Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Kaj veste o Jehovovih pričah?

Kaj veste o Jehovovih pričah?

Vidite nas lahko, ko oznanjujemo. Morda ste prebrali kakšne novice o nas ali pa so vam drugi glede nas kaj povedali. Toda, koliko v resnici veste o Jehovovih pričah?

PREIZKUSITE SVOJE ZNANJE

Označite, ali so naslednje trditve pravilne ali napačne.

PRAVILNO NAPAČNO

 1. Jehovove priče so kristjani.

 2. Jehovove priče so kreacionisti.

 3. Jehovove priče ne zaupajo zdravnikom.

 4. Jehovove priče priznavajo celotno Sveto pismo.

 5. Jehovove priče uporabljajo samo svoj prevod Svetega pisma.

 6. Jehovove priče so svoje Sveto pismo prilagodili, tako da ustreza njihovemu verovanju.

 7. Jehovove priče se ne želijo vpletati v skupnost, v kateri živijo.

 8. Jehovove priče gledajo zviška na ljudi drugih veroizpovedi.

Odgovore boste dobili na naslednjih straneh.

 1.  1. PRAVILNO. V svojem življenju skušamo natančno upoštevati nauke Jezusa Kristusa in posnemati njegovo ravnanje. (1. Petrovo 2:21) Toda v številnih pogledih se razlikujemo od drugih verskih skupin, ki se izpovedujejo za krščanske. Na primer, ugotovili smo, da Sveto pismo uči, da je Jezus Božji Sin, ne pa del Trojice. (Marko 12:29) Ne verjamemo, da je duša nesmrtna ali da obstaja kakšen svetopisemski temelj za trditev, da Bog večno muči ljudi v peklu. Niti ne verjamemo, da bi morali tisti, ki vodijo verske dejavnosti, imeti nazive, ki bi jih poviševali nad druge. (Pridigar 9:5; Ezekiel 18:4; Matej 23:8–10)

 2. 2. NAPAČNO. Verjamemo, da je Bog vse ustvaril. Vendar se ne strinjamo z mnogimi, ki verjamejo v kreacionizem. Zakaj ne? Ker so številne zamisli kreacionistov v nasprotju s Svetim pismom. Nekateri na primer trdijo, da je vsak od šestih stvarjenjskih dni trajal dobesednih 24 ur. Toda beseda »dan« se v Svetem pismu lahko nanaša tudi na dokaj dolgo časovno obdobje. (1. Mojzesova 2:4; Psalm 90:4) Poleg tega nekateri kreacionisti učijo, da je Zemlja stara le nekaj tisoč let. Toda glede na Sveto pismo sta Zemlja in vesolje obstajala že dolgo pred šestimi stvarjenjskimi dnevi. 1 (1. Mojzesova 1:1)

 3. 3. NAPAČNO. Jehovove priče sprejmemo medicinsko pomoč. Pravzaprav so nekateri od nas po poklicu zdravniki, tako kot je bil kristjan Luka iz prvega stoletja. (Kološanom 4:14) Vendar pa zavračamo kakršno koli zdravljenje, ki je v nasprotju s svetopisemskimi načeli. Na primer, ne sprejemamo transfuzije krvi, ker Sveto pismo prepoveduje, da bi sprejemali oziroma uživali kri. (Apostolska dela 15:20, 28, 29)

  Celo v takšnih primerih želimo zase in za svojo družino najboljšo možno zdravstveno oskrbo. Pravzaprav načine zdravljenja, s katerimi se prepreči večja izguba krvi in so jih razvili, da bi pomagali pacientom, ki so Priče, sedaj uporabljajo v dobro vseh. V mnogih državah imajo danes pacienti možnost, da se ognejo tveganjem, ki so povezana s transfuzijo, na primer boleznim, ki se prenašajo s krvjo, imunološkim reakcijam in človeškim napakam.

