Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Zakaj bi se morali zbirati k čaščenju?

Zakaj bi se morali zbirati k čaščenju?

Dan za dnem so se zbirali v templju. (APD. 2:46)

PESMI: 20, 119

1.–3. a) Kako so nekateri kristjani pokazali, da jim zbiranje s soverniki veliko pomeni? (Glej sliko pri naslovu.) b) Kaj bomo pregledali v tem članku?

CORINNA je bila stara komaj 17 let, ko so njeno mamo aretirali in poslali v sovjetsko delovno taborišče. Pozneje so tudi njo izgnali v Sibirijo, tisoče kilometrov stran od doma. Z njo so ravnali kakor s sužnjo in jo včasih prisilili, da je slabo oblečena delala zunaj v strupenem mrazu. Kljub takšnim krutim razmeram sta Corinna in še neka sestra trdno sklenili, da bosta obiskali občinski shod.

2 »Od tam, kjer sva delali, sva odšli zvečer,« pravi Corinna, »in pešačili do 25 kilometrov oddaljene železniške postaje. Z vlakom, ki je odpeljal ob dveh zjutraj, sva se vozili šest ur, nato pa sva izstopili in še 10 kilometrov hodili do kraja shoda.« Ali je bilo to potovanje vredno truda? Corinna pove: »Na shodu smo preučevali Stražni stolp in peli kraljestvene pesmi. To doživetje naju je nadvse spodbudilo in nama okrepilo vero.« Na delo sta se vrnili šele čez tri dni, vendar upravnik kmetije sploh ni opazil, da ju ni bilo.

 3 Jehovovi služabniki so vedno cenili priložnosti, ko so se lahko zbrali. Jezusovi sledilci so se zatem, ko je bila ustanovljena krščanska občina, »zbirali v templju«. (Apd. 2:46) Verjetno tudi ti želiš redno obiskovati shode. Toda pri tem lahko imamo vsi kristjani ovire. Obiskovanje shodov nam morda otežuje svetno delo, natrpan urnik ali utrujenost zaradi napornega vsakdanjika. Kaj nam bo pomagalo, da bomo premagali te ovire in ohranili dobro navado obiskovanja shodov? [1] Kako lahko svojim biblijskim učencem in drugim pomagamo, da se bodo zavedali, kako pomembno je obiskovati shode? V tem članku bomo pregledali osem razlogov za to, da se zbiramo k čaščenju. Te razloge lahko razdelimo v tri skupine: kako shodi vplivajo na nas, kako z obiskovanjem shodov vplivamo na druge in kako z obiskovanjem shodov vplivamo na Jehova. [2]

KAKO SHODI VPLIVAJO NA NAS

4. Kako nam shodi pomagajo spoznavati Jehova?

4 Na shodih se učimo. Na vsakem občinskem shodu se učimo o našem Bogu Jehovu. Pred kratkim smo denimo na Občinskem preučevanju Biblije skoraj dve leti v večini občin pregledovali knjigo Zbližaj se z Jehovom. Ali ni res, da je to preučevanje Božjih lastnosti skupaj z iskrenimi komentarji bratov in sester še okrepilo tvojo ljubezen do nebeškega Očeta? Če pozorno prisluhnemo govorom, prikazom in branju Biblije, si tudi pridobimo več svetopisemskega spoznanja. (Neh. 8:8) Pomisli na primer na duhovne dragulje, ki jih vsak teden odkriješ, ko se pripravljaš na poudarke branja Biblije, in potem tudi prisluhneš komentarjem drugih!

5. Kako ti shodi pomagajo upoštevati svetopisemsko spoznanje in se izboljšati v oznanjevanju?

5 Na shodih se učimo upoštevati biblijska načela na vseh področjih življenja. (1. Tes. 4:9, 10) Preučevanje Stražnega stolpa je denimo prilagojeno potrebam Božjega ljudstva. Ali te je Preučevanje Stražnega stolpa že kdaj spodbudilo, da si ponovno razmislil o svojih ciljih, odpustil sokristjanu ali izboljšal svoje molitve? Na shodu med tednom se učimo, kako oznanjevati dobro novico in učinkovito poučevati druge o biblijskih načelih. (Mat. 28:19, 20)

6. Kako nas naši shodi ohrabrijo in okrepijo?

6 Shodi nas ohrabrijo. Ta stvarnost nas lahko izčrpa v duševnem, čustvenem in duhovnem pogledu. Nasprotno pa nas občinski shodi ohrabrijo in okrepijo. (Beri Apostolska dela 15:30–32.) Na mnogih naših shodih razpravljamo o že izpolnjenih biblijskih prerokbah. Zato smo še bolj prepričani, da se bodo izpolnile tudi Jehovove obljube za prihodnost. Seveda pa nas ne spodbujajo le tisti, ki govorijo z odra. V okrepitev so nam tudi komentarji sokristjanov in njihovo petje iz vsega srca. (1. Kor. 14:26) In ko se pred shodom ter po njem pogovarjamo z brati in sestrami, nas združuje občutek pripadnosti, zaradi česar smo zares poživljeni. (1. Kor. 16:17, 18)

