Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Postavljeni bratje, učite se od Timoteja

Postavljeni bratje, učite se od Timoteja

LANI je bilo več tisoč moških med Jehovovimi pričami po svetu postavljenih za starešine in strežne služabnike. Če si eden izmed teh dragih bratov, potem se zagotovo veseliš svoje nove odgovornosti.

Vendar je razumljivo, da si morda tudi nekoliko zaskrbljen. Mladi starešina Jason pove: »Ko sem bil postavljen, sem imel občutek, da imam kar naenkrat ogromno novih odgovornosti.« Mojzes in Jeremija sta menila, da nista primerna za novo nalogo, ki sta jo dobila od Jehova. (2. Mojz. 4:10; Jer. 1:6) Mogoče imaš podobne občutke. Kako jih lahko premagaš in še naprej napreduješ? Razmisli o zgledu krščanskega učenca Timoteja. (Apd. 16:1–3)

POSNEMAJ TIMOTEJEV ZGLED

Timotej je bil verjetno v svojih poznih najstniških ali zgodnjih dvajsetih letih, ko ga je apostol Pavel povabil, da ga spremlja na potovanjih. Sprva je bil zaradi svoje mladosti morda nesamozavesten in se je mogoče v novi vlogi, ki mu je bila dodeljena, obotavljal opravljati določene naloge. (1. Tim. 4:11, 12; 2. Tim. 1:1, 2, 7) Vendar je lahko Pavel deset let kasneje občini v Filipih napisal: »Jaz pa v Gospodu Jezusu upam, da vam bom v kratkem poslal Timoteja [. . .]. Saj nimam nikogar drugega, ki bi imel takšno stališče kot on.« (Fil. 2:19, 20)

Zakaj je bil Timotej takšen izjemen starešina? Razmisli o šestih stvareh, ki se jih lahko naučiš iz njegovega zgleda.

1. Za ljudi se je zares zanimal. Pavel je sovernikom v Filipih glede Timoteja napisal: »Nimam nikogar drugega, ki bi imel takšno stališče kot on in bi iskreno skrbel za vaše zadeve.« (Fil. 2:20) Da, Timotej je imel rad ljudi. Iskreno se je zanimal za njihovo duhovno dobro in se zanje z veseljem razdajal.

Ne bodi podoben vozniku avtobusa, ki mu je pomembnejše to, da na vsako avtobusno postajo pride točno, kot pa to, da pobere potnike. William, spoštovan starešina, ki svojo nalogo opravlja že več kot 20 let, novopostavljenim bratom svetuje: »Brate in sestre imejte radi. Osredotočite se na njihove potrebe, in ne na organizacijske zadeve.«

2. Prednost je dajal duhovnim dejavnostim. Ko je Pavel primerjal Timoteja z drugimi, je rekel: »Vsi drugi namreč iščejo svoje koristi, ne pa koristi Kristusa Jezusa.« (Fil. 2:21) Pavel je pismo pisal iz Rima. Opazil je, da so tamkajšnji bratje preveč zaposleni z osebnimi zadevami. Do sebe so bili prizanesljivi in si za duhovne stvari niso ravno prizadevali. Toda Timotej ni bil takšen! Ko so se pojavile priložnosti, da bi naredil več v prid dobri novici, je imel enako stališče kot Izaija, ki je rekel: »Tukaj sem, pošlji mene!« (Iza. 6:8)

Kako lahko uravnovesiš svoje osebne in teokratične dolžnosti? Prvič, določi si prednostni vrstni red. Pavel je spodbujal, naj ugotovimo, »kaj je pomembnejše«. (Fil. 1:10) To, kar je pomembno  Bogu, naj bo pomembno tudi tebi. Drugič, poenostavi stvari – odstrani kradljivce časa in energije. Pavel je Timoteja svaril: »Beži torej od želja, ki so značilne za mladost, prizadevaj pa si za pravičnost, vero, ljubezen in mir.« (2. Tim. 2:22)

3. Marljivo je opravljal sveto službo. Pavel je Filipljane glede Timoteja spomnil: »Zanj veste, kakšnega se je izkazal, namreč da je kakor otrok z očetom marljivo služil z menoj pri širjenju dobre novice.« (Fil. 2:22) Timotej ni bil len. Skupaj s Pavlom je marljivo delal, in to je utrdilo prijateljske vezi med njima.

