Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Moralne vrednote so kakor zanesljiv kompas – vašemu otroku lahko pomagajo pri odločitvi, katero pot naj ubere.

ZA STARŠE

7. Vrednote

7. Vrednote

KAJ ZAJEMAJO

Vaše vrednote so merila, po katerih ste se odločili živeti. Ali si na primer prizadevate, da bi bili pošteni v vsem? Če je tako, boste to moralno vrednoto verjetno želeli vcepiti tudi svojim otrokom.

Prav tako jih boste želeli poučiti, da je pomembno biti marljiv, pravičen in obziren do drugih, to pa so lastnosti, za katere je najbolje, da jih človek razvije že v mladosti.

SVETOPISEMSKO NAČELO: »Pouči otroka, po kateri poti naj hodi; tudi ko se bo postaral, ne bo skrenil z nje.« (Pregovori 22:6)

ZAKAJ SO POMEMBNE

V današnji dobi tehnike so moralne vrednote zelo pomembne. »Do stvari, ki imajo slab vpliv, je mogoče dostopati kadar koli na kateri koli elektronski napravi,« pravi mama po imenu Karyn. »Naši otroci morda sedijo tik ob nas, medtem ko gledajo kaj neprimernega!«

SVETOPISEMSKO NAČELO: »Zreli ljudje [...] so se naučili razlikovati med pravilnim in napačnim, ker so stalno uporabljali sposobnost dobre presoje.« (Hebrejcem 5:14)

Zelo pomembna je tudi etika. K etiki spadata olikanost (na primer to, da znamo reči »prosim« in »hvala«) in zanimanje za druge – vrlina, ki je postala zelo redka, saj se zdi, da se ljudje bolj zanimajo za elektronske naprave kot za ljudi.

SVETOPISEMSKO NAČELO: »Kar hočete, da bi ljudje naredili za vas, naredite tudi vi za njih.« (Luka 6:31)

KAJ LAHKO STORITE

Povejte, kakšne so vaše moralne vrednote. Različne raziskave na primer kažejo na to, da se bodo najstniki bolj verjetno ogibali predzakonske spolnosti, če jih bodo starši jasno poučili, da je takšno ravnanje napačno.

NAMIG: Pogovor o vrednotah začnite na podlagi kakega aktualnega dogodka. Če v novicah na primer zasledite poročilo o zločinu iz sovraštva, lahko rečete: »Grozno je, da nekateri ljudje kažejo takšno jezo do drugih. Kaj misliš, zakaj postanejo takšni?«

»Otrokom se je veliko težje odločati med pravilnim in napačnim, če sploh ne vedo, kaj je prav oziroma narobe.« (Brandon)

Učite jih etike. Že majhni otroci se lahko naučijo reči »prosim« in »hvala« ter biti spoštljivi do drugih. »Bolj ko otroci vidijo, da so del nečesa, kar je večje od njih samih – družine, šole, skupnosti – bolj so pripravljeni narediti kaj dobrega za druge, in ne samo zase,« piše v knjigi Parenting Without Borders.

NAMIG: Svojim otrokom naložite kakšno hišno opravilo, da se bodo lahko naučili, kolikšno vrednost ima služenje drugim.

»Če se vaši otroci že zdaj navadijo skrbeti za hišna opravila, jih to ne bo presenetilo, ko bodo začeli živeti samostojno. Vestno izpolnjevanje dolžnosti bo tako že del njihovega življenja.« (Tara)