Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 Biblijsko gledišče

Kaj je sodni dan?

Kaj je sodni dan?

V Svetem pismu za Boga piše: »Določil je [. . .] dan, v katerem se je namenil pravično soditi vsemu obljudenemu svetu.« (Apostolska dela 17:31) Za veliko ljudi je možnost, da bi bili kakor koli sojeni, nezaželen. Ali je tudi z vami tako?

ČE DA, vas lahko potolaži dejstvo, da je sodni dan ljubeča priprava, ki bo prinesla velike blagoslove človeški družini, tudi tistim, ki so umrli. (Matej 20:28; Janez 3:16) Zakaj je sodni dan potreben? Kaj se bo pravzaprav zgodilo v tem »dnevu«?

Zakaj je sodni dan potreben?

Ko je Bog na zemlji ustvaril prva človeka, njegov namen ni bil, da bi bila tukaj zgolj na preizkušnji za prihodnje življenje v kakšnem drugem svetu. Ljudi je ustvaril, da bi večno živeli na zemlji. Čeprav je bil prvi par telesno in umsko popoln, se je vseeno uprl Bogu. Zato je zase izgubil obet na večno življenje, na svoje potomce pa prenesel greh in smrt. (1. Mojzesova 2:15–17; Rimljanom 5:12)

Sodni dan bo tisočletno obdobje, v katerem bodo imeli ljudje priložnost pridobiti nazaj to, kar sta Adam in Eva izgubila. * Bodite pozorni, da stavek iz Apostolskih del 17:31, ki smo ga navedli na začetku, omenja, da bo sodni dan vplival na »ves obljudeni svet«. Tisti, ki bodo ugodno sojeni, bodo večno živeli na zemlji v popolnih razmerah. (Razodetje 21:3, 4) S sodnim dnevom bo tako Bog izpolnil svoj prvotni namen glede človeštva in zemlje.

Bog je za sodnika določil Jezusa Kristusa. Sveto pismo pravi, da je Jezus postavljen za »sojenje živim in mrtvim«. (2. Timoteju 4:1) Kdo so »živi«, ki bodo sojeni? Kako bodo mrtvi znova oživeli na »obljudenem svetu«?

Jezus sodi »živim«

Sedaj se približujemo napovedanemu koncu te stvarnosti, ko bo Bog uničil vse elemente  pokvarjene človeške družbe in odstranil hudobne. Tisti, ki bodo preživeli konec te stvarnosti, so »živi«, ki jim bo sojeno. (Razodetje 7:9–14; 19:11–16)

Med tem tisočletnim sodnim obdobjem bo Jezus Kristus skupaj s 144.000 moškimi in ženskami, obujenimi v nebeško življenje, vladal zemlji. Služili bodo kot kralji in duhovniki, ki bodo uveljavljali koristi Jezusove odkupne žrtve in postopoma privedli poslušno človeštvo do telesne in umske popolnosti. (Razodetje 5:10; 14:1–4; 20:4–6)

Med sodnim dnevom bo Satanu in demonom preprečeno, da bi vplivali na človeške dejavnosti. (Razodetje 20:1–3) Vendar pa bo ob koncu tega dneva Satanu dovoljeno preizkusiti zvestovdanost vsakega človeka. Tisti, ki bodo ostali zvesti Bogu, bodo prestali preizkus, ki ga Adam in Eva nista. Prišteti bodo med vredne, da dobijo večno življenje na obnovljeni rajski zemlji. Tisti pa, ki se bodo uprli Bogu, bodo za večno uničeni, prav tako pa bodo uničeni Satan in demoni. (Razodetje 20:7–9)

Sojenje »mrtvim«

Sveto pismo pravi, da bodo med sodnim dnevom mrtvi »vstali«. (Matej 12:41) Jezus je rekel, da »prihaja ura, ob kateri bodo vsi, ki so v grobovih, slišali njegov glas in prišli ven: kateri so delali dobro, na vstajenje življenja, in kateri so delali hudo, na vstajenje obsodbe«. (Janez 5:28, 29) To se ne nanaša na duše umrlih. Mrtvi se čisto ničesar ne zavedajo in nimajo duše, ki bi preživela smrt. (Pridigar 9:5; Janez 11:11–14, 23, 24) Jezus bo tiste, ki so zaspali v smrt, obudil v življenje na zemlji.

Ali bodo obujeni sojeni na podlagi del, ki so jih storili pred smrtjo? Ne. Sveto pismo uči, da je tisti, ki umre, »oproščen svojega greha«. (Rimljanom 6:7) Tako bodo tisti, ki bodo preživeli konec te stvarnosti, kot tudi tisti, ki bodo obujeni v življenje na zemlji, sojeni »po svojih dejanjih«, ki jih bodo naredili med sodnim dnevom. (Razodetje 20:12, 13) Glede na njihova končna dejanja bo to vstajenje, ki bo vodilo bodisi v večno življenje bodisi v uničenje. Veliko teh, ki bodo obujeni, bo prvič slišalo o Bogu Jehovu in njegovih zahtevah za življenje. Imeli bodo priložnost usklajevati življenje z Božjo voljo in večno živeti na zemlji.

Ni razloga, da bi se bali

Sodni dan ne bo samo čas, ko bodo ljudje dobivali navodila od Boga, ampak tudi čas, ko bodo naučeno udejanjali in uživali blagoslove. Samo predstavljajte si, kako srečni boste, ko boste ponovno združeni z dragimi obujenimi in skupaj z njimi postajali popolni!

Samo predstavljajte si, kako srečni boste, ko boste ponovno združeni z dragimi obujenimi.

Na koncu sodnega dneva bo Bog dovolil Satanu, da preizkusi zvestovdanost človeških stvarjenj. Vendar ni treba, da bi bili zaskrbljeni ali prestrašeni. Do konca sodnega dneva bodo vsi popolnoma pripravljeni za ta zadnji preizkus. Ta dan bo tako prispeval k izpolnitvi Božjega namena, da se odstranijo vse posledice prvega upora proti Bogu v edenskem vrtu.

^ odst. 7 V Svetem pismu se beseda »dan« lahko nanaša na različno dolga časovna obdobja. Za primer glej 1. Mojzesovo 2:4.