Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Ko ljubljena oseba zboli

Ko ljubljena oseba zboli

»Ko so očeta nameravali odpustiti iz bolnišnice, smo zdravnika prosili, da še enkrat pregleda rezultate očetove krvne preiskave. Zdravnik nam je zagotovil, da so rezultati normalni, vendar jih je vseeno prijazno pregledal. Na njegovo presenečenje je bila vrednost pri dveh rezultatih povišana! Opravičil se nam je in poklical specialista. Z očetom je sedaj vse v redu, toda zelo smo veseli, da smo postavljali vprašanja.« (Maribel)

Preden obiščete zdravnika, na list papirja napišite simptome in zdravila.

Obisk pri zdravniku in bivanje v bolnišnici lahko povzročita veliko stresa. Kot pokaže Maribelin primer, je lahko pomoč prijatelja ali sorodnika zelo koristna, utegne celo rešiti življenje. Kako lahko pomagate ljubljeni osebi?

Preden obiščete zdravnika. Pomagajte bolniku, da zapiše svoje simptome, pa tudi vsa zdravila ali dopolnila, ki jih jemlje. Napišite tudi vprašanja, ki naj bi jih postavili zdravniku. Pomagajte prijatelju, da se spomni podrobnosti glede svoje bolezni ali družinske anamneze. Ne sklepajte, da zdravnik že pozna te podrobnosti oziroma da bo po njih vprašal.

Pozorno poslušajte, postavljajte spoštljiva vprašanja in si delajte zapiske.

Med obiskom. Prepričajte se, da z bolnikom razumeta, kaj vama zdravnik govori. Sprašujte, vendar ne postavljajte nekakšnih trditev. Dovolite bolniku, da postavlja vprašanja in govori sam zase. Bodite pozorni in si skrbno vse zapišite. Vprašajte glede različnih možnosti zdravljenja. V nekaterih primerih bo morda modro predlagati bolniku, da poišče še drugo mnenje.

Ponovite zdravnikove napotke in preverite predpisana zdravila.

Po obisku. Z bolnikom se pogovorita o obisku pri zdravniku. Poskrbite, da bo dobil pravilna zdravila. Spodbudite ga, naj jih jemlje, tako kot mu je bilo predpisano, in naj o kakršnem koli neželenem učinku takoj obvesti zdravnika. Prav tako ga spodbudite, naj ostane pozitiven in upošteva vsa nadaljnja navodila, denimo glede nadaljnjega zdravljenja. Pomagajte mu, da se dobro seznani s svojo boleznijo.

 V bolnišnici

Poskrbite, da so vsi obrazci pravilno izpolnjeni.

Bodite mirni in pozorni. Bolnik, ki gre v bolnišnico, je morda zaskrbljen in se čuti nemočnega. S tem da ostanete mirni in ste pozorni, lahko drugim pomagate, da se sprostijo in tudi ognejo napakam. Poskrbite, da bodo sprejemni obrazci pravilno izpolnjeni. Spoštujte bolnikovo pravico, da se na podlagi informacij, ki jih ima, sam odloči glede zdravljenja. Če je tako hudo bolan, da tega ne more storiti, spoštujte bolnikove vnaprej zapisane želje pa tudi njegovega najbližjega sorodnika ali pooblaščenca. *

Spoštljivo seznanite osebje s svojimi opažanji.

Prevzemite pobudo. Naj vas ne bo strah povedati svojega mnenja. S svojim dostojanstvenim videzom in lepim vedenjem lahko spodbudite zdravstveno ekipo, da se bo še bolj zanimala za bolnika in ga celo kvalitetneje zdravila. V mnogih bolnišnicah pacienta obiščejo različni zdravniki. Pomagate jim lahko tako, da jim poveste, kaj so povedali drugi izmed osebja. Ker poznate bolnika, opozorite na vsako spremembo, ki jo opazite glede bolnikovega telesnega ali duševnega stanja.

Storite, kar lahko, in pri tem ne ovirajte dela drugih.

Bodite spoštljivi in hvaležni. Bolnišnično osebje pogosto dela v stresnih okoliščinah. Z zaposlenimi ravnajte tako, kot bi želeli, da bi oni ravnali z vami. (Matej 7:12) Pokažite, da spoštujete njihovo strokovno znanje in izkušnje, da zaupate njihovi usposobljenosti in da ste hvaležni za njihov trud. S takšnim cenjenjem jih lahko spodbudite, da delo opravijo po svojih najboljših močeh.

Nihče se ne more ogniti bolezni. Toda s premišljeno in praktično pomočjo ste lahko prijatelju ali sorodniku v oporo, da kar najbolje prestane težavne okoliščine. (Pregovori 17:17)

^ odst. 8 Zakonodaja in praksa glede pacientovih pravic in dolžnosti se od države do države razlikujeta. Poskrbite, da bodo dokumenti, ki vsebujejo bolnikove želje glede zdravljenja, v celoti izpolnjeni, in to z najnovejšimi podatki.