 4. 4. PRAVILNO. Verjamemo, da so celotni Sveti spisi »navdihnjeni od Boga in koristni«. (2. Timoteju 3:16) To se nanaša na oba dela Svetega pisma, ki jima ponavadi rečejo Stara zaveza in Nova zaveza. Priče jima običajno pravimo Hebrejski spisi in Krščanski grški spisi. Tako se ognemo temu, da bi kdo dobil vtis, da so nekateri deli Svetega pisma zastareli ali pa nepomembni.

 5.  5. NAPAČNO. Pri preučevanju Svetega pisma uporabljamo različne svetopisemske prevode. Vendar smo še posebej veseli, če imamo v svojem jeziku na voljo Sveto pismo – prevod novi svet, ker je točno, jasno in se v njem pojavlja Božje ime. Poglejmo si, kako je z uporabo Božjega imena Jehova. V uvodu nekega svetopisemskega prevoda je navedenih 79 imen posameznikov, ki so kakor koli prispevali k njegovemu izidu. Toda v tem istem prevodu Svetega pisma se je popolnoma prezrlo ime avtorja – Boga Jehova! Nasprotno temu pa je v Prevodu novi svet Božje ime vrnjeno na tisoče mest, kjer se pojavlja v izvirnih besedilih. 2

 6. 6. NAPAČNO. Kadar ugotovimo, da naši nauki niso povsem v skladu s Svetim pismom, popravimo svoje razumevanje. Sveto pismo – prevod novi svet smo začeli izdajati leta 1950, vendar smo že veliko prej uporabljali prevode, ki smo jih imeli na voljo, in v skladu z naučenim oblikovali svoje verovanje.

 7. 7. NAPAČNO. Naše delovanje koristi mnogim v skupnosti, v kateri živimo. Mnogim smo že pomagali, da so se osvobodili škodljivih razvad, kot sta zloraba drog in alkohola. Naši opismenjevalni tečaji pomagajo tisočim po vsem svetu, da se naučijo brati in pisati. Pomagamo pa tudi, kadar pride do naravnih nesreč. Praktično pomoč priskrbimo vsem, tako Pričam kot tudi tistim, ki niso Priče. Žrtvam želimo dati čustveno in duhovno podporo, ki jo ob takšnih tragičnih dogodkih tako zelo potrebujejo. 3

 8. 8. NAPAČNO. Ravnamo se po svetopisemskem nasvetu »Vse spoštujte«, in to ne glede na posameznikovo versko prepričanje. (1. Petrovo 2:17, Slovenski standardni prevod) Na primer, čeprav nas je v nekaterih državah na stotisoče, ne pritiskamo na politike ali zakonodajalce, naj omejijo ali prepovejo delovanje drugih verskih skupin. Poleg tega ne organiziramo kampanj za sprejetje zakonov, ki bi družbi vsiljevali naše moralno in versko prepričanje. Ravno nasprotno, do drugih smo tako strpni, kot si želimo, da bi bili drugi do nas. (Matej 7:12)

Ta članek vsebuje informacije, ki smo jih vzeli iz člankov na našem uradnem spletnem mestu jw.org. Če želite izvedeti kaj več o tem, pojdite na O NAS > POGOSTA VPRAŠANJA.

^ 1. Zaradi tega, za razliko od nekaterih kreacionistov, ne oporekamo verodostojnim znanstvenim raziskavam, ki kažejo na to, da je Zemlja morda stara že na milijarde let.

^ 2. Prevod novi svet je poseben še v nečem – vsem je na voljo brezplačno. Zato lahko milijoni berejo Sveto pismo v svojem maternem jeziku. Prevod novi svet je sedaj na voljo v približno 130 jezikih. Lahko ga celo berete na spletnem mestu www.jw.org/sl.

^ 3. Prispevke med drugim porabljamo za to, da poskrbimo za potrebe ljudi, ki jih je prizadela nesreča. (Apostolska dela 11:27–30) Ker vse delo opravljajo neplačani prostovoljci, se namenjena sredstva porabijo za dejansko pomoč, ne pa za administrativne stroške.