Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Vprašanja bralcev

Vprašanja bralcev

Zakaj se Matejevo poročilo o Jezusovem zgodnjem življenju razlikuje od Lukovega?

Matejevo poročilo se glede dogodkov, ki so povezani z Jezusovim rojstvom in zgodnjim življenjem, nekoliko razlikuje od Lukovega poročila, ker sta pisca evangelijev opisovala dogodke z različnih zornih kotov.

Matejevo poročilo se osredotoča na dogodke, ki so povezani z Jožefom. Govori o tem, kako se je Jožef sprva odzval, ko je slišal, da je Marija noseča, o njegovih sanjah, v katerih mu je angel pojasnil nastale razmere, in tudi o tem, kako je sprejel to pojasnilo. (Mat. 1:19–25) Matej še pove, da je Jožef imel sanje, v katerih ga je angel spodbudil, naj zbeži v Egipt. Govori tudi o tem, kako je Jožef z družino zbežal, o sanjah, v katerih mu je angel naročil, naj se vrne v Izraelovo deželo, o njegovi vrnitvi ter o odločitvi, da se z družino naseli v Nazaretu. (Mat. 2:13, 14, 19–23) V uvodnih poglavjih Matejevega evangelija je Jožef po imenu omenjen sedemkrat, medtem ko je Marija le štirikrat.

Po drugi strani pa je Lukovo poročilo bolj osredotočeno na Marijo. V njem je opisano, kako je Marijo obiskal angel Gabriel, kako je Marija obiskala sorodnico Elizabeto in kako je hvalila Jehova. (Luk. 1:26–56) Luka tudi omenja, kaj je Simeon povedal Mariji o Jezusovem trpljenju v prihodnosti. Nato Luka opiše dogodek, ko je dvanajstletni Jezus z družino obiskal tempelj. Celo v tem primeru citira Marijine besede, in ne Jožefovih. Doda še, da so vsi ti dogodki na Marijo naredili močan vtis. (Luk. 2:19, 34, 35, 48, 51) V prvih dveh poglavjih Lukovega evangelija je Marija po imenu omenjena dvanajstkrat, medtem ko je Jožef le trikrat. Matej nam torej bolj opiše Jožefove skrbi in dejavnosti, Luka pa nam priskrbi več podrobnosti o Mariji, namreč o njeni vlogi in o tem, kar je doživela.

Podobno se razlikuje tudi rodovnik, ki sta ga zapisala ta pisca evangelijev. Matej je naštel Jožefove prednike in odkril, da je Jezus kot Jožefov posvojenec zakoniti dedič Davidovega kraljestva. Zakaj? Ker je bil Jožef potomec kralja Davida po rodovni liniji Davidovega sina Salomona. (Mat. 1:6, 16) Po drugi strani pa je Luka navedel Marijine prednike in tako pokazal, da je bil Jezus naravni dedič Davidovega kraljestva, in sicer »po mesu«. (Rim. 1:3) Zakaj? Ker je bila Marija potomka kralja Davida po rodovni liniji Davidovega sina Natana. (Luk. 3:31) Toda zakaj Luka ni v rodovnik navedel Marije kot hčerke Helija, njenega očeta? Ker so rodovnik načeloma pisali po moški liniji. Ko je torej Luka navedel Jožefa in ga opisal kot Helijevega sina, se je razumelo, da je bil Jožef Helijev zet. (Luk. 3:23)

Rodovniška seznama, ki sta ju zapisala Matej in Luka, jasno dokazujeta, da je bil Jezus napovedani Mesija. Pravzaprav je bila resnica o Jezusovem rodovniku tako dobro znana, da je niti farizeji niti saduceji niso mogli zanikati. Tako Matejev kot Lukov zapis Jezusove rodovne linije sta bistvena za našo vero in nas navdajata s prepričanostjo, da se bodo izpolnile tudi ostale Božje obljube.