Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Ali bodo hudobni ljudje goreli v peklu?

Ali bodo hudobni ljudje goreli v peklu?

 Biblijsko gledišče

Ali bodo hudobni ljudje goreli v peklu?

BINKOŠTNA pridigarica Gertrude je bila trdno prepričana, da obstaja ognjeni pekel. Že namig, da takega kraja ni, je žalil njen čut za pravico. Menila je, da vsi grozljivi zločini ostanejo nekaznovani, če ni pekla. Gertrude je bila neomajna v svojem prepričanju. Rekla je: »Mislim, da ne bi hotela častiti Boga, če ne bi obstajal pekel, kamor bi šli hudobni.«

Ali bodo slabi ljudje goreli v peklu, kot to učijo mnoge religije? Če ne, kako bodo kaznovani?

Prva Božja kazen

V Svetem pismu oziroma Bibliji piše, da je Bog ustvaril prvi človeški par popoln. (1. Mojzesova 1:27; 5. Mojzesova 32:4) Nastanil ju je v rajski vrt in jima dal možnost, da bi živela večno. Vendar sta imela prva dva človeka, Adam in Eva, eno prepoved. Bog ju je posvaril: »Od vsakega drevesa v vrtu lahko ješ do sitega. Toda z drevesa spoznanja dobrega in slabega ne smeš jesti, kajti tistega dne, ko bi jedel z njega, boš zagotovo umrl.« (1. Mojzesova 2:16, 17)

Na žalost pa naša prva starša nista prestala tega preprostega preizkusa zvestovdanosti in poslušnosti. Stvarnik je bil primoran, da ju obsodi na smrt. »V potu svojega obraza boš jedel kruh, dokler se ne boš povrnil v zemljo, saj si bil vzet iz nje. Prah si namreč in v prah se boš povrnil.« (1. Mojzesova 3:19)

Če bi Adamu in Evi pretila nevarnost, da bi gorela v peklu, ali ju Bog ne bi posvaril  pred takšno kaznijo? Dejstvo je, da ni omenil nobenega trpljenja po smrti. Kako bi sploh lahko trpela? Nista imela nesmrtne duše, ki bi preživela smrt. V Bibliji jasno piše: »Duša, ki greši, bo umrla.« (Ezekiel 18:4) *

Naš Stvarnik, ki nam je dal življenje, ve popolnoma vse o življenju in smrti. Po svoji Besedi nam je pojasnil, da se »mrtvi [. . .] ne zavedajo ničesar«. (Propovednik 9:5) Zaradi tega Adam in Eva nista mogla po smrti trpeti v ognjenem peklu. Enostavno sta se povrnila v prah in nehala obstajati. Nista se »zaveda[la] ničesar«.

Ali lahko trpimo po smrti?

V Bibliji piše: »Po enem človeku je na svet prišel greh in po grehu smrt; tako se je smrt razširila na vse ljudi.« (Rimljanom 5:12) Ali je res razumno verjeti, da ljudje za svoje grehe trpijo v peklu, ko pa je Adam, ki je nakopal smrt celotni človeški rasi, po smrti postal zgolj prah? (1. Korinčanom 15:22)

Za vse nas velja isti zakon, kot je veljal za Adama. »Plačilo za greh je [. . .] smrt.« Še več, ko človek enkrat umre, »je oproščen svojega greha«. (Rimljanom 6:7, 23) Toda če tako dobri kot slabi ljudje umrejo in po smrti nihče ne trpi, kje je potem Božja pravica?

Božja pravica

Božji namen za poslušno človeštvo ni nič drugačen kot takrat, ko je Bog ustvaril prva človeka in jima naročil, naj imata otroke in skrbita za zemljo. (1. Mojzesova 1:28) To je očitno še vedno njegov namen, saj je kasneje izjavil: »Pravični bodo podedovali zemljo in večno prebivali na njej.« (Psalm 37:29)

Bodite pozorni na to, da bodo pravični živeli na tej zemlji. Uživali bodo popolno zdravje in srečo. Božji prvotni namen, da bo napolnil zemljo s pravičnimi ljudmi, bo zares uspel. To se bo zgodilo, ko bo sedanjo hudobno stvarnost zamenjal z novim svetom. (Izaija 55:11; Daniel 2:44; Razodetje 21:4)

Milijarde ljudi, ki so umrli in niso poznali Božjih zahtev, bo obujenih in dobili bodo navodila za življenje v Božjem novem svetu. (Izaija 11:9; Janez 5:28, 29) Po drugi strani pa bodo vsi tisti, ki se nočejo podrediti Božjim zakonom, kaznovani z »drugo smrtjo«. To bo smrt, iz katere ni vstajenja. (Razodetje 21:8; Jeremija 51:57)

Jasno je, da Jehova kot Bog ljubezni ne bo trpinčil ljudi v peklu. (1. Janezovo 4:8) Niti ne bo neskončno dopuščal hudobije. V Psalmu 145:20 nam je zagotovljeno, da »Jehova varuje vse, ki ga ljubijo, vse hudobne pa bo iztrebil«. Mar ni to ljubeče in pravično?

[Podčrtna opomba]

^ odst. 8 V Bibliji »duša« pomeni celotnega človeka – ne nekaj, kar je ločeno od telesa. V 1. Mojzesovi 2:7 piše: »Bog Jehova [je] iz zemeljskega prahu izoblikoval človeka ter mu v nosnice vdahnil dih življenja, in človek je postal živa duša.« Adam ni dobil duše, ki bi bila ločena od njegovega telesa. Ne, Adam sam je bil živa duša.

ALI STE SE KDAJ SPRAŠEVALI?

▪ Ali imamo nesmrtno dušo? (Ezekiel 18:4)

▪ V kakšnem stanju so mrtvi? (Propovednik 9:5)

▪ Kako bo Bog kaznoval hudobne? (Psalm 145:20)

[Poudarjeno besedilo na strani 11]

»Mrtvi [. . .] se ne zavedajo ničesar.« (Propovednik 9:5)

[Navedba vira slike na strani 10]

Fotografija: www.comstock.com