Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 BIBLIJSKO GLEDIŠČE

Meditacija

Meditacija

Kaj je meditacija?

»Premišljeval [ali Meditiral] bom o vseh tvojih dejanjih, zamislil se bom nad tvojimi deli.« (Psalm 77:12, pdč. op.)

KAJ PRAVIJO LJUDJE:

Obstaja več vrst meditacije in številne izvirajo iz starodavnih vzhodnjaških religij. Neki pisec je rekel: »Da bi lahko jasno videli, mora biti um prazen.« Te njegove besede odsevajo stališče, da je treba z osredotočanjem na določene besede ali podobe izprazniti um, saj se le tako lahko doseže notranji mir, bistrina misli in duhovno razsvetljenje.

KAJ PRAVI SVETO PISMO:

Sveto pismo visoko vrednoti meditacijo oziroma poglobljeno premišljevanje. (1. Timoteju 4:15) Vendar ne spodbuja k meditiranju, pri katerem se izprazni um ali pa je treba ponavljati določeno besedo ali frazo, ki ji včasih rečejo mantra. Svetopisemsko meditiranje zajema zavestno premišljevanje o duhovno izgrajujočih temah, kot so Božje lastnosti, njegova merila in stvarstvo. »O vseh tvojih dejanjih premišljujem [ali meditiram], razmišljam o delu tvojih rok,« je molil neki zvesti Božji služabnik. (Psalm 143:5, pdč. op.) Prav tako je izrekel besede: »Ko se te spominjam na svojem ležišču, med nočnimi stražami premišljujem [ali meditiram] o tebi.« (Psalm 63:6, pdč. op.)

 Kako vam lahko meditiranje koristi?

»Srce pravičnega premišljuje [ali meditira], kaj bo odgovorilo.« (Pregovori 15:28, pdč. op.)

KAJ PRAVI SVETO PISMO:

Duhovno izgrajujoča meditacija nam pomaga, da si pridobimo notranjo globino, umirjenost in moralno moč, ki naš govor in vedenje obogatijo s preudarnostjo in razumnostjo. (Pregovori 16:23) Torej takšna meditacija prispeva tudi k srečnemu in izpolnjenemu življenju. V Psalmu 1:3 glede človeka, ki redno meditira o Bogu, piše: »Takšen je kakor drevo, zasajeno ob potokih voda, ki daje sad ob svojem času in mu listje ne uvene. V vsem, kar dela, bo uspešen.«

Meditacija nam tudi pomaga, da izboljšamo svoje razumevanje in spomin. Naj ponazorimo: kadar preučujemo kakšen vidik stvarstva ali kakšno svetopisemsko temo, spoznamo veliko zanimivih dejstev. Toda ko o teh dejstvih meditiramo, vidimo, kako so povezana med seboj in s tistimi, s katerimi smo se seznanili že prej. Tako kakor tesar iz lesa naredi privlačno stavbo, tako nam meditacija pomaga, da dejstva »sestavimo« v med seboj povezan vzorec ali strukturo.

Ali je meditacijo treba usmerjati?

»Srce je zvijačnejše od česar koli drugega in je v obupu pripravljeno storiti vse. Kdo ga more razumeti?« (Jeremija 17:9)

KAJ PRAVI SVETO PISMO:

»Od znotraj namreč, iz človekovega srca, prihajajo škodljive misli, ki vodijo v nečistovanje, tatvine, umore, prešuštvovanje, lakomnost, hudobna dejanja, prevare, razpuščeno vedenje, zavistno oko [. . .], nerazumnost.« (Marko 7:21, 22) Da, tako kakor je treba nadzorovati ogenj, je treba tudi meditiranje! Drugače bi se iz napačnih misli lahko porodile škodljive želje, ki bi utegnile uiti nadzoru in voditi v hudobna dejanja. (Jakob 1:14, 15)

Zato nas Sveto pismo spodbuja, naj meditiramo o tem, kar je resnično, pravično, čisto, ljubeznivo, na dobrem glasu, krepostno in hvalevredno. (Filipljanom 4:8, 9) Če v svoj um sejemo takšne plemenite misli, bomo želi lepe lastnosti, prijetne besede in dobre odnose z drugimi. (Kološanom 4:6)