Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 BIBLIJSKO GLEDIŠČE

Religija

Religija

Zakaj je toliko religij?

»Božjo zapoved opuščate, oklepate pa se človeškega izročila.« (Marko 7:8)

KAJ PRAVI SVETO PISMO:

Vsi imamo prirojene »duhovne potrebe«, ki jih lahko zadovoljimo tako, da častimo Boga. (Matej 5:3) Ljudje so v poskusih, da bi zadovoljili te potrebe, ustvarili številne religije, ki ne temeljijo na Božjih zamislih, temveč na človeških.

V Svetem pismu glede članov neke verske skupine iz prvega stoletja denimo piše, da so bili »goreči za Boga, toda ne po točnem spoznanju. Ker Božje pravičnosti niso poznali, prizadevali pa so si uveljaviti svojo, se Božji pravičnosti niso podredili.« (Rimljanom 10:2, 3) Tudi danes obstaja nemalo religij, ki učijo »človeške zapovedi«. (Marko 7:7)

 Ali je treba pripadati kaki religiji?

»Premišljujmo drug o drugem, da bi se spodbujali k ljubezni in dobrim delom. In ne izpuščajmo naših shodov.« (Hebrejcem 10:24, 25)

KAJ PRAVI SVETO PISMO:

V Hebrejcem 10:25 je spodbuda: »Ne izpuščajmo naših shodov.« Iz teh besed je razvidno, da Bog hoče, da bi se ljudje zbirali k čaščenju kot organizirana skupina. Toda ali naj bi si vsak častilec po svoje razlagal, kdo je Bog in kaj pričakuje od nas? Ne. Sveto pismo tiste, ki častijo Boga na njemu sprejemljiv način, poziva: »V govorjenju bodite soglasni in [. . .] povsem zedinjeni v istem umu in mišljenju.« (1. Korinčanom 1:10) Organizirani naj bi bili v občine in imeli radi »vse svoje brate« po svetu. (1. Petrovo 2:17; 1. Korinčanom 11:16) Za to, da bi Bogu ugajali, je torej nujno, da ga častimo kot enotna in organizirana skupina.

Ali je mogoče prepoznati pravo religijo?

»Če bo med vami vladala ljubezen, bodo vsi vedeli, da ste moji učenci.« (Janez 13:35)

KAJ PRAVI SVETO PISMO:

Sveto pismo nam z naslednjo ponazoritvijo pomaga prepoznati ljudi, ki imajo pravo vero: »Prepoznali jih boste po njihovih sadovih. Se mar s trnja obira grozdje ali z osata smokve?« (Matej 7:16) Ni vam treba biti botanik, da bi znali razlikovati figovec od osata. Enako vam ni treba biti izvedenec za religije, da bi znali razločiti, katera religija je prava in katera je lažna. Poglejmo si nekatere sadove oziroma razpoznavne značilnosti prave religije.

  • Prava religija uči resnico iz Božje Besede, torej Svetega pisma. (Janez 4:24; 17:17) Ne temelji na človeških filozofijah.

  • Prava religija pomaga ljudem spoznati Boga, med drugim po njegovem imenu, Jehova. (Janez 17:3, 6)

  • Prava religija uči, da je edino upanje za človeštvo Božje kraljestvo, ne pa človeške vladavine. (Matej 10:7; 24:14)

  • Prava religija spodbuja ljudi k nesebični ljubezni. (Janez 13:35) Uči jih, naj spoštujejo vse etnične skupine, naj žrtvujejo svoj čas in sredstva za druge ter naj ne sodelujejo v vojnah. (Miha 4:1–4)

  • Prava religija ni le obred ali formalnost, temveč je način življenja. Njeni pripadniki udejanjajo to, kar učijo. (Rimljanom 2:21; 1. Janezovo 3:18)

Jehovove priče, izdajatelji te revije, si prizadevajo izkazovati čast Bogu s svojim govorjenjem in ravnanjem. Zakaj ne bi obiskali katerega od njihovih shodov v kraljestveni dvorani in bi se o tem sami prepričali?