Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Za družinsko razpravo

Za družinsko razpravo

 Za družinsko razpravo

Je bila to dobra odločitev?

Preberite 4. Mojzesovo 13:1, 2, 25–33; 14:3, 6–12. Sedaj pa si oglejte sliko in spodaj napišite svoje odgovore.

1. Zakaj se je večina oglednikov odločila posredovati slabo poročilo?

․․․․․

2. Do česa je prišlo zaradi negativnega govorjenja desetih oglednikov?

NAMIG: Preberite 4. Mojzesovo 14:26–38.

․․․․․

3. Zakaj sta bila Jozue in Kaleb tako prepričana o zmagi?

․․․․․

ZA RAZPRAVO:

Kako se lahko takrat, ko ima vaša družina težave, ognete temu, da bi bili podobni desetim oglednikom, in raje posnemate Jozueta in Kaleba?

KAJ VESTE O APOSTOLU PETRU?

4. S katerimi petimi imeni je Peter poimenovan v Svetem pismu?

NAMIG: Preberite Mateja 10:2; 16:16; Janeza 1:42; Apostolska dela 15:14.

․․․․․

5. Je bil Peter kdaj poročen?

NAMIG: Preberite 1. Korinčanom 9:5.

․․․․․

ZA RAZPRAVO:

Opišite poročilo o Petru, ki vam je všeč. Katere lastnosti, ki jih je pokazal, bi radi posnemali, in kako lahko to naredite?

OTROCI, POIŠČITE SLIKE

Ali lahko najdete te slike v tej številki? S svojimi besedami opišite, kaj vsaka slika prikazuje.

IZ TE ŠTEVILKE

Odgovorite na vprašanja in dopišite manjkajoče svetopisemske vrstice.

STRAN 7 Kaj naj bi govorili s svojimi bližnjimi? Efežanom 4:________

STRAN 8 Kaj se bo zgodilo, če boste spoznali resnico? Janez 8:________

STRAN 11 Kaj se bo zgodilo z zadnjim sovražnikom? 1. Korinčanom 15:________

STRAN 24 Pred čim bi morali bežati? 1. Korinčanom 6:________

● Odgovori so na strani 13.

ODGOVORI NA VPRAŠANJA S STRANI 31

1. Vdali so se strahu in premalo zaupali Jehovu. (4. Mojzesova 14:3, 11)

2. Vsi moški, stari 20 let in več, razen Jozueta in Kaleba, so umrli v pustinji.

3. Prepričana sta bila, da je Jehova z njimi. (4. Mojzesova 14:9)

4. Simon, Peter, zveza Simon Peter, Kefa in Simeon

5. Da