Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Ostani nevtralen v tem razdeljenem svetu

Ostani nevtralen v tem razdeljenem svetu

Dajte Bogu, kar je Božjega. (MAT. 22:21)

PESMI: 33, 137

1. Kako se hkrati lahko podrejamo Bogu in človeškim vladam?

BOŽJA BESEDA nam narekuje, naj se podrejamo človeškim vladam, vendar nas tudi uči, da moramo biti pokorni Bogu, ne pa ljudem. (Apd. 5:29; Titu 3:1) Ali gre tu za protislovje? Sploh ne! Ti zapovedi nam pomaga razumeti in upoštevati načelo o relativni podložnosti. Jezus ga je strnil v naslednjih besedah: »Dajte torej cesarju, kar je cesarjevega, Bogu pa, kar je Božjega.« [1] (Mat. 22:21) Kako ubogamo to Jezusovo navodilo? Oblasti v deželi, v kateri živimo, se podrejamo tako, da se ravnamo po njenih zakonih, spoštujemo uradnike in plačujemo davke. (Rim. 13:7) Toda če oblast od nas zahteva kaj, kar bi bilo v nasprotju z Božjimi zapovedmi, to spoštljivo zavrnemo.

2. Kako pokažemo, da se v političnih zadevah ne postavimo na nobeno stran?

2 Bogu damo to, kar mu upravičeno pripada, med drugim tako, da v političnih zadevah tega sveta ostajamo nevtralni. (Iza. 2:4) Človeškim oblastem, ki jim Jehova dovoljuje, da vladajo, ne nasprotujemo. Poleg tega ne sodelujemo  v domoljubnih ali nacionalističnih dejavnostih. (Rim. 13:1, 2) Prav tako ne sodelujemo pri političnem lobiranju, na volitvah in v prizadevanjih za spremembo oblasti ter se ne potegujemo za položaje v vladi.

3. Zakaj moramo ostati nevtralni?

3 V Bibliji je zapisanih več razlogov, zaradi katerih Bog zahteva, da ostajamo nevtralni. Živimo na primer po naukih in zgledu njegovega Sina, Jezusa Kristusa. Zato nismo del sveta, kar pomeni, da se ne vpletamo v politiko in vojne. (Jan. 6:15; 17:16) Poleg tega ostajamo nevtralni, da lahko zvestovdano podpiramo Božje kraljestvo. Ali bi drugače imeli čisto vest, ko bi oznanjevali dobro novico, da lahko le Božje kraljestvo reši probleme človeštva? In še nekaj, v nasprotju s krivimi religijami, ki se vpletajo v politiko, zaradi česar so njihovi pripadniki razdeljeni, pa nam pravo čaščenje pomaga, da ostajamo nevtralni in tako ohranjamo mednarodno bratovščino. (1. Pet. 2:17)

4. a) Kako vemo, da bo naša nevtralnost vedno bolj na preizkušnji? b) Zakaj bi se morali že zdaj pripraviti, da bi ostali nevtralni?

4 Tam, kjer živimo, je politično ozračje morda mirno in strpno do pravega čaščenja. Toda ker se Satanova stvarnost bliža koncu, lahko pričakujemo, da bo naša nevtralnost vedno bolj na preizkušnji. Svet je poln ljudi, ki so »nepripravljeni za kakršen koli dogovor« in »svojeglavi«, zato bo samo še bolj razdeljen. (2. Tim. 3:3, 4) V nekaterih deželah se je že zgodilo, da je bila zaradi hitre spremembe političnih razmer nepričakovano preizkušena nevtralnost bratov in sester. Ali vidiš, zakaj moramo že zdaj krepiti svojo odločenost, da bomo ostali nevtralni? Če bomo čakali do takrat, ko se bodo pojavile težke okoliščine, bomo morda naredili kompromis in se odpovedali nevtralnosti. Kako se lahko torej pripravimo, da bi v tem razdeljenem svetu ostali nevtralni? Pogledali bomo štiri stvari, ki nam bodo pri tem pomagale.

