Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Ali obstaja ena prava religija?

Ali obstaja ena prava religija?

 Ali obstaja ena prava religija?

Nekaterim ljudem se to vprašanje zdi žaljivo. Ker je po vsem svetu ogromno verskih prepričanj, je po njihovem mnenju vsakdo, ki trdi, da samo on pozna resnico, ozkogleden, celo aroganten. Menijo, da je razumno sklepati, da je v vsaki oziroma skoraj vsaki veri nekaj dobrega. Ali tudi vi tako mislite?

SEVEDA je razumno priznati, da lahko glede nekaterih stvari obstajajo različna mnenja, ki utegnejo biti sprejemljiva. Na primer, posameznik morda misli, da bo zaradi določenega načina prehranjevanja bolj zdrav. Toda ali bi bilo prav, da bi ga vsiljeval drugim kot edini način, ki prispeva k zdravemu življenju? Prav gotovo bi bilo razumno in skromno, če bi dopuščal možnost, da je lahko izbira hrane nekoga drugega – vsaj za tega človeka – prav tako dobra ali celo še boljša.

Ali je z religijo podobno? Ali obstajajo različne sprejemljive alternative, med katerimi je mogoče izbirati, odvisno pač od posameznikove vzgoje in njegovega dojemanja? Ali pa obstaja samo en skupek verskih resnic, ki veljajo za celotno človeštvo? Poglejmo, kaj o tem piše v Bibliji. Najprej bomo pretehtali, ali je resnico sploh mogoče najti. Če je ni mogoče najti, je potem skoraj brez pomena iskati eno pravo religijo.

Ali je verska resnica dosegljiva?

Jezus Kristus je zasliševalcu, rimskemu deželnemu upravitelju Ponciju Pilatu, malo pred svojo smrtjo rekel: »Vsak, ki je na strani resnice, posluša moj glas.« Zelo verjetno je, da je iz Pilatovih besed vel cinizem, ko je vprašal: »Kaj je resnica?« (Janez 18:37, 38) Jezus pa je po drugi strani o resnici govoril odkrito in pogumno. Ni dvomil o njenem obstoju. Razmislite denimo o naslednjih štirih izjavah, ki jih je izrekel različnim ljudem.

»Jaz sem se rodil in prišel na svet zato, da bi pričal za resnico.« (Janez 18:37)

»Jaz sem pot in resnica in življenje.« (Janez 14:6)

»Bog je Duh, in kateri ga častijo, ga morajo častiti v duhu in resnici.« (Janez 4:23, 24)

»Če ostanete v moji besedi, ste zares moji učenci. Spoznali boste resnico in resnica vas bo osvobodila.« (Janez 8:31, 32)

Jezus je zelo prepričano govoril o resnici in o tem, da jo lahko spoznamo. Mar naj ne bi zaradi tega vsaj pretehtali, ali verska resnica obstaja in ali jo je mogoče najti?

Ali absolutna resnica res obstaja?

Nedvomno se boste strinjali, da obstajajo reči, o katerih ste lahko povsem prepričani. Gotovi ste v svoj obstoj in v to, da so reči, ki vas obdajajo, resnične. Drevesa, gore, oblaki, sonce in mesec – materialni svet – niso zgolj plod vaše domišljije. Seveda obstajajo ljudje, ki vas bodo morda skušali prepričati, da so celo te reči vprašljive. Vendar je malo verjetno, da se boste strinjali s takšno skrajno zamislijo.

Potem so tukaj še naravni zakoni. Tudi v te lahko povsem zaupate. Denimo, če boste skočili s pečine, boste padli; če ne boste hoteli jesti, boste lačni; in če boste dlje časa zavračali hrano, boste umrli. Ne sprašujete se, ali ti  naravni zakoni za ene ljudi veljajo za druge pa ne. Veljajo za celotno človeštvo in se zato zanje lahko reče, da so univerzalni.