Danes v Božji organizaciji nikoli ne primanjkuje dela. To delo je zares zadovoljujoče in te lahko zbliža z brati in sestrami. Zato si postavi za cilj, da si tudi ti med tistimi, ki so vedno »zelo zaposleni v Gospodovem delu«. (1. Kor. 15:58)

4. Udejanjal je naučeno. Pavel je Timoteju napisal: »Ti si se ravnal natanko po mojem pouku, mojem načinu življenja, namenu, veri, potrpežljivosti, ljubezni, zdržljivosti.« (2. Tim. 3:10) Ker je Timotej udejanjal naučeno, je bil usposobljen za večje odgovornosti. (1. Kor. 4:17)

Ali imaš duhovnega mentorja? Če nimaš, zakaj si ga ne bi poiskal? Tom, ki je starešina že vrsto let, se spominja: »Izkušeni starešina me je vzel pod svoje okrilje in poskrbel za odlično šolanje. Redno sem ga prosil za nasvete in jih nato tudi upošteval. Tako sem kaj hitro postal samozavestnejši.«

5. Še naprej se je šolal. Pavel je Timoteja spodbudil: »Vadi [se] v tem, da dosežeš cilj, namreč vdanost Bogu.« (1. Tim. 4:7) Športnik ima morda trenerja, vendar mora tudi sam vaditi. Pavel je Timoteju prigovarjal: »Posvečaj [se] javnemu branju, opominjanju in poučevanju. [. . .] Skrbno premišljuj o teh stvareh, ves se jim posveti, da bo tvoj napredek očiten vsem.« (1. Tim. 4:13–15)

Tudi ti moraš nenehno razvijati svoje spretnosti. Ne dovoli, da bi tvoja duhovnost ostala na mrtvi točki ali da ne bi bil na tekočem z občinskimi postopki. Ogibaj se tudi tega, da bi postal presamozavesten – da bi morda mislil, da imaš že dovolj izkušenj in si zato lahko kos kateri koli okoliščini, ne da bi se prej lotil skrbnega raziskovanja. Tako kakor Timotej »vedno pazi nase in na svoje poučevanje«. (1. Tim. 4:16)

6. Zanašal se je na Jehovovega duha. Pavel je Timoteja glede njegove svete službe spomnil: »To dragocenost, ki ti je bila zaupana, varuj po svetem duhu, ki prebiva v nas.« (2. Tim. 1:14) Da bi Timotej varoval svojo sveto službo, se je moral zanašati na Božjega duha.

Donald, ki je starešina že več desetletij, opaža: »Postavljeni bratje morajo ceniti svoj odnos z Bogom. Tisti, ki ga, ‚postajajo vse močnejši‘. Če v molitvi prosijo za Božjega duha in gojijo njegov sad, so za sovernike pravi blagoslov.« (Ps. 84:7; 1. Pet. 4:11)

CENI SVOJO NALOGO

Zelo spodbudno je videti veliko novopostavljenih bratov, kot si ti, da duhovno napredujejo. Jason, omenjen na začetku članka, pravi: »Odkar sem starešina, sem se marsikaj naučil in postal sem samozavestnejši. Sedaj zares uživam pri svoji nalogi in nanjo gledam kot na veliko čast!«

Ali boš še naprej duhovno napredoval? Postavi si za cilj, da se učiš od Timoteja. Tako boš tudi ti blagoslov za Božje ljudstvo.