NA ČLOVEŠKE VLADE GLEJ TAKO KAKOR JEHOVA

5. Kako Jehova gleda na človeške vlade?

5 Da bi lahko ostali nevtralni, moramo kot prvo na politične sisteme gledati enako kakor Jehova. Čeprav so nekatere vlade mogoče videti pravične, že sama zamisel, da bi človek vladal človeku, nikdar ni bila del Jehovovega namena. (Jer. 10:23) Človeške vlade spodbujajo nacionalizem, ki deluje razdiralno na človeško družino. Tudi najboljši človeški voditelji niso sposobni rešiti vseh problemov. Poleg tega človeške vlade od leta 1914 nasprotujejo Božjemu kraljestvu, ki bo kmalu uničilo narode in tako izvršilo obsodbo nad njimi. (Beri Psalm 2:2, 7–9.)

6. Kakšen odnos bi morali imeti do ljudi, ki so na oblasti?

6 Bog dovoljuje političnim oblastem, da obstajajo, ker do neke mere zagotavljajo stabilnost, zaradi česar lažje oznanjujemo dobro novico o Kraljestvu. (Rim. 13:3, 4) Celo spodbuja nas, naj molimo zanje, še posebej kadar bi njihove odločitve utegnile vplivati na naše čaščenje. (1. Tim. 2:1, 2) Tako kakor apostol Pavel se lahko obrnemo nanje, kadar iščemo pravico. (Apd. 25:11) Čeprav iz Biblije izvemo, da ima Božji nasprotnik Satan oblast nad političnimi sistemi, nikjer ne piše, da neposredno nadzoruje vsakega voditelja ali predstavnika oblasti posebej. (Luk. 4:5, 6)  Zato ne bi bilo prav, če bi za koga, ki je na oblasti, rekli, da ga vodi Hudič. O »vladah in oblasteh« namreč ne bi smeli govoriti grdo. (Titu 3:1, 2)

7. Kakšnega mišljenja bi se morali ogibati?

7 Boga ubogamo tako, da nikoli ne menimo, da je en kandidat ali politična stranka boljša od druge, četudi je morda naklonjena našim interesom. Kdaj bi glede tega lahko bila naša nevtralnost na preizkušnji? Denimo, da pride do vsesplošne vstaje proti zatiralski oblasti, pod katero trpi tudi Božje ljudstvo. Protestnikom se seveda ne bomo pridružili. Toda ali jih bomo podpirali v mislih? (Efež. 2:2) Nevtralni moramo ostati ne le v besedah in dejanjih, ampak tudi v srcu.

BODI OPREZEN IN NEDOLŽEN

8. Kako smo lahko »oprezni« in »nedolžni«, ko je naša nevtralnost na preizkušnji?

8 Da bi lahko ostali nevtralni, moramo kot drugo v težkih okoliščinah biti »oprezni kakor kače in nedolžni kakor golobje«. (Beri Matej 10:16, 17.) Oprezni smo, če zgodaj prepoznamo nevarnosti, nedolžni pa tako, da v takšnih okoliščinah ostanemo nevtralni. Poglejmo si nekaj težkih okoliščin, ki bi se lahko pojavile, in kako lahko v njih pravilno ukrepamo.

9. Na kaj moramo paziti, ko se pogovarjamo z drugimi?

9 Pogovori. Oprezni moramo biti, ko gre za pogovore o političnih vprašanjih. Ko se na primer z ljudmi pogovarjamo o Kraljestvu, se ogibajmo tega, da bi bodisi hvalili bodisi kritizirali program kakšne politične stranke ali voditelja. S sogovornikom skušajmo poiskati skupno točko tako, da se raje osredinimo na glavni problem, kakor pa da bi razpravljali o predlaganih političnih rešitvah. Nato mu iz Biblije pokažimo, kako bo Božja vlada rešila problem v celoti in za vedno. Če kdo želi razpravljati o perečih vprašanjih, kot sta istospolne poroke ali pravica do splava, zagovarjajmo Božja merila in mu pojasnimo, kako jih upoštevamo v svojem življenju. Med pogovorom ostanimo povsem nevtralni glede tega, kako politika rešuje ti vprašanji. Če nam sogovornik reče, da bi bilo treba neki zakon sprejeti, razveljaviti ali spremeniti, se ne opredeljujmo niti ga ne silimo, naj spremeni svoje mnenje.

