Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 BIBLIJSKO GLEDIŠČE

Čistoča

Čistoča

Ali je naša telesna čistoča pomembna Bogu?

»Očistimo [se] vsega, kar skruni meso in duha.« (2. Korinčanom 7:1)

KAJ PRAVI SVETO PISMO:

Naš Stvarnik nas ima rad. Želi, da bi bili zdravi in imeli dolgo, bogato življenje. »Ne pozabi mojega zakona,« pravi Bog, »ker se ti bodo pomnožili dnevi, leta življenja in mir.« (Pregovori 3:1, 2) Ljubezen, ki jo Bog čuti do ljudi, je prišla do izraza v zapovedih, ki jih je dal Izraelcem in so vsebovale določna navodila glede higiene in sanitarne varnosti. (5. Mojzesova 23:12–14) Če so Izraelci ta razumna navodila upoštevali, so bili boljšega zdravja in zaščiteni pred boleznimi, kakršne so pestile druge narode, denimo Egipčane, ki niso imeli takšnih naprednih zakonov. (5. Mojzesova 7:12, 15)

Podobno je danes. Ljudje, ki se očistijo »vsega, kar skruni meso in duha«, oziroma nečistih navad, kot so kajenje ter zloraba alkohola in drog, so bolj obvarovani pred boleznimi – telesnimi in duševnimi – pa tudi pred prezgodnjo smrtjo. Ljudje običajno ne živimo v osami, zato s svojim ravnanjem po Božjih merilih za čistost pokažemo tudi obzirnost do drugih. (Marko 12:30, 31)

 Ali je Bogu veliko do tega, da smo moralno in duhovno čisti?

»Zatrite nagnjenja [. . .]: nečistovanje, nečistost, spolno poželenje, škodljive želje in lakomnost, ki je malikovanje. Zaradi vsega tega prihaja Božja jeza.« (Kološanom 3:5, 6)

KAJ PRAVI SVETO PISMO:

Kot smo že omenili, nas Sveto pismo spodbuja, da se »očistimo vsega, kar skruni meso in duha«. V času Jezusa Kristusa so si ljudje pa tudi verski voditelji do skrajnosti prizadevali, da bi bili telesno čisti, vendar pa so ob tem zanemarjali moralna in duhovna merila. (Marko 7:1–5) Jezus pa je to zadevo prikazal v pravi luči, ko je rekel: »Človeka ne more oskruniti nič od tega, kar od zunaj prihaja vanj, saj [. . .] gre [. . .] v črevesje in se nato izloči v greznico.« Nato je še dodal: »Človeka oskrunja to, kar prihaja iz njega. Od znotraj namreč, iz človekovega srca, prihajajo škodljive misli, ki vodijo v nečistovanje, tatvine, umore, prešuštvovanje, lakomnost, hudobna dejanja, prevare, razpuščeno vedenje, zavistno oko, [. . .] nerazumnost. Vse te hudobnosti [. . .] človeka oskrunjajo.« (Marko 7:18–23)

Po Jezusovih besedah so ljudje, ki gredo pri osebni higieni v skrajnosti, a hkrati zanemarjajo Božja moralna in duhovna merila, podobni kozarcem, ki so zunaj čisti, znotraj pa umazani. (Matej 23:25, 26)

Ali so svetopisemska merila razumna?

»Ljubezen do Boga namreč pomeni to, da izpolnjujemo njegove zapovedi; pa vendar njegove zapovedi niso v breme.« (1. Janezovo 5:3)

KAJ PRAVI SVETO PISMO:

V Mihu 6:8 beremo: »Ali Jehova zahteva od tebe še kaj drugega, razen da ravnaš pravično, ljubiš prijaznost in skromno hodiš s svojim Bogom?« Ali ni to povsem razumna zahteva? Poleg tega naš Stvarnik želi, da ga ubogamo iz ljubezni. Če res delamo tako, nam to prinaša veliko veselja. (Psalm 40:8) In kadar storimo kakšno napako, nam je lahko v tolažbo to, da je Bog usmiljen. »Kakor se oče usmili svojih sinov, tako je Jehova usmiljen do teh, ki se ga bojijo. Kajti dobro ve, iz česa smo narejeni, spominja se, da smo prah« oziroma da smo podvrženi slabostim in nepopolni. (Psalm 103:13, 14)

Če povzamemo: merila, ki jih je Bog dal glede telesne, moralne in duhovne čistosti, so odsev njegove dobrote in ljubezni do nas. Če se tem merilom rade volje podrejamo, pokažemo modrost pa tudi to, da imamo Boga radi.