Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Kakor krmilo usmerja čoln in ga drži v pravi smeri, tako vzgoja usmerja otroka.

ZA STARŠE

6. Vzgoja

6. Vzgoja

KAJ ZAJEMA

Pri vzgoji gre lahko za usmerjanje ali poučevanje. To občasno zajema korigiranje otrokovega neprimernega vedenja. K vzgoji spada tudi pouk o moralnih vrednotah, ki bo otroku pomagal, da bo sprejemal dobre odločitve.

ZAKAJ JE POMEMBNA

Vzgoja je v zadnjih desetletjih iz nekaterih družin skorajda izginila, saj se starši bojijo, da bi s korigiranjem otroku oslabili samozavest. Toda modri starši svojim otrokom dajejo razumna pravila in jim pomagajo, da se naučijo ravnati po njih.

»Da bi otroci lahko odrasli v odgovorne in zrele ljudi, potrebujejo meje. Otroci brez vzgoje so kakor ladja brez krmila – prej ali slej zaide s poti ali se celo prevrne.« (Pamela)

KAJ LAHKO STORITE

Bodite dosledni. Kadar otrok ne upošteva vaših pravil, poskrbite, da čuti posledice svojega ravnanja. Ko pa se ravna po pravilih, ga brez zadržkov pohvalite.

»Otroke pogosto pohvalim, da so poslušni, in to v svetu, v katerem je ta vrlina prava redkost. Pohvala jim pomaga, da lažje sprejmejo potrebno korigiranje.« (Christine)

SVETOPISEMSKO NAČELO: »Kar človek seje, to bo tudi žel.« (Galačanom 6:7)

Bodite razumni. Pri discipliniranju upoštevajte otrokovo starost in sposobnosti ter težo napačnega ravnanja. Kazen je velikokrat najbolj učinkovita, če je povezana z napačnim ravnanjem – če na primer otroci ne upoštevajo pravil glede uporabe telefona, se jim ga morda lahko za določen čas odvzame ali omeji njegovo uporabo. Obenem pa se ogibajte tega, da bi delali iz muhe slona.

»Ugotoviti skušam, ali je bil moj otrok namerno neposlušen ali pa je šlo zgolj za njegovo napačno presojo. Razlika je, ali gre za slabo lastnost, ki jo je treba izkoreniniti, ali za napako, na katero je treba le opozoriti.« (Wendell)

SVETOPISEMSKO NAČELO: »Ne dražite svojih otrok, da ne bodo postali malodušni.« (Kološanom 3:21, podčrtna opomba)

Bodite ljubeči. Otroci discipliniranje veliko lažje sprejmejo in upoštevajo, če vedo, da starši to delajo predvsem iz ljubezni.

»Kadar je najin sin naredil kaj narobe, sva mu zagotovila, da sva ponosna nanj, ker je v preteklosti sprejel že veliko dobrih odločitev. Pojasnila sva mu, da ga to napačno dejanje ne bo za vedno zaznamovalo, če se bo le trudil napako popraviti, in da mu bova pri tem pomagala.« (Daniel)

SVETOPISEMSKO NAČELO: »Ljubezen je potrpežljiva in prijazna.« (1. Korinčanom 13:4)