10. Kako lahko ostanemo nevtralni, ko kaj gledamo ali beremo v medijih?

10 Mediji. V informativnih oddajah so novice pogosto predstavljene pristransko. Mediji so včasih orodje v rokah politike. V deželah, kjer medije nadzoruje država, so novice lahko izrazito pristranske. Vendar morajo celo kristjani, ki živijo v tako imenovanih svobodnih deželah, paziti, da ne bi privzeli pristranskih pogledov komentatorja. Vprašaj se: Ali rad poslušam koga v medijih, ker se strinjam z njegovimi političnimi pogledi? Če je tako, bi bilo dobro, da bi poiskal objektivnejši vir informacij. V vsakem primeru pa je modro, da omejiš spremljanje novic v medijih, ki širijo politične ideje, in preveriš, ali je to, kar slišiš, v skladu z »vzorcem zdravih besed«, ki ga najdeš v Bibliji. (2. Tim. 1:13)

11. Zakaj bi morda težje ostali nevtralni, če bi nam bilo zelo pomembno osebno imetje?

11 Pridobitništvo. Če smo močno navezani na gmotno imetje, smo v nevarnosti, da se bomo odrekli nevtralnosti, ko bo ta na preizkušnji. Ruth iz Malavija se spominja, da je to storilo več  Prič, ko so bile preganjane v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Povedala je: »Niso se mogle odreči udobnemu življenju. Nekatere so z nami zbežale iz države, vendar so se kasneje pridružile politični stranki in se vrnile domov, ker se niso hotele sprijazniti z nelagodnim življenjem v begunskem taborišču.« Velika večina Božjega ljudstva pa ostaja nevtralna kljub ekonomskim pritiskom ali celo izgubi vsega svojega imetja. (Heb. 10:34)

12., 13. a) Kako Jehova gleda na ljudi? b) Kako lahko ugotovimo, ali smo začeli postajati pretirano ponosni na svojo deželo?

12 Pretiran ponos. Ljudje pogosto poveličujejo svojo raso, manjšino, kulturo, mesto ali narod. Mi pa se zavedamo naslednjega: Če bi bili pretirano ponosni na svojo manjšino, kulturo ali narod, ne bi več na človeško vlado in človeško družino gledali enako kakor Jehova. Seveda Bog od nas ne pričakuje, da se odrečemo svoji kulturi. Dejstvo je, da kulturne razlike poudarjajo čudovito raznolikost človeške družine. Vseeno pa si moramo zapomniti, da smo v Božjih očeh vsi ljudje enaki. (Rim. 10:12)

13 Biti pretirano ponosen na svoje poreklo je temelj nacionalizma. Če bi gojili takšen ponos, bi mnogo težje ostali nevtralni. Kristjani nismo imuni na to obliko ponosa, saj so celo nekateri v občini prvega stoletja zapostavljali druge zaradi njihove narodnosti. (Apd. 6:1) Kako lahko ugotovimo, ali je v nas začel rasti takšen ponos? Recimo, da ti brat ali sestra, ki je iz druge dežele, kaj predlaga. Ali bi bila tvoja prva misel »Mi znamo to boljše!« in bi predlog zavrnil? Raje upoštevaj navdihnjeni nasvet: »S ponižnostjo glejte na druge kot na višje od sebe.« (Fil. 2:3)

JEHOVA TI BO DAL MOČ

14. Kako nam lahko pomaga molitev in kateri svetopisemski zgled to potrjuje?

14 Da bi lahko ostali nevtralni, kot tretje potrebujemo moč od Jehova. Prosi Boga, naj ti da svetega duha, da bi si pridobil ponižnost in samoobvladanje. Ti lastnosti nam pomagata, če je oblast podkupljiva ali nepoštena. Jehova lahko prosiš tudi za modrost, da bi prepoznal okoliščine, ki bi te lahko navedle na to, da bi kršil krščansko nevtralnost, in da bi v teh okoliščinah znal ustrezno ravnati. (Jak. 1:5) Če si v zaporu ali kako drugače kaznovan, ker zvesto podpiraš pravo čaščenje, moli za moč, da bi lahko pogumno zagovarjal svojo vero in prestal kakršno koli preganjanje. (Beri Apostolska dela 4:27–31.)

