Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Ali je Bog vsenavzoč?

Ali je Bog vsenavzoč?

 Biblijsko gledišče

Ali je Bog vsenavzoč?

VELIKO ljudi verjame, da je Bog vsenavzoč, kar pomeni, da je dobesedno povsod in v vsem. Modri kralj Salomon pa je zapisal tole prošnjo, ki jo je v molitvi izrekel Jehovu: »Poslušaj v svojem prebivališču, v nebesih.« (1. kraljev 8:30, 39) Potemtakem ima glede na Sveto pismo Bog Jehova svoje prebivališče. Salomon je to prebivališče imenoval »nebesa«. Toda kaj to pomeni?

V Svetem pismu sta za fizično področje, ki obdaja zemljo, včasih uporabljeni besedi »nebo« in »nebesa«. (1. Mojzesova 2:1, 4; Psalm 19:1) Bog je ustvaril vse, torej je moralo njegovo prebivališče obstajati že pred tem, ko je ustvaril snovno vesolje. Zato mora Bog obstajati v področju, ki ni omejeno na snovne reči. Ko Sveto pismo govori o nebesih kot o prebivališču Boga Jehova, se to potemtakem ne nanaša na dobesedno nebo ali vesolje, temveč na duhovno področje.

Osupljivo videnje

Sveto pismo nam daje osupljiv vpogled v Jehovovo prebivališče, ki ga je v videnju dobil apostol Janez. V tem videnju je videl odprta vrata v nebesih, nato pa slišal glas, ki mu je rekel: »Pridi sem gor.« (Razodetje 4:1)

Nato je Janez videl sijajno podobo samega Boga Jehova. Del tega, kar je videl, je bilo naslednje: »V nebesih je na svojem mestu stal prestol [. . .]. In ta, ki je na njem sedel, je bil po zunanjosti podoben jaspisu in dragemu kamnu rdeče barve, okoli prestola pa je bila mavrica, ki je bila videti kakor smaragd. [. . .] Od prestola so prihajali bliski, glasovi in gromi. [. . .] Pred prestolom pa je bilo tudi kristalu podobno steklasto morje.« (Razodetje 4:2–6)

To je barvit opis Jehovove sijajne lepote in neprimerljive veličastnosti. Bodite pozorni na to, kaj obdaja Jehovov prestol. Mavrica kaže na spokojnost in mir. Bliski, glasovi in gromi predstavljajo Božjo moč. Steklasto morje pa usmerja pozornost na čist položaj vseh tistih, ki stojijo pred Božjim obličjem.

Čeprav je to videnje simbolično, pa nam veliko pove o Božjem prebivališču. Jehova v nebesih vzdržuje popoln red. V njegovem prebivališču ne vlada kaos.

Navzoč vedno in povsod?

Dejstvo, da ima Jehova svoje prebivališče, kaže na to, da ni vedno vsepovsod. Kako lahko potem ve, kaj se dogaja? (2. kroniška 6:39) En način je ta, da uporablja svojega svetega duha oziroma dejavno silo. Psalmist je napisal: »Kam naj grem pred tvojim duhom, kam naj zbežim pred tvojim obličjem? Če bi se povzpel do neba, bi bil tam ti, in če bi si postlal ležišče v šeolu, glej, tudi tam bi bil.« (Psalm 139:7–10)

Da bi lažje razumeli obseg delovanja Božjega svetega duha, si zamislite sonce. Je na določenem mestu, vendar daje energijo velikemu delu zemlje. Podobno ima Bog Jehova svoje prebivališče, vendar lahko kjer koli v vesolju izvršuje svojo voljo. Poleg tega lahko Jehova po svojem svetem duhu ve, kaj se dogaja, in to kjer koli in kadar koli. Zato v 2. kroniški 16:9 piše: »Jehova namreč s svojimi očmi preletava vso zemljo, da bi pokazal svojo moč v dobro tistih, katerih srce je nerazdeljeno do njega.«

 Bog nadzira tudi organizacijo duhovnih bitij, ki se imenujejo angeli. Sveto pismo nakazuje, da bi teh angelov utegnilo biti na stotine milijonov – morda celo na milijarde ali več. * (Daniel 7:10) Navedeni so številni primeri, ko so angeli kot Božji predstavniki prišli na zemljo, govorili z ljudmi in o tem poročali Bogu. Na primer, ko je živel Abraham, so angeli prišli raziskat pritoževanje zoper Sodomo in Gomoro. Bog se je odločil uničiti ti mesti, očitno za tem, ko je prejel poročilo od angelov. (1. Mojzesova 18:20, 21, 33; 19:1, 13)

Sveto pismo tako nakazuje, da Bogu Jehovu ni treba biti dobesedno vsepovsod. Po delovanju svojega svetega duha in angelih lahko dobi vse informacije o tem, kaj se dogaja z njegovim stvarstvom.

Jasno je, da nam lahko Sveto pismo pomaga bolje spoznati našega Stvarnika. Iz te knjige izvemo, da ima Bog svoje prebivališče, imenovano nebesa, ki se nahaja v duhovnem področju zunaj fizičnih nebes. Skupaj z njim so mirijade mogočnih duhovnih bitij, ki prav tako prebivajo v duhovnem področju. In to prebivališče prežemajo spokojnost, moč in čistost. Sveto pismo nam zagotavlja, da bo Bog ob svojem času poskrbel, da bo človeštvo na zemlji živelo v takšnih miroljubnih razmerah, kakršne vladajo v nebesih. (Matej 6:10)

[Podčrtna opomba]

^ odst. 13 V Razodetju 5:11 so omenjene »mirijade mirijad« angelov, ki so okoli Božjega prestola. Ena mirijada je 10.000. Ena mirijada krat ena mirijada (10.000 x 10.000) je 100 milijonov. Toda v tem svetopisemskem stavku je uporabljen izraz »mirijade mirijad«, kar kaže na možnost, da obstaja na milijarde duhovnih bitij.

ALI STE SE KDAJ SPRAŠEVALI?

● Ali je Bog vsepovsod? (1. kraljev 8:30, 39)

● Kako daleč seže Božji duh? (Psalm 139:7–10)

[Poudarjeno besedilo na strani 29]

Sonce je na določenem mestu, vendar daje energijo velikemu delu zemlje. Podobno ima Bog svoje prebivališče, vendar lahko s svojim svetim duhom deluje kjer koli v vesolju.