Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Življenje v obnovljenem raju

Življenje v obnovljenem raju

JEZUS je s prepričanostjo govoril o ponovnem življenju. Svojim učencem je rekel, da bo ponovno življenje dejstvo. »Ob prenovljenju,« je dejal, »[boste] podedoval[i] večno življenje.« Kaj je Jezus imel v mislih, ko je rekel »ob prenovljenju«? (Matej 19:25–29)

Glede na vzporedno poročilo biblijskega pisca Luka je Jezus rekel, da bodo njegovi učenci »v prihodnji stvarnosti [prejeli] večno življenje«. (Luka 18:28–30) Zakaj Biblija »prihodnjo stvarnost« enači s »prenovljenjem«?

Očitno želi poudariti, da bo Bog Jehova poskrbel za izpolnitev svojega prvotnega namena, namreč da bo človeštvo živelo večno na rajski zemlji. Človeštvo bo postalo popolno, kakor sta bila popolna Adam in Eva, preden sta grešila. Tako bo v »prihodnji stvarnosti« prišlo do »prenovljenja«, ko bodo na zemlji vzpostavljene rajske razmere, kakršne so obstajale v edenskem vrtu.

Kako bo raj obnovljen

Ko je bil Jezus na zemlji, je svoje sledilce učil moliti za vlado, po kateri bo Bog vzpostavil pravične razmere po vsej zemlji. Rekel je, da bi morali takole moliti: »Naj pride tvoje kraljestvo. Naj se zgodi tvoja volja, kakor v nebesih tako tudi na zemlji.« (Matej 6:10) Bog je postavil svojega Sina za vladarja tega Kraljestva, ki bo izpolnilo Božji namen, da bo celotna zemlja postala raj.

Raj, ki je bil zaradi neposlušnosti prvega človeškega para izgubljen, bo znova vzpostavljen

Glede tistega, ki ga je Bog postavil za vladarja, v Bibliji piše: »Dete nam je rojeno, sin nam je dan, in vladarstvo pride na ramo njegovo, in ime njegovo se bo imenovalo: [. . .] Knez miru. Pomnoževanju njegovega vladarstva in miru ne bode konca.« (Izaija 9:6, 7, poudarili mi.) Kako pa bo ta vlada pod takšnim knežjim »vladarstvom« poskrbela, da se bo izpolnila Božja volja?

Biblija takole odgovarja: »V dneh teh kraljev ustanovi Bog nebes kraljestvo, ki vekomaj ne bo razdejano in njegovo gospostvo se ne prepusti nobenemu drugemu ljudstvu; vsa ona kraljestva pa zdrobi in uniči, a samo bo stalo na veke.« (Daniel 2:44)

Poglejmo, kakšne razmere bodo vladale na zemlji v obnovljenem raju – »ob prenovljenju« – ko bo Božji Sin uporabil svojo moč kot Knez miru v Kraljestvu svojega Očeta.

 Kakšno bo življenje v raju

Vstajenje mrtvih

»Prihaja ura, ob kateri bodo vsi, ki so v grobovih, slišali njegov glas in prišli ven.« (Janez 5:28, 29)

»Bo vstajenje pravičnih in nepravičnih.« (Apostolska dela 24:15)

Nič več bolezni, staranja in smrti

»Tedaj izpregledajo oči slepim in gluhim se odpro ušesa. Tedaj bo hromec skakal kakor jelen in nemega jezik bo prepeval.« (Izaija 35:5, 6)

»Bog sam bo z njimi. In obrisal jim bo vse solze z oči in smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine ne bo več. To, kar je bilo, je minilo.« (Razodetje 21:3, 4)

 Obilo dobre hrane

»Zemlja daje sad svoj; blagoslovil nas bo Bog, Bog naš.« (Psalm 67:6)

»Preobilo bode žita v deželi, do vrhov gorá.« (Psalm 72:16)

Primerni domovi in zadovoljujoče delo za vse

»Zidali bodo hiše ter v njih prebivali, in sadili vinograde in jedli njih sad. Ne bodo zidali, kdo drugi pa prebival, ne bodo sadili, kdo drugi pa užival.« (Izaija 65:21, 22)

 Nič več kriminala, nasilja in vojn

»Hudobne pa bodo iztrebili iz dežele.« (Pregovori 2:22SSP)

»Pokujejo meče svoje v lemeže in sulice svoje v srpe; narod ne dvigne meča nad narod, in več se ne bodo učili bojevati.« (Izaija 2:4)

Nič več strahu, povsod bo vladal mir

»Varno bodo prebivali in nihče jih ne bo plašil.« (Ezekiel 34:28)

»Nič zlega ne bodo storili, nič pogubnega naredili po vsej gori svetosti moje; zakaj vsa zemlja bode polna spoznanja GOSPODOVEGA, kakor vode pokrivajo morja globočino.« (Izaija 11:9)

Kakšen užitek bo živeti, ko bodo takšne razmere po vsej zemlji, ko bo vsakdo ljubil Boga in soljudi! (Matej 22:37–39) Lahko ste prepričani, da se bodo takrat izpolnile vse Božje obljube. »Govoril sem,« pravi Bog, »pa tudi izvršim tisto.« (Izaija 46:11)

Morda se še morate marsikaj naučiti o Bogu Jehovu in njegovem obljubljenem novem svetu. Denimo, kaj dokazuje, da je ta novi svet tik pred vrati? Kako bo Božje kraljestvo nadomestilo vse zemeljske vladavine? In kateri dogodki bodo pripeljali do tega? Jehovove priče vam bodo z veseljem pomagali priti do odgovorov na ta vprašanja. Če želite več informacij, poglejte na stran 32 v tej reviji.

Dolga leta človeškega hrepenenja po novem svetu se bodo kmalu končala. Za veliko večino ljudi, ki so umrli, smrt ni konec. Ponovno življenje ni le možnost – to je Božja volja. Prav zares, življenje po smrti je mogoče! Da, to je »pravo življenje«, to je »prihodnje« življenje. (1. Timoteju 4:8; 6:19)