7. Zakaj je tako zelo pomembno, da smo na shodih?

7 Na shodih na nas deluje sveti duh. Oslavljeni Jezus Kristus je rekel: »Kdor ima uho, naj prisluhne, kaj duh govori  občinam.« (Raz. 2:7) Da, Jezus vodi krščansko občino po svetem duhu. Ta duh nam pomaga upirati se skušnjavam, opogumlja in usposablja nas za oznanjevanje in nam omogoča, da sprejemamo modre odločitve. Zato le izkoristimo vse, kar nam Jehova ponuja, da bi prejeli tega duha – tudi občinske shode.

KAKO Z OBISKOVANJEM SHODOV VPLIVAMO NA DRUGE

8. Kako z navzočnostjo, komentiranjem in petjem na občinskih shodih pomagamo sočastilcem? (Glej tudi okvir »Na koncu shoda se vedno počuti boljše«.)

8 Na shodih imamo priložnost bratom in sestram pokazati, da jih imamo radi. Malce bolj razmisli o tem, kakšne težave morajo prenašati nekateri soverniki v tvoji občini. Nič čudnega, da je apostol Pavel napisal: »Premišljujmo drug o drugem.« Nato pa je pojasnil, da lahko premišljujemo drug o drugem oziroma pokažemo skrb za druge tako, da ne izpuščamo shodov. (Heb. 10:24, 25) Z navzočnostjo na shodih pokažeš, da se ti zdi vredno posvečati svoj čas, pozornost in skrb bratom in sestram. Poleg tega jih spodbujaš z iskrenimi komentarji in petjem. (Kol. 3:16)

9., 10. a) Pojasni, kako nam Jezusove besede v Janezu 10:16 pomagajo razumeti, zakaj je pomembno, da se zbiramo z našimi brati in sestrami. b) Kako lahko z rednim obiskovanjem shodov pomagamo komu, ki se mu je odrekla njegova družina?

9 Shodi nas povezujejo. (Beri Janez 10:16.) Jezus je sebe primerjal s pastirjem, svoje sledilce pa s čredo ovc. Razmisli o naslednjem: Če sta dve ovci na hribu, dve v dolini, ena pa se pase nekje drugje, ali bi rekel, da teh pet ovc sestavlja čredo? Običajno se čreda ovc drži skupaj in zanjo skrbi pastir. Podobno je z nami – ne moremo slediti našemu Pastirju, če se namenoma osamimo. Da bi lahko bili del »ene črede pod enim pastirjem«, se moramo zbirati z drugimi kristjani.

10 Če obiskujemo shode, prispevamo k enotnosti naše bratovščine. (Ps. 133:1) Nekaterim našim sočastilcem so se odrekli ožji družinski člani, na primer starši, bratje ali sestre. Vendar je Jezus obljubil, da jim bo dal duhovno družino, ki jih bo imela rada in bo skrbela zanje. (Mar. 10:29, 30) Če redno obiskuješ shode, si lahko komu od teh dragih sovernikov kakor oče, mati, brat ali sestra! Ali nas to ne spodbuja, da bi se kar najbolj potrudili obiskovati vse shode?

 KAKO Z OBISKOVANJEM SHODOV VPLIVAMO NA JEHOVA

11. Kako na shodih dajemo Jehovu to, kar si zasluži?

11 Na shodih dajemo Jehovu to, kar si zasluži. Jehova si kot naš stvarnik zasluži hvalo, slavo, zahvalo in čast. (Beri Razodetje 7:12.) Jehovu takrat, ko na shodih molimo, pojemo in govorimo o njem, dajemo to, kar si povsem zasluži – častimo ga. Prav gotovo cenimo, da smemo izkazovati čast Tistemu, ki je že toliko storil za nas.

12. Kako se Jehova počuti, če ubogamo njegovo zapoved glede obiskovanja shodov?

12 Jehova si zasluži tudi to, da ga ubogamo. Zapovedal nam je, naj ne izpuščamo naših shodov, še zlasti zdaj v času konca. Jehova je zadovoljen, če rade volje ubogamo to zapoved. (1. Jan. 3:22) On opazi in ceni naše prizadevanje, da bi bili na vsakem shodu. (Heb. 6:10)

13., 14. Kako se na shodih zbližamo z Jehovom in Jezusom?

