Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Za družinsko razpravo

Za družinsko razpravo

 Za družinsko razpravo

Slike povežite z besedilom

Preberite Pridigarja 2:3–10. Vsako sliko povežite z ustrezno svetopisemsko vrstico. (Slike si ne sledijo v pravilnem zaporedju.) Slike dokončajte tako, da jih pobarvate.

1. Vrstica 3

2. Vrstica 4

3. Vrstica 5

4. Vrstica 6

5. Vrstica 7

6. Vrstica 8

A

B

C

Č

D

E

ZA RAZPRAVO:

Ali je Salomona to, kar je počel, navdajalo s pravim zadovoljstvom?

NAMIG: Preberite Pridigarja 2:11.

Kaj pomenita »ničevost in lovljenje vetra«? Katere dejavnosti vas bodo zares osrečevale?

NAMIG: Preberite Luka 6:38; Apostolska dela 20:35.

NALOGA ZA DRUŽINO:

Preberite Pridigarja 3:1–8. Naj vsak družinski član na listek napiše eno od dejavnosti, omenjenih v teh vrsticah. Potem listke dajte v škatlo. Nato naj vsakdo izvleče en listek in brez besed odigra dejavnost, napisano na njem. Ostali naj skušajo ugotoviti, za katero dejavnost gre.

Zbiraj in odkrivaj

Izreži, prepogni in shrani

11. BIBLIJSKA KARTICA JOŽEF

VPRAŠANJA

A) Dopiši manjkajoče besede. Jožefu so njegovi polbratje pravili »ta ․․․․․« in so ga prodali v suženjstvo za ․․․․․ šeklov srebra.

B) Ko je Potifarjeva žena Jožefa nagovarjala k spolnim odnosom, je Jožef odločno odgovoril: »Kako bi torej mogel storiti takšno hudo dejanje in . . .?«

C) Zakaj je faraon postavil Jožefa za drugega vladarja v Egiptu?

[Shema]

4026 pr. n. št. Ustvarjen Adam

Živel okoli leta 1700 pr. n. št.

1 n. št.

98 n. št. Napisana zadnja biblijska knjiga

[Zemljevid]

Iz Dotana odpeljan v Egipt

Dotan

EGIPT

JOŽEF

KRATEK OPIS

Jakobov in Rahelin prvorojenec. (1. Mojzesova 35:24) Njegovi ljubosumni polbratje so ga prodali v Egipt in tam je 13 let preživel kot suženj oziroma zapornik. Svojim polbratom se ni maščeval, temveč jim je odpustil, ker so obžalovali svoje ravnanje. (1. Mojzesova 50:15–21) Čeprav je bil daleč od doma, je častil Jehova ter ostal čist, marljiv in zanesljiv. (1. Mojzesova 39:1–23)

ODGOVORI

A) Sanjač, 20 (1. Mojzesova 37:19, 28)

B) ». . .grešiti proti samemu Bogu?« (1. Mojzesova 39:9)

C) Vedel je, da je Jožef zaradi Božjega duha moder in preudaren. (1. Mojzesova 41:38–41)

Ljudje in dežele

7. Ime mi je Anietie. Star sem 7 let in živim v Nigeriji. Približno koliko Jehovovih prič živi v Nigeriji? Je to 190.000, 290.000 ali 390.000?

8. Katera pika označuje, kje živim? Obkroži jo, naredi piko tam, kjer živiš ti, in poglej, koliko si oddaljen od Nigerije.

A

B

C

Č

Otroci, poiščite slike

Ali lahko najdete te slike v tej številki? S svojimi besedami opišite, kaj vsaka slika prikazuje.

Dodatne izvode rubrike »Za družinsko razpravo« si lahko natisnete z naše spletne strani www.jw.org.

●Odgovori na vprašanja iz rubrike »ZA DRUŽINSKO RAZPRAVO« so na strani 15.

ODGOVORI NA VPRAŠANJA S STRANI 30 IN 31

1. 1 E

2. 2 D

3. 3 A

4. 4 C

5. 5 B

6. 6 Č

7. 290.000

8. C