Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Kaj pravi Sveto pismo o homoseksualnosti?

Kaj pravi Sveto pismo o homoseksualnosti?

ISTOSPOLNE poroke so v mnogih državah še vedno predmet razprav. V ZDA pa je vrhovno sodišče leta 2015 takšne poroke za celotno ameriško ozemlje legaliziralo. Za tem se je iskanje te teme na internetu vrtoglavo povečalo. Eno najbolj iskanih vprašanj je bilo: »Kaj pravi Sveto pismo o istospolnih porokah?«

V Svetem pismu ne piše nič izrecnega o pravicah, povezanih s poroko med dvema, ki sta istega spola. Bistvenejše vprašanje je: Kaj Sveto pismo pravi o homoseksualnosti?

Mnogi ljudje, ki sicer Svetega pisma niso temeljito raziskali, menijo, da poznajo odgovor – toda njihovi odgovori si nasprotujejo! Nekateri pravijo, da Sveto pismo jasno nastopa proti homoseksualnosti. Drugi pa trdijo, da svetopisemska zapoved »Ljubi svojega bližnjega« podpira vse oblike spolnega življenja. (Rimljanom 13:9)

KAJ PRAVI SVETO PISMO?

Katera od naslednjih trditev je po vašem resnična?

  1. Sveto pismo obsoja homoseksualna dejanja.

  2. Sveto pismo dopušča homoseksualna dejanja.

  3. Sveto pismo spodbuja homofobijo (sovraštvo oziroma predsodke do homoseksualcev).

ODGOVORI:

  1. PRAVILNO. Sveto pismo pravi: »Moški, ki ležijo z moškimi, [. . .] ne bodo podedovali Božjega kraljestva.« (1. Korinčanom 6:9, 10) Enako velja tudi za ženske. (Rimljanom 1:26)

  2. NAPAČNO. Sveto pismo uči, da naj bi spolne odnose imela le moški in ženska, ki sta drug z drugim poročena. (1. Mojzesova 1:27, 28; Pregovori 5:18, 19)

  3. NAPAČNO. Čeprav Sveto pismo obsoja homoseksualna dejanja, pa nikakor ne spodbuja k predsodkom, zločinom iz sovraštva ali pa kakršnemu koli drugemu neprimernemu ravnanju s homoseksualci. (Rimljanom 12:18) [1]

 Kaj verjamejo Jehovove priče?

Jehovove priče verjamejo, da so svetopisemska moralna merila najboljša za življenje, in so se odločile, da bodo po njih tudi ravnale. (Izaija 48:17) [2] To pomeni, da Priče zavračajo vsakršno spolno nemoralo, tudi homoseksualnost. (1. Korinčanom 6:18) [3] Tako so se odločile živeti, in do tega imajo vso pravico.

Jehovove priče si prizadevajo upoštevati zlato pravilo in z drugimi ravnajo tako, kot hočejo, da bi drugi ravnali z njimi.

Obenem pa si Jehovove priče prizadevajo »biti v miru z vsemi ljudmi«. (Hebrejcem 12:14) Čeprav zavračajo homoseksualna dejanja, svojega stališča ne vsiljujejo drugim, ne sodelujejo pri zločinih, storjenih iz sovraštva do homoseksualcev, niti se ne veselijo novic o takšnih zločinih. Jehovove priče si prizadevajo upoštevati zlato pravilo in z drugimi ravnajo tako, kot hočejo, da bi drugi ravnali z njimi. (Matej 7:12)

Ali Sveto pismo spodbuja predsodke?

Nekateri ljudje pravijo, da Sveto pismo spodbuja predsodke do homoseksualcev in da so tisti, ki upoštevajo njegova moralna merila, nestrpni. »Sveto pismo je bilo napisano, ko so bili ljudje še ozkogledni,« pravijo. »Danes sprejemamo ljudi vseh ras, narodnosti in spolnih usmerjenosti.« Na zavračanje homoseksualnosti gledajo enako kot na zavračanje ljudi drugačne barve kože. Ali je ta primerjava ustrezna? Ne. Zakaj ne?

Zato ker obstaja razlika med zavračanjem homoseksualnih dejanj in zavračanjem homoseksualnih ljudi. Sveto pismo kristjanom naroča, naj bodo spoštljivi do vsakršnih ljudi. (1. Petrovo 2:17) [4] To pa ne pomeni, da morajo kristjani odobravati vsakršno vedenje.

Naj ponazorimo: Denimo, da na kajenje gledate kot na škodljivo in celo odvratno. Kaj, če imate sodelavca, ki kadi? Ali bi že samo zato, ker bi se vaš pogled na kajenje razlikoval od njegovega, veljali za ozkoglednega? Ali bi to, da on kadi, vi pa ne, avtomatično pomenilo, da imate do njega predsodke? Če bi vaš sodelavec od vas zahteval, da spremenite svoje stališče do kajenja, ali ne bi to pomenilo, da je ozkogleden in nestrpen on?

Jehovove priče so se odločile živeti po moralnih merilih, ki so zapisana v Svetem pismu. Dejanj, ki jih Sveto pismo prepoveduje, ne odobravajo. Kljub temu se iz ljudi, ki imajo drugačne navade, ne norčujejo niti z njimi ne ravnajo grdo.

Ali je svetopisemski pogled brezsrčen?

