Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Kdo so demoni?

Kdo so demoni?

 Biblijsko gledišče

Kdo so demoni?

DUHOVI, škratje in demoni so duhovna bitja, v katere verjamejo ljudje različnih religij in nanje gledajo kot na zlobne, dobre ali oboje. Drugi pravijo, da je verovanje v duhove le praznoverje ali plod domišljije. Kaj pa pravi Sveto pismo?

Sveto pismo uči, da je sam Stvarnik duh in da je najprej ustvaril duhovna bitja. (Janez 4:24; Hebrejcem 1:13, 14) Omenja tudi hudobne duhove, ki jih včasih imenuje demoni. (1. Korinčanom 10:20, 21; Jakob 2:19) Vendar pa ne uči, da je Bog ustvaril demone. Kdo so potem demoni in kako so nastali?

»Angeli, ki so grešili«

Ko je Bog ustvaril duhovna bitja, jim je dal svobodno voljo, tako da so se lahko sama odločala, ali bodo delala dobro oziroma slabo. Na žalost se je po ustvaritvi človeka neznano število angelov odločilo, da bodo delali slabo s tem, da so se uprli Bogu.

Prvo in najbolj zloglasno duhovno bitje, ki se je uprlo, je postalo Satan. Jezus Kristus je rekel: »Ni vztrajal v resnici.« (Janez 8:44) Kaj je navedlo Satana, da se je obrnil proti Bogu? Pričel je hlepeti po čaščenju, ki je pripadalo izključno Stvarniku, nato pa je skladno s to željo tudi ravnal, tako da je postal Božji tekmec. Tako je samega sebe naredil za »Satana«, kar pomeni »upornik«. Stoletja kasneje, pred potopom v Noetovih dneh, so se Satanu pridružili še drugi angeli, ki so zapustili svoje položaje v nebesih, zato da so si lahko nadeli človeško telo ter bivali na zemlji. (1. Mojzesova 6:1–4; Jakob 1:13–15) Ko je prišel potop, so se utelešeni »angel[i], ki so grešili«, očitno vrnili v duhovno področje. (2. Petrovo 2:4; 1. Mojzesova 7:17–24) Sčasoma so postali znani kot demoni. (5. Mojzesova 32:17; Marko 1:34)

Sedaj so se ti neposlušni angeli znašli v precej drugačnem položaju od tistega, ki so ga imeli pred uporom. V Judu 6 beremo: »Angele, ki niso ostali na svojem prvotnem položaju, temveč so zapustili pripadajoče jim bivališče, je [Bog] z večnimi sponami pridržal v gosti temi za sodbo velikega dne.« Da, Bog demonom ni dovolil, da bi bili deležni prednosti, ki so jih prej imeli v nebesih, temveč jih je izročil simboličnim »jamam goste teme«, stran od vsakršne duhovne svetlobe.

»Zapeljuje vso naseljeno zemljo«

Čeprav si demoni ne morejo več nadeti človeškega telesa, pa še vedno zelo vplivajo na mišljenje in življenje ljudi. Pravzaprav Satan skupaj s svojimi hordami demonov »zapeljuje vso naseljeno zemljo«. (Razodetje 12:9; 16:14) Kako? Po večini tako, da uporablja »demonske nauke«. (1. Timoteju 4:1) Ti krivi nauki, ki so pogosto verskega značaja, so milijonom zaslepili um, da ne vidijo resnice o Bogu. (2. Korinčanom 4:4) Razmislite o nekaterih primerih.

Nauk, da mrtvi še vedno živijo. Demoni s prikaznimi, glasovi in drugimi prevarami zavajajo ljudi v mišljenje, da živi lahko komunicirajo z mrtvimi. Povrhu tega s to premeteno prevaro želijo ljudi navesti na prepričanje, da duša preživi smrt telesa. Toda Sveto pismo preprosto pravi: »Mrtvi [. . .] se  ne zavedajo ničesar.« (Pridigar 9:5, 6) Ker so »se pogrezn[ili] v tišino«, ne morejo niti častiti Boga. (Psalm 115:17) *

Ohlapna moralna merila. »Ves svet [. . .] leži v oblasti Hudobnega,« piše v 1. Janezovem 5:19. Satan in njegovi demoni izkoriščajo svojo moč tako, da s sredstvi javnega obveščanja in drugimi metodami širijo zmotno predstavo o tem, da naj bi se ljudje svobodno vdajali mesenim željam. (Efežanom 2:1–3) Zato je danes razširjena vsakršna nemorala, tudi spolna sprevrženost. Takšno ravnanje se celo šteje za normalno, medtem ko se na svetopisemska merila gleda kot na zastarela oziroma ozkogledna.

Podpiranje spiritizma. Apostol Pavel je srečal služkinjo, ki je imela v sebi »vedeževalnega demona«, in ta ji je omogočal, da je »svojim gospodarjem [. . .] z napovedovanjem prinašala veliko dobička«. (Apostolska dela 16:16) Ker je Pavel vedel, od kod ji takšna nadnaravna sposobnost, je ni hotel poslušati. Poleg tega ni želel užaliti Boga, ki se mu gnusijo vse oblike spiritizma, tudi astrologija in klicanje okultnih sil. (5. Mojzesova 18:10–12)

Zaščitite se pred demoni

Kako se lahko zaščitite pred hudobnimi duhovi? Sveto pismo odgovarja: »Podredite se [. . .] Bogu. Hudiču pa se uprite, in bo zbežal od vas.« (Jakob 4:7) To zapoved upoštevamo, kadar živimo po naukih iz Svetega pisma, edini sveti knjigi, ki povsem razgalja Satana, demone in njihove »spletke«. (Efežanom 6:11; 2. Korinčanom 2:11) V Svetem pismu tudi piše, da hudobni duhovi skupaj z vsemi, ki nasprotujejo Bogu, ne bodo večno obstajali. (Rimljanom 16:20) »Na zemlji bodo prebivali tisti, ki so pošteni, in na njej bodo ostali tisti, ki so brezgrajni,« piše v Pregovorih 2:21.

[Podčrtna opomba]

^ odst. 11 Za več informacij glede stanja mrtvih in svetopisemskega upanja o vstajenju, prosimo, glej 6. in 7. poglavje v knjigi Kaj Biblija v resnici uči?.

ALI STE SE KDAJ SPRAŠEVALI?

[Slika na strani 21]

● Ali je demone ustvaril Bog? (2. Petrovo 2:4)

● Ali se lahko pogovarjate z mrtvimi? (Pridigar 9:5, 6)

● Kako se lahko zaščitite pred demoni? (Jakob 4:7)

[Slika na strani 21]

Demoni skušajo na različne načine vplivati na ljudi.