Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Kakšen je cilj staršev?

Kakšen je cilj staršev?

 Biblijsko gledišče

Kakšen je cilj staršev?

KAJ od naštetega bi za svojega najstnika želeli, da postane?

A) Vaša kopija.

B) Upornik, ki hoče postati vaše nasprotje.

C) Odgovoren človek, ki se zna modro odločati.

Nekateri starši, ki izberejo možnost C, morda ravnajo tako, kot da jim je ljubša možnost A. Svojim najstnikom skušajo vsiliti lastne vrednote, tako da jim na primer narekujejo, kakšen poklic naj si izberejo. Rezultat? Takoj ko najstniki postanejo nekoliko neodvisni, pričnejo ravnati povsem nasprotno. Ironično je, da veliko staršev, ki sejejo možnost A, žanjejo možnost B.

Zakaj je metoda popolnega nadzora neuspešna

Za svojega najstnika želite, da bi postal odgovoren odrasel človek, ki se bo znal modro odločati. Toda kako lahko dosežete ta cilj? Eno je gotovo: Popoln nadzor ni rešitev. Razmislite o dveh razlogih.

1. Metoda popolnega nadzora je nesvetopisemska. Bog Jehova je ljudi ustvaril s svobodno voljo. Dovoli jim, da si sami izberejo življenjsko pot, bodisi dobro ali slabo. Na primer, ko je Kajn gojil zlohotno jezo do svojega brata Abela, mu je Jehova rekel: »Ali ne boš povišan, če boš delal dobro? Če pa ne boš delal dobrega, vedi, greh preži pred vrati in hlepi po tebi. Ti pa, ali ga boš obvladal?« (1. Mojzesova 4:7)

Jehova je dal Kajnu jasen nasvet, vendar ga ni silil, naj po njem ravna. Kajn se je moral sam odločiti, ali se bo prepustil svoji jezi ali ne. Kaj se naučimo iz tega? Če Jehova ne skuša izvajati popolnega nadzora nad svojimi stvarjenji, zato da bi mu bila poslušna, potem ni dobro, da bi vi kaj takega skušali početi svojim najstnikom. *

2. Metoda popolnega nadzora ima ponavadi obraten učinek. Predstavljajte si, da vas skuša prodajalec prisiliti v nakup nekega izdelka. Bolj ko je pri tem vztrajen, odločneje se mu upirate. Tudi če potrebujete ta izdelek, vas verjetno odbije prodajalčev pristop. Najraje bi odšli stran.

Nekaj podobnega se lahko zgodi, če skušate svojemu najstniku vsiliti lastne vrednote, prepričanja in cilje. Jih bo »kupil«? Verjetno ne! Pravzaprav boste morda s takšnim pristopom dosegli ravno nasprotno, saj mu boste zbudili odpor do svojih meril. Vse prepogosto se poskusi staršev, da bi imeli svojega najstnika pod popolnim nadzorom, izjalovijo. Kaj potem lahko naredite?

Namesto da skušate povsem nadzirati življenje svojega najstnika in mu vsiljevati svoja merila, kot ste to morda počeli, ko je bil še mlajši, mu raje pomagajte uvideti, da je modro ravnati tako, kot je prav. Če ste kristjan, mu na primer pokažite, da mu bo življenje po Božjih načelih, gledano dolgoročno, prineslo večje zadovoljstvo. (Izaija 48:17, 18)

Pri tem mu bodite za zgled. Bodite takšni, kot želite, da bi postal on. (1. Korinčanom 11:1) Jasno pokažite, po katerih vrednotah živite.  (Pregovori 4:11) Če bo vaš najstnik vzljubil Boga in njegova merila, se bo modro odločal tudi takrat, ko vas ne bo zraven. (Psalm 119:97; Filipljanom 2:12)

Naučite ga praktičnih spretnosti

V tej reviji je na 2. strani pisalo, da bo prišel dan – po vašem mnenju morda celo prehitro – ko bo vaš odrasel otrok »zapustil očeta in mater«. (1. Mojzesova 2:24) Kot roditelj hočete poskrbeti, da bo imel potrebne spretnosti, ki mu bodo pomagale živeti kot samostojen odrasel človek. Razmislite o nekaterih spretnostih, ki jih lahko z vašo pomočjo pridobi sedaj, ko je še doma.

Gospodinjska opravila. Ali zna vaš najstnik kuhati? Oprati in zlikati perilo? Ohranjati red in čistočo v svoji sobi? Vzdrževati avtomobil in na njem opraviti kakšna osnovna popravila? Takšne spretnosti mu bodo pomagale, da bo nekega dne znal skrbeti za svoj dom. Apostol Pavel je rekel: »Naučil [sem se] v vsakršnih okoliščinah biti zadovoljen s tem, kar imam.« (Filipljanom 4:11)

Shajanje z drugimi. (Jakob 3:17) Kako dobro vaš najstnik shaja z drugimi? Ali zna prijazno reševati nesoglasja? Ste ga naučili, da naj z ljudmi ravna spoštljivo in mirno rešuje spore? (Efežanom 4:29, 31, 32) V Svetem pismu piše: »Izkazujte čast vsakršnim ljudem.« (1. Petrovo 2:17)

Ravnanje z denarjem. (Luka 14:28) Ali lahko svojemu najstniku pomagate, da se izuči kakega poklica, zna živeti v okviru svojih zmožnosti in ne zaide v dolgove? Ste ga poučili, da naj varčuje za to, kar potrebuje, in da se ogiba impulzivnega kupovanja ter da je zadovoljen z najnujnejšim? (Pregovori 22:7) Pavel je napisal: »Če imamo torej hrano, obleko in streho nad glavo, bodimo s tem zadovoljni.« (1. Timoteju 6:8)

Najstniki, ki se naučijo živeti po pravičnih merilih in so si pridobili praktične spretnosti, so zares pripravljeni na odraslo dobo. Njihovi starši so dosegli svoj cilj! (Pregovori 23:24)

[Podčrtna opomba]

ALI STE SE KDAJ SPRAŠEVALI?

● Kakšen cilj imate kot starši? (Hebrejcem 5:14)

● Katera odgovornost čaka vašega najstnika, ko odraste? (Jozue 24:15)

[Slika na strani 25]

Kaj bi za svojega najstnika želeli, da postane?

Kopija

Upornik

Odgovoren človek