13 Z obiskovanjem shodov pokažemo Jehovu, da se želimo zbližati z njim in njegovim Sinom. Na shodih nas Veliki poučevalec usmerja po svoji Besedi, Bibliji. (Iza. 30:20, 21) Celo neverujoči, ki obiščejo naše shode, morda sklenejo: »Bog je zares med vami.« (1. Kor. 14:23–25) Jehova blagoslavlja shode s svojim svetim duhom in vodi svetopisemski učni program. Na shodih torej poslušamo Jehovov glas in občutimo njegovo ljubečo skrb. Zato se z njim zbližamo.

14 Jezus je rekel: »Kjer sta namreč dva ali trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz med njimi.« (Mat. 18:20) V širšem smislu se njegove besede nanašajo na shode. Kristus kot glava občine »hodi sredi« občin Božjega ljudstva. (Raz. 1:20–2:1) Samo pomisli! Jehova in Jezus imata aktivno vlogo pri tem, da smo na krščanskih shodih okrepljeni. Kaj misliš, kako se Jehova počuti, ko vidi našo gorečo željo, da bi se zbližali z njim in njegovim Sinom?

15. Kako z obiskovanjem shodov pokažemo Bogu, da ga želimo ubogati?

15 Z obiskovanjem shodov dokazujemo, da podpiramo Božjo vrhovno oblast. Jehova nam sicer zapoveduje, naj obiskujemo shode, vendar nas k temu ne sili. (Iza. 43:23) Zato imamo mi priložnost pokazati Jehovu, koliko ga imamo radi in kako resno podpiramo njegovo oblast. (Rim. 6:17) Morda denimo delodajalec pritiska na nas, da bi delali več, in zato ne bi mogli redno obiskovati shodov. Mogoče nam nasprotujejo oblasti in nam grozijo z globo, zaporom ali še čim hujšim, če se bomo zbirali k čaščenju. Ali pa smo v skušnjavi, da bi si raje vzeli čas za sprostitev, kakor obiskali shod. V vsaki od teh okoliščin se moramo odločiti, komu bomo služili. (Apd. 5:29) Jehovu zelo razveselimo srce, če se odločimo podpreti njegovo vrhovno oblast. (Preg. 27:11)

ZBIRAJMO SE Z BRATI IN SESTRAMI

16., 17. a) Kako vemo, da so kristjanom v prvem stoletju shodi veliko pomenili? b) Kaj je brat George Gangas čutil do krščanskih shodov?

16 Zgodnji kristjani so se zatem, ko so bili na binkošti leta 33 n. št. priča osupljivemu čudežu, redno zbirali k čaščenju Jehova. »Posvečali so se pouku apostolov« in temu, da so se »zbirali v templju«. (Apd. 2:42, 46) Grška beseda, ki se prevaja s »posvečati se«, nakazuje na prizadevno vztrajnost pri čem.  Kristjanom, ki so bili pod rimsko oblastjo in so jim nasprotovali judovski verski voditelji, ni bilo lahko obiskovati shodov. Kljub temu so vztrajali.

17 Mnogi Jehovovi služabniki v sodobnem času so bili zelo hvaležni za krščanske shode. George Gangas, ki je več kot 22 let služil v Vodstvenem organu, je dejal: »Shodi z brati so zame eno največjih zadovoljstev v življenju in vir spodbud. V kraljestveno dvorano rad pridem med prvimi, in če je le mogoče, odidem med zadnjimi. Ko se pogovarjam z Božjim ljudstvom, čutim notranjo radost. Med njimi sem v duhovnem raju in se počutim, kakor da bi bil doma s svojo družino.« Dodal je še: »Tako kot kompas vedno kaže na sever, je tudi moje najgloblje razmišljanje in hrepenenje obiskovati shode.«

18. Kaj čutiš do naših shodov in kaj si odločen delati?

18 Ali glede zbiranja k čaščenju Jehova čutiš enako? Če je tako, si vztrajno prizadevaj redno obiskovati shode. S tem boš pokazal enake občutke kakor kralj David, ki je dejal: »Jehova, ljubim hišo, v kateri prebivaš.« (Ps. 26:8)

^ [1] (odstavek 3) Nekateri naši soverniki ne morejo redno obiskovati shodov zaradi okoliščin, na katere nimajo vpliva, denimo, ker so hudo bolni. Vseeno pa so lahko prepričani, da Jehova razume njihove okoliščine in zelo ceni to, da ga častijo iz vse duše. Starešine lahko takšnim bratom in sestram pomagajo, da bi imeli koristi od duhovnega programa na shodih – morda tako, da jim omogočijo spremljanje shoda po telefonu ali pa poskrbijo, da dobijo posnetek programa.

^ [2] (odstavek 3) Glej okvir »Zakaj naj bi obiskovali shode?«.