Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 BIBLIJSKO GLEDIŠČE

Narava Boga

Narava Boga

Kakšno telo ima Bog?

»Bog je duh.« (Janez 4:24)

KAJ PRAVI SVETO PISMO:

Sveto pismo za Boga pravi, da je duhovno bitje. (2. Korinčanom 3:17) Kot takšen nas zelo presega in ga ne moremo zaznavati s svojimi čutili. V 1. Timoteju 1:17 zanj piše, da je »Kralj večnosti, netrohljiv, neviden«. Na nekem drugem mestu v Svetem pismu tudi piše: »Boga ni nikoli nihče videl.« (1. Janezovo 4:12)

Naš Stvarnik nas tako nadkriljuje, da si ne moremo niti predstavljati, kakšen je videti. »S kom lahko primerjate Boga in s kakšno podobo ga lahko predstavite?« piše v Izaiju 40:18. Celo veličastno vesolje se ne more kosati z Vsemogočnim. (Izaija 40:22, 26)

Obstajajo pa tudi inteligentna stvarjenja, ki Boga vidijo in se z njim celo pogovarjajo iz oči v oči. Kako je to mogoče? Ker so tudi ta stvarjenja duhovna bitja in živijo v nebesih. (1. kraljev 22:21; Hebrejcem 1:7) Glede teh nadnaravnih bitij, imenovanih tudi angeli, je Jezus Kristus dejal: »[Oni] vedno gledajo obličje mojega Očeta, ki je v nebesih.« (Matej 18:10)

 Ali je Bog vsepovsod navzoč?

»Zato molite takole: ‚Oče naš, ki si v nebesih‘.« (Matej 6:9)

KAJ PRAVI SVETO PISMO:

Sveto pismo ne uči, da je Bog v vsakem trenutku vsepovsod navzoč, kakor da bi bil nekakšna neosebna sila. Jezus je s svojimi besedami v Mateju 6:9 in 18:10 pokazal, da je Bog oseba (imenoval ga je »Oče«) in da prebiva v nebesih, »v svojem utrjenem prebivališču«. (1. kraljev 8:43)

Jezus je proti koncu svojega življenja na zemlji rekel: »Svet zapuščam in odhajam k Očetu.« (Janez 16:28) Potem ko je umrl kot človek in je bil obujen kot duhovno bitje, je odšel »v sama nebesa,« da bi se pokazal »pred Božjim obličjem«. (Hebrejcem 9:24)

Ta dejstva o Bogu so pomembna. Zakaj? En razlog je ta, da lahko Boga, zato ker je oseba, spoznamo in se z njim zbližamo. (Jakob 4:8) Drug razlog pa je, da nas resnica o Bogu ščiti pred krivim čaščenjem, denimo čaščenjem neživih podob in predmetov. »Otročiči, varujte se malikov!« piše v 1. Janezovem 5:21.

V kakšnem smislu smo bili ljudje ustvarjeni po Božji podobi?

»Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril; ustvaril je moškega in žensko.« (1. Mojzesova 1:27)

KAJ PRAVI SVETO PISMO:

Ljudje lahko kažemo lastnosti, kakršne ima Bog, denimo ljubezen, pravičnost in modrost. Pravzaprav v Svetem pismu piše: »Posnemajte Boga kakor njegovi ljubljeni otroci in živite v ljubezni.« (Efežanom 5:1, 2)

Poleg tega nas je Bog ustvaril s svobodno voljo, kar pomeni, da se lahko odločimo, da bomo raje delali to, kar je prav, kakor pa to, kar je narobe, in da bomo drugim na različne načine izkazovali ljubezen. (1. Korinčanom 13:4–7) Imamo tudi zmožnost biti ustvarjalni, uživati v lepoti in občudovati osupljivi svet okoli sebe. Kar pa je najpomembnejše, dana nam je bila sposobnost duhovnega razmišljanja oziroma naravna želja, da spoznavamo Stvarnika in to, kaj pričakuje od nas. (Matej 5:3)

Kako vam lahko pomaga resnica iz Svetega pisma. Bolj ko poznamo Boga in ga posnemamo, bolj živimo tako, kakor on želi. Zato je naše življenje bolj srečno ter nas navdaja s pristnim zadovoljstvom in notranjim mirom. (Izaija 48:17, 18) Zares, Bog ve, da se njegove lepe lastnosti dotaknejo srca duhovno naravnanih ljudi, jih pritegnejo k njemu in jim pomagajo stopiti na pot, ki vodi v večno življenje. (Janez 6:44; 17:3)