Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Kaj verjamejo Jehovove priče?

Kaj verjamejo Jehovove priče?

Nauki Jehovovih prič niso skrivnost, saj je njihova literatura na voljo v več sto jezikih. Spodaj je povzetek nekaterih njihovih temeljnih načel.

1. Sveto pismo

Priče verjamejo, da so »celotni Sveti spisi [. . .] navdihnjeni od Boga«. (2. Timoteju 3:16) Jason D. BeDuhn, izredni profesor verskih študij, je o Jehovovih pričah napisal: »Svoj sistem verovanja in ravnanja gradijo na neokrnjenem biblijskem gradivu, ne da bi že vnaprej določali, kaj bi moralo v Bibliji pisati.« Svoja prepričanja usklajujejo z Biblijo; te knjige ne razlagajo po svoje. Obenem priznavajo, da ne gre vsega v njej jemati dobesedno. Denimo sedem stvarjenjskih dni je simboličnih, saj se nanašajo na daljše časovno obdobje. (1. Mojzesova 1:31; 2:4)

2. Stvarnik

Pravi Bog si je nadel osebno ime – Jehova, po katerem se loči od lažnih bogov. * (Psalm 83:18) Nekateri učenjaki raje uporabljajo obliko imena Jahve, ki se pojavlja tudi v prevodu Svetega pisma Ekumenska izdaja. Hebrejska oblika Božjega imena se v izvirnih svetopisemskih besedilih pojavi kakih 7000-krat. Jezus je zato, da bi poudaril, kako pomembno je Božje ime, v svoji vzorčni molitvi dejal: »Posvečeno bodi tvoje ime.« (Matej 6:9) Bog upravičeno zahteva, da častimo samo njega. Zato Priče pri čaščenju ne uporabljajo nobenih ikon oziroma podob. (1. Janezovo 5:21)

»Oče [je] večji od mene.« (Janez 14:28)

3. Jezus Kristus

On je Rešitelj, »Božji Sin« in »prvorojenec vsega stvarstva«. (Janez 1:34; Kološanom 1:15; Apostolska dela 5:31) Bil je ustvarjen, zato ni del Trojice. »Oče [je] večji od mene,« je rekel Jezus. (Janez 14:28) Jezus je živel v nebesih, preden je prišel na zemljo, in po svoji žrtveni smrti in vstajenju je šel nazaj v nebesa. »Nihče ne pride k Očetu drugače kakor po meni.« (Janez 14:6)

 4. Božje kraljestvo

To je dejanska nebeška vlada s kraljem Jezusom Kristusom in 144.000 sovladarji, »ki so bili odkupljeni z zemlje«. (Razodetje 5:9, 10; 14:1, 3, 4; Daniel 2:44; 7:13, 14) Vladali bodo zemlji, ki bo očiščena vse hudobije, in na njej bodo živeli milijoni bogaboječih ljudi. (Pregovori 2:21, 22)

5. Zemlja

V Pridigarju 1:4 piše: »Zemlja [. . .] ostaja na veke.« Po uničenju hudobnih bo zemlja spremenjena v raj, na njej pa bodo vso večnost živeli pravični ljudje. (Psalm 37:10, 11, 29) Tako se bodo izpolnile Jezusove besede iz molitve, ko je rekel: »Naj se zgodi tvoja volja [. . .] na zemlji.« (Matej 6:10)

6. Biblijske prerokbe

»[Za] Boga [. . .] je nemogoče, da bi lagal.« (Titu 1:2) Zato se vedno uresniči to, kar napove, tudi biblijske prerokbe, ki se tičejo konca tega sveta. (Izaija 55:11; Matej 24:3–14) Kdo bo preživel prihajajoče uničenje? V 1. Janezovem 2:17 piše: »Kdor pa izpolnjuje Božjo voljo, ostane za večno.«

7. Posvetne oblasti

»Dajte cesarju, kar je cesarjevega, Bogu pa, kar je Božjega,« je rekel Jezus. (Marko 12:17) Zato Jehovove priče ubogajo državne zakone, vse dokler ti niso v nasprotju z Božjimi zakoni. (Apostolska dela 5:29; Rimljanom 13:1–3)

»Ta dobra novica o kraljestvu se bo oznanjala po vsej naseljeni zemlji v pričevanje vsem narodom, in tedaj bo prišel konec.« (Matej 24:14)

8. Oznanjevanje

Jezus je napovedal, da se bo »ta dobra novica o kraljestvu« oznanjevala po vsej zemlji, preden bo nastopil konec sveta. (Matej 24:14) Jehovove priče si štejejo v čast, da lahko sodelujejo v tem delu, s katerim se rešujejo življenja. Seveda se ljudje sami odločijo, ali bodo prisluhnili ali ne. V Svetem pismu piše: »Kdor hoče, naj zastonj vzame vodo življenja.« (Razodetje 22:17)

9. Krst

Jehovove priče krstijo samo tiste, ki se na podlagi temeljitega preučevanja Svetega pisma odločijo, da želijo služiti Bogu kot njegove Priče. (Hebrejcem 12:1) Svojo osebno posvetitev Bogu simbolizirajo s potopitvijo pod vodo. (Matej 3:13, 16; 28:19)

10. Ločevanje na duhovnike in laike

»Vsi vi pa ste bratje,« je rekel Jezus svojim sledilcem. (Matej 23:8) Prvi kristjani, tudi biblijski pisci, niso imeli duhovniškega razreda. Jehovove priče ravnajo po tem vzorcu.

^ odst. 4 Jehovove priče si imena »Jehova« niso izmislili. Pred več stoletji se je Božje ime »Jehova« pojavljalo v številnih nebiblijskih jezikih, tudi v angleščini in nemščini. Na žalost so nekateri sodobni prevajalci Biblije nadomestili Božje ime z nazivi, kot sta »Bog« in »Gospod«, s čimer so pokazali veliko nespoštovanje do Avtorja te knjige.