Kaj pa ljudje, ki imajo homoseksualna nagnjenja? Ali so se takšni rodili? Če so se, ali ne bi bilo kruto reči, da se ne smejo prepustiti svojim željam?

Sveto pismo sicer ne razpravlja o fizični naravi homoseksualcev, priznava pa, da so nekatere lastnosti v ljudeh globoko ukoreninjene. Kljub temu pravi, da se je treba določenemu vedenju – tudi homoseksualnim dejanjem – izogibati, če želimo ugajati Bogu. (2. Korinčanom 10:4, 5)

Nekateri pravijo, da je svetopisemsko stališče brezsrčno. Njihova trditev temelji na tem, da naše želje moramo zadovoljiti oziroma da so naše spolne želje tako pomembne, da jih ne bi smeli – oziroma jih celo ne moremo – nadzorovati. Vendar pa Sveto pismo ljudem priznava dostojanstvo, saj pravi, da se svojim željam lahko uprejo. Ljudje se ravno po tem, da se lahko odločijo, da ne bodo ravnali po svojih željah, razlikujejo od živali. (Kološanom 3:5) [5]

Naj ponazorimo: Nekateri strokovnjaki pravijo, da so lahko nekatere vedenjske značilnosti, kot je na primer agresija, biološkega izvora. Sveto pismo ne govori določno o naravi agresije, priznava pa, da so  nekateri ljudje jezljivi oziroma nagnjeni k jezi in se hitro razsrdijo. (Pregovori 22:24; 29:22) Vseeno Sveto pismo pravi: »Opusti jezo in odvrzi bes.« (Psalm 37:8; Efežanom 4:31)

Le redki se ne bi strinjali s tem nasvetom oziroma bi rekli, da je ta krut do tistih, ki se nagibajo k agresiji. Pravzaprav se celo tisti strokovnjaki, ki verjamejo, da je jeza ukoreninjena v gensko zasnovo posameznika, zelo trudijo, da bi ljudem pomagali nadzorovati takšna nagnjenja.

Jehovove priče imajo podobno stališče do kakršnega koli vedenja oziroma ravnanja, ki ni v skladu s svetopisemskimi merili, tudi do spolnosti med dvema, ki sta nasprotnega spola pa drug z drugim nista poročena. Glede vsega tega je treba upoštevati svetopisemski nasvet, da naj bi vsak »znal pridobiti nadzor nad svojim lastnim telesom v svetosti in časti, ne pa v strastnem spolnem poželenju«. (1. Tesaloničanom 4:4, 5)

»Taki ste nekateri bili«

Tisti, ki so v prvem stoletju želeli postati kristjani, so izhajali iz različnih okolij ter imeli različne življenjske sloge. In nekateri od njih so v življenju naredili korenite spremembe. Ko Sveto pismo na primer omeni nečistnike, malikovalce, prešuštnike, homoseksualce, še doda: »Taki ste nekateri bili.« (1. Korinčanom 6:9–11)

Ali Sveto pismo z besedami »taki ste nekateri bili« hoče reči, da tisti, ki so se nehali vdajati homoseksualnim dejanjem, niso nikoli več imeli homoseksualnih želja? Daleč od tega, saj Sveto pismo tudi prigovarja: »Živite po duhu, in ne boste izpolnjevali nobenih mesenih želja.« (Galačanom 5:16)

Opazite lahko, da v tej svetopisemski vrstici ne piše, da kristjan ne bo nikoli imel neprimernih želja. Piše pa, da takšnih želja zavestno ne bo izpolnjeval. Kristjani se učijo nadzorovati takšne želje, tako da o njih pri sebi ne premlevajo, kar bi jih lahko navedlo, da bi jim podlegli. (Jakob 1:14, 15) [6]

Sveto pismo torej razlikuje med nagnjenjem in ravnanjem. (Rimljanom 7:16–25) Posameznik, ki ima homoseksualna nagnjenja, lahko nadzoruje svoje misli, enako kot lahko nadzoruje vse druge napačne želje, kot je nagibanje k temu, da bi se razjezil, da bi prešuštvoval ali da bi se vdal pohlepu. (1. Korinčanom 9:27; 2. Petrovo 2:14, 15)

Čeprav se Jehovove priče ravnajo po moralnih merilih, zapisanih v Svetem pismu, svojega mnenja ne vsiljujejo drugim. Prav tako ne poskušajo spremeniti zakonov, ki ščitijo pravice tistih, ki imajo drugačen način življenja. Jehovove priče imajo pozitivno sporočilo in ga vneto oznanjujejo vsem, ki želijo poslušati. (Apostolska dela 20:20)

^ 1. Rimljanom 12:18: »Bodite [. . .] v miru z vsemi ljudmi.«

^ 2. Izaija 48:17: »Jaz, Jehova, sem tvoj Bog. Jaz te učim, kar ti je v korist.«

^ 3. 1. Korinčanom 6:18: »Bežite pred nečistovanjem!«

^ 4. 1. Petrovo 2:17: »Izkazujte čast vsakršnim ljudem.«

^ 5. Kološanom 3:5: »Zato zatrite nagnjenja, ki se kažejo v vaših zemeljskih telesih: nečistovanje, nečistost, spolno poželenje.«

^ 6. Jakob 1:14, 15: »Vsak [je] preizkušan, ko ga njegova lastna želja vleče in vabi. Ko potem ta postane rodovitna, rodi greh.«