezus je resda rekel, da »bo bogataš težko prišel v nebeško kraljestvo«, ni pa rekel, da bo to nemogoče. (Mat. 19:23) Po drugi strani je Jezus tudi dejal: »Srečni vi, ki ste revni,  ker vaše je Božje kraljestvo.« (Luk. 6:20) Vendar to ni pomenilo, da se bodo vsi revni ljudje odzvali na Jezusovo poučevanje in da bodo deležni posebnih blagoslovov. Veliko revnih se ni odzvalo. Dejstvo je, da tega, v kakšnem odnosu je posameznik z Jehovom, preprosto ne moremo soditi po tem, koliko ima v gmotnem pogledu.

12. Kaj Sveto pismo naroča premožnim in revnim?

12 Med Božjim ljudstvom so tako premožni kot revni bratje in sestre. Vendar vsi ljubijo Jehova in mu služijo z nerazdeljenim srcem. Sveto pismo tistim, ki so bogati, naroča, »naj ne opirajo svojega upanja na negotovo bogastvo, temveč na Boga«. (Beri 1. Timoteju 6:17–19.) Istočasno Božja Beseda opozarja vse Božje služabnike, premožne in revne, naj pazijo, da ne bi gojili ljubezni do denarja. (1. Tim. 6:9, 10) Zares, ko odpremo oči in začnemo na sovernike gledati tako, kot nanje gleda Jehova, nas ne bo mikalo, da bi jih sodili zgolj po tem, koliko imajo v gmotnem pogledu. Kaj pa posameznikova starost? Ali je to tehten razlog, da bi sodili druge? Poglejmo.

NE SODI PO STAROSTI

13. Kaj nas Sveto pismo uči o izkazovanju spoštovanja starejšim?

13 Sveto pismo nam pogosto naroča, naj starejšim izkazujemo ustrezno spoštovanje. V 3. Mojzesovi 19:32 piše: »Pred sivo glavo vstani, spoštuj starejšega človeka in se boj svojega Boga.« Pregovori 16:31 nam povejo, da je siva glava »prelepa krona, če je na poti pravičnosti«. Pavel je Timoteja opozoril, naj starejšega moškega ne opominja ostro, temveč naj na takšnega starejšega brata gleda kakor na očeta. (1. Tim. 5:1, 2) Čeprav je imel Timotej določeno mero oblasti nad starejšimi brati, je moral biti do njih sočuten in spoštljiv.

14. Kdaj bo morda primerno, da posamezniku, ki je starejši od nas, svetujemo ali ga discipliniramo?

14 Vendar kako daleč naj bi šli pri upoštevanju tega načela? Ali naj bi se denimo čutili dolžne, da popustimo starejšemu posamezniku, če ta namerno greši ali zagovarja kaj, kar Jehovu ni všeč? Jehova ne bo sodil po zunanjosti pa tudi namernemu grešniku ne bo oprostil preprosto zato, ker je ta starejši. Bodi pozoren na načelo, zapisano v Izaiju 65:20: »Grešnik, tudi če bo star sto let, bo nase priklical prekletstvo.« Podobno načelo je razvidno iz Ezekielovega videnja. (Ezek. 9:5–7) Zato nam mora biti vedno najpomembnejše to, da izkažemo spoštovanje Pradavnemu, Bogu Jehovu. (Dan. 7:9, 10, 13, 14) Tako se ne bomo bali korigirati posameznika, ki potrebuje nasvet, ne glede na njegovo starost. (Gal. 6:1)

Ali izkazuješ spoštovanje mlajšim bratom? (Glej odstavek 15.)

15. Kaj se o izkazovanju spoštovanja mlajšim bratom naučimo od apostola Pavla?

15 Kako pa je z mlajšimi brati v občini? Kako gledaš nanje? Apostol Pavel je mlademu Timoteju napisal: »Naj nihče nikoli ne gleda zviška nate zaradi tvoje mladosti. Ampak bodi zvestim za zgled v govorjenju, vedenju, ljubezni, veri in čistosti.« (1. Tim. 4:12) Ko je Pavel napisal te besede, je bil Timotej morda v svojih zgodnjih tridesetih letih. Kljub temu mu je Pavel zaupal pomembne odgovornosti. Ne glede na to, zakaj je Pavel dal Timoteju ta nasvet, je bistvo jasno. Mlajših bratov ne smemo soditi po njihovi starosti. Nikar ne pozabimo, da je tudi naš Gospod Jezus svojo celotno  sveto službo na zemlji opravil, ko je bil v zgodnjih tridesetih letih.

16., 17. a) Kako starešine ugotovijo, ali je brat usposobljen za to, da ga predlagajo za strežnega služabnika ali starešina? b) Kako se morda osebno mnenje ali kultura bije s Svetim pismom?

16 Morda pripadamo kulturi, v kateri ljudje radi gledajo zviška na mlajše moške. V takšni kulturi se starešine v občini mogoče obotavljajo priporočati usposobljene mlade brate za strežne služabnike ali starešine. Vsi starešine bi si morali zapomniti, da Sveto pismo ne določa najnižje starosti za moškega, da bi se ga priporočalo za strežnega služabnika ali starešina. (1. Tim. 3:1–10, 12, 13; Titu 1:5–9) Če starešina postavi pravilo na podlagi svoje kulture, pokaže, da ne upošteva Svetega pisma. Starešine mlajših moških ne smejo presojati na podlagi osebnega mnenja ali kulture, ampak na podlagi meril iz Božje Besede. (2. Tim. 3:16, 17)

17 Razmisli o tem, kako lahko takšni nesvetopisemski pogledi, ki temeljijo na kulturi, postanejo ovira pri tem, da bi se usposobljenim bratom zaupale še večje odgovornosti. V neki državi so dobro usposobljenemu strežnemu služabniku zaupali pomembne odgovornosti. Čeprav so se starešine v občini strinjali, da ta mladi brat v razumni meri ustreza svetopisemskim pogojem za starešina, ga za postavitev niso predlagali. Nekaj starejših starešin je vztrajalo, da je brat videti premlad za to, da bi drugi nanj gledali kot na starešina. Na žalost mladega brata niso postavili za starešina, in to samo zaradi njegovega videza. Čeprav je to le en primer, poročila kažejo, da takšno razmišljanje vpliva na veliko bratov v različnih delih sveta. Kako zelo pomembno je, da se zanašamo na Sveto pismo, ne pa na svojo kulturo ali osebno mnenje! Le tako bomo ubogali Jezusa in nehali soditi po zunanjosti.

SODI S PRAVIČNO SODBO

18., 19. Kaj moramo delati, če želimo na druge gledati tako, kot nanje gleda Jehova?

18 Resda smo nepopolni, vendar se lahko naučimo na druge gledati skozi Jehovove nepristranske oči. (Apd. 10:34, 35) Da bi nam to uspelo, se moramo nenehno truditi in biti pozorni na opomine iz Božje Besede. Upoštevanje teh opominov nam bo pomagalo ubogati Jezusovo zapoved, naj nehamo soditi po zunanjosti. (Jan. 7:24)

19 Kmalu bo naš Kralj, Jezus Kristus, sodil vse človeštvo, in to ne po tem, kar bo videl z očmi ali slišal z ušesi, ampak s pravično sodbo. (Iza. 11:3, 4) To bo zares čudovito!