15. Kako nam lahko Biblija pomaga ostati nevtralni? (Glej okvir »Božja Beseda ju je utrdila v prepričanju«.)

15 Jehova ti lahko da moč po svoji Besedi. Poglobljeno premišljuj o vrsticah, ki ti bodo pomagale, da boš ostal nevtralen v preizkušnji. Že zdaj se jih skušaj naučiti na pamet, tako da te bodo lahko krepile, če kdaj ne boš imel dostopa do Biblije. Božja Beseda ti lahko tudi utrjuje upanje na prihodnje blagoslove, ki jih bo prineslo Kraljestvo. To upanje je bistveno, da bi lahko zdržali preganjanje. (Rim. 8:25) Izberi vrstice, ki opisujejo blagoslove, ki se jih še posebej veseliš, in si predstavljaj sebe v raju, kako uživaš te blagoslove.

NAJ TI KORISTI ZGLED ZVESTIH JEHOVOVIH SLUŽABNIKOV

16., 17. Kaj se lahko naučimo od zvestih Božjih služabnikov, ki so ostali nevtralni? (Glej sliko pri naslovu.)

16 Da bi lahko ostali nevtralni, moramo kot četrto premišljevati o zgledu  zvestih Jehovovih služabnikov. Njihov zgled nas lahko napolni z modrostjo in močjo, ki ju potrebujemo, da bi zdržali. Šadrah, Mešah in Abednego na primer niso hoteli počastiti podobe, ki je predstavljala babilonski imperij. (Beri Daniel 3:16–18.) Njihova odločenost tudi Pričam danes daje pogum, da zavrnejo čaščenje zastave naroda, katerega del so. Tudi Jezus se ni niti malo vmešaval v politična in družbena vprašanja takratnega sveta. Vedel je, da bo s svojim zgledom vplival na druge, zato je učence spodbudil: »Bodite pogumni! Jaz sem svet premagal.« (Jan. 16:33)

17 Mnogi Jehovovi služabniki v sodobnem času so ostali nevtralni. Nekatere od njih so zaradi njihove vere mučili, zaprli in celo ubili. Njihov zgled ti lahko pomaga tako, kakor je Barišu iz Turčije, ki je rekel: »Mladega brata Franza Reiterja so usmrtili, ker se ni hotel pridružiti Hitlerjevi vojski. Pismo, ki ga je svoji mami napisal v noči, preden je umrl, priča o tem, da je imel izjemno vero in zaupanje v Jehova. Ko sem se sam znašel v takšni preizkušnji, sem ga želel posnemati.« [2]

18., 19. a) Kako ti lahko člani občine pomagajo, da boš ostal nevtralen? b) Kaj si trdno odločen storiti?

18 V pomoč so ti lahko tudi bratje in sestre v občini. Če je tvoja nevtralnost na preizkušnji, povej to starešinam in jih prosi za svetopisemski nasvet. Člani občine te bodo spodbujali, če bodo vedeli za tvoje okoliščine. Prosi jih, naj molijo zate. Seveda pa bi moral tudi ti pomagati njim in moliti zanje. (Mat. 7:12) Članek »Jehovove priče, ki so v zaporu zaradi vere – po državah«, ki ga najdeš na jw.org v razdelku MEDIJSKO SREDIŠČE > PRAVNI DOSEŽKI, ti lahko pomaga, da boš v svojih molitvah določen. V njem so tudi spletne povezave do seznamov Prič, ki so zaradi vere trenutno zaprti. Izberi nekaj imen in moli, da bi ti posamezniki bili pogumni in ostali zvesti Bogu. (Efež. 6:18–20)

19 Medtem ko se človeške vlade bližajo svojemu koncu, lahko pričakujemo, da bodo vse manj strpne do naše zvestobe Jehovu in njegovemu Kraljestvu. Zato že sedaj okrepimo svojo odločenost, da bomo ostali nevtralni v tem razdeljenem svetu.

^ [1] (odstavek 1) Jezus je cesarja, ki je bil v tistem času najvišji človeški vladar, omenil kot simbol civilne oblasti oziroma države.

^ [2] (odstavek 17) Glej knjigo Jehovah’s Witnesses—Proclaimers of God’s Kingdom (Jehovove priče – oznanjevalci Božjega kraljestva), str. 662, in knjigo Božje kraljestvo vlada!, 14. poglavje, okvir »Umrl je v čast Bogu«.