Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 Plod ustvaritve?

Receptorji črnega krasnika

Receptorji črnega krasnika

Gozdni požari večino živali odženejo, črnega hrošča iz družine krasnikov (Melanophila acuminata) pa privlačijo. Zakaj? Ker so zanj drevesa, ki jih je pred kratkim ožgal ogenj, idealno mesto za odlaganje jajčec. Poleg tega ogenj prežene njegove plenilce, tako da se lahko tam brez skrbi hrani, pari in leže jajčeca. Kako pa črni krasnik sploh najde gozdne požare?

Hroščevi infrardeči receptorji

Razmislite: Črni krasnik ima na trupu ob obeh srednjih nogah po en jamičasti organ z receptorji. Z njima lahko zaznava infrardeče sevanje, ki ga oddaja gozdni požar. Sevanje povzroči, da se jamičasta organa segrejeta, to pa črnega krasnika spodbudi, da se odpravi proti plamenom.

Ti hrošči imajo med svojimi pripomočki za zaznavanje ognja še druge receptorje. Ko gorijo njihova najljubša drevesa, lahko s svojimi tipalkami zaznajo že izredno majhne količine kemičnih snovi, ki se ob gorenju sproščajo v zrak. Po mnenju nekaterih raziskovalcev lahko s tipalkami, ki so njihov »detektor dima«, že na slab kilometer daleč zaznajo eno samo tleče drevo. Domnevajo, da lahko črni krasniki z vsemi receptorji, ki jih imajo, zaznajo in najdejo gozdne požare z razdalje več kot 48 kilometrov.

Raziskovalci preučujejo jamičasta organa in tipalki črnega krasnika, zato da bi izboljšali naprave za odkrivanje infrardečega sevanja in ognja. Ker običajni infrardeči senzorji z visoko ločljivostjo brez hlajenja ne morejo delovati pri sobni temperaturi, znanstveniki upajo, da jim bo s preučevanjem črnega krasnika uspelo izpopolniti senzorje, tako da bodo delovali tudi pri sobni temperaturi. Hroščeve tipalke so inženirjem v navdih pri razvijanju sistemov za zaznavanje ognja, ki bi bili občutljivejši in bi lahko ločili med stranskimi produkti gozdnih požarov in drugimi kemičnimi spojinami.

Raziskovalci so presenečeni nad tem, na kako edinstven način črni krasnik najde primerno mesto za odlaganje jajčec. »Kako so ti hrošči razvili takšno sposobnost?« se sprašuje E. Richard Hoebeke, strokovnjak za hrošče na Univerzi Cornell v Združenih državah. »Si lahko mislite, kako malo vemo o žuželkah z neverjetno občutljivimi in kompleksnimi zaznavnimi mehanizmi!«

Kaj menite? Ali je sposobnost črnega krasnika, da zazna gozdni požar, plod evolucije ali ustvaritve?