Biblija omenja enega od takšnih univerzalnih zakonov, ko postavlja vprašanje: »Ali lahko kdo vzame ogenj v svoje naročje, ne da bi se mu oblačila zažgala?« Ko je bilo to napisano, je na splošno veljalo, da je oblačilo zgorelo, če je prišlo v stik z ognjem. Vendar želi Biblija s tem dejstvom povedati nekaj pomembnejšega, in sicer da bo vsak, »ki spi z ženo svojega bližnjega«, utrpel hude posledice. (Pregovori 6:27, 29NW)

Ali je ta izjava absolutna resnica, o kateri smo lahko prepričani? Nekateri bi rekli, da ni. Trdijo namreč, da so moralna merila stvar vsakega posameznika ter da so odvisna od njegove vzgoje, prepričanj in okoliščin. Toda razmislite o nekaterih Božjih moralnih zakonih, ki jih lahko najdemo v Bibliji. Nedvomno so to univerzalne resnice.

Biblija obsoja prešuštvo. (1. Korinčanom 6:9, 10) Nekateri na ta biblijski zakon ne gledajo kot na resnico in zato prešuštvujejo. Kljub temu pa na splošno žanjejo grenke posledice, med katere pogosto spadajo vznemirjena vest, razveza in globoke čustvene rane vseh vpletenih.

Bog obsoja tudi pijanstvo. (Pregovori 23:20; Efežanom 5:18) Kaj se zgodi, ko ljudje pijančujejo? Mnogi izgubijo službo, zdravje in družino, ta pa utrpi tudi čustvene rane. (Pregovori 23:29–35) To doleti tudi tiste, ki menijo, da pijančevanje ni napačno. Ali je veljavnost teh moralnih zakonov odvisna od tega, kaj posameznik verjame in kako dojema reči?

V Bibliji obstajajo tudi zapovedi, ki nas spodbujajo k dobrim delom – denimo zapovedi, da naj mož ljubi svojo ženo, žena naj spoštuje moža in da naj delamo dobro drugim. (Matej 7:12; Efežanom 5:33) Udejanjanje teh zapovedi prinaša pozitivne rezultate. Ali bi rekli, da so takšni biblijski nasveti za določene ljudi koristni, za druge pa ne?

Najsibo da biblijske zakone udejanjamo ali ne, ima to bodisi dobre bodisi slabe rezultate. To dejstvo dokazuje, da takšni zakoni niso zgolj različni pogledi na reči. Ne, to so resnice. Dokazi kažejo, da z upoštevanjem biblijskih moralnih zakonov dosežemo dobre rezultate, medtem ko z neupoštevanjem dosežemo slabe.

Zato premislite o naslednjem: Če biblijski moralni zakoni veljajo za celotno človeštvo, kako pa je s smernicami, ki jih daje Božja Beseda glede čaščenja? Kaj pa biblijski zapisi, ki razpravljajo o tem, kaj se zgodi, ko umremo, in o upanju, ki ga imamo glede večne prihodnosti? Logično lahko sklenemo, da so tudi ti nauki resnice, dane vsemu človeštvu. In ljudje  bodo, ne glede na to, ali upoštevajo te nauke ali ne, od tega imeli bodisi koristi bodisi posledice.

Resnico je mogoče najti. Jezus je rekel, da je Božja Beseda, Biblija, resnica. (Janez 17:17) Kljub temu pa je videti, da je resnica še vedno nedosegljiva. Zakaj? Ker toliko različnih religij trdi, da učijo to, kar piše v Bibliji. Katera uči resnico iz Božje Besede? Ali moramo odgovor na to omejiti na eno samo religijo? Ali ne bi mogli resnice, ali vsaj kakšnega njenega dela, najti v različnih religijah?

[Slika na strani 4]

Kako so posledice tega, da v svoje naročje vzamemo ogenj, povezane z neposlušnostjo Božjim zakonom?