Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Dobro ime oziroma ugled prinaša zaupanje in spoštovanje drugih.

Dobro ime je boljše od velikega bogastva

Dobro ime je boljše od velikega bogastva

DOBREMU imenu oziroma ugledu se pripisuje tolikšna vrednost, da ga v nekaterih deželah pravno ščitijo. K temu lahko spada zaščita pred obrekovanjem, bodisi ustnim, pisnim oziroma po sredstvih javnega obveščanja. To nas spomni na stari rek: »Bolje je izbrati dobro ime kakor veliko bogastvo; naklonjenost je boljša od srebra in zlata.« (Pregovori 22:1) Kako si lahko pri drugih pridobimo dobro ime in naklonjenost oziroma spoštovanje? Odlične predloge za to lahko najdemo v Svetem pismu.

Razmislite na primer o tem, kar Sveto pismo pravi v 15. psalmu. Psalmist je v odgovor na vprašanje »Kdo sme biti gost v tvojem [Božjem] šotoru?« napisal: »Ta, ki [. . .] ravna pravično ter govori resnico v svojem srcu. Takšen [. . .] ne obrekuje, ne dela hudega bližnjemu in ne govori sramotno o svojem prijatelju. Njegove oči zavrnejo vsakega, ki je vreden zaničevanja [. . .]. Ne spreminja svoje prisege, četudi bi mu ta bila v škodo. [. . .] Ne sprejema podkupnine.« (Psalm 15:1–5) Človeka, ki živi po teh čudovitih načelih, bi prav gotovo spoštovali.

Še ena lastnost, ki pri drugih vzbudi spoštovanje, je ponižnost. »Pred častjo gre ponižnost,« piše v Pregovorih 15:33. Razmislite: Ponižni vidijo, v čem se lahko izboljšajo in se zelo trudijo, da bi jim to uspelo. Poleg tega so se pripravljeni opravičiti, če koga užalijo. (Jakob 3:2) Čisto drugače pa je s ponosnimi – ti so hitro užaljeni. V Pregovorih 16:18 piše: »Pred propadom gre ponos in pred padcem ošabnost.«

Kaj pa, če kdo blati vaše dobro ime? Ali se boste naglo odzvali, morda z izbruhom jeze? Vprašajte se: Ali bom, če bom skušal braniti svoje ime, pravzaprav laž še bolj razširil? Resda je včasih primerno pravno ukrepati, toda Sveto pismo daje tale modri nasvet: »Ne spuščaj se prehitro v pravdo.« Raje »svojo pravdo razreši s svojim bližnjim«. (Pregovori 25:8, 9) * Poleg tega vam lahko ta blažji pristop prihrani drage pravne stroške.

Sveto pismo je veliko več kot le verska knjiga. Je zanesljiv vodnik za življenje. Vsi, ki udejanjajo v njem zapisano modrost, razvijajo lastnosti, ki si zaslužijo veliko spoštovanje in prispevajo k dobremu imenu.

^ odst. 5 Dodatni svetopisemski načeli glede reševanja sporov sta zapisani v Mateju 5:23, 24 in 18:15–17.