Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Vodstvo, ki presega nagon

Vodstvo, ki presega nagon

 Vodstvo, ki presega nagon

»Ko človekova moralna načela pomenijo le še to, da se posameznik svobodno odloča in pri tem nima nobenih načel, s katerimi bi pretehtal moralnost svojih odločitev, potem je zagotovo treba uporabiti zakon, da se zapolni nastala moralna praznina.« (DR. DANIEL CALLAHAN)

CALLAHANOVA zaskrbljenost je danes več kot upravičena, saj so zaradi vse večje moralne praznine v mnogih delih sveta oblasti prisiljene sprejemati nove in nove zakone, da bi zajezile kriminal. Predsednik Nigerije je na prvem nigerijskem vrhu o materah povedal, kako zelo je zaskrbljen nad prihodnostjo države. V mislih ni imel politike ali revščine, temveč »veliko bolj resen problem« – »splošno zamiranje [. . .] temeljnih vrednot v družini, na delovnem mestu, v družbi in v celi državi«.

V Veliki Britaniji je anketa med 1736 materami odkrila, da »tradicionalna družina propada zaradi vedno slabših moralnih vrednot in naraščanja enostarševskih družin«. Tudi na Kitajskem je moralnost v hudi krizi. Kitajci imajo spolne odnose bolj zgodaj v življenju in z več partnerji kot kdaj prej, poroča revija Time. »Življenje je moje in lahko delam, kar hočem,« je dejala neka mlada Kitajka, ki se je pobahala z več kot 100 spolnimi partnerji.

Propadanje moralnih vrednot pa vpliva tudi na tiste, ki so na oblasti. »Ljudje na svoje voditelje nič več ne gledajo kot na močne moralne osebnosti, ki bi si jih lahko vzeli za zgled,« je izjavil Javed Akbar v kanadskem časopisu Toronto star. Politikom, direktorjem podjetij in celo verskim voditeljem »kot kaže manjka prave moralne drže«, je dejal.

Zakaj takšno propadanje?

Moralne vrednote propadajo zaradi številnih dejavnikov. Eden od njih je vsesplošno upiranje tradicionalnim vrednotam. Denimo iz ankete, ki so jo med študenti opravili na jugu Združenih držav, lahko razberemo, da večina študentov meni, da je to, »kaj je prav in kaj ne, stvar osebne presoje«.

Politični pisec Zbigniew Brzezinski se je dotaknil še enega dejavnika. Napisal je, da se današnja družba »v glavnem osredotoča na takojšnjo zadovoljitev individualnih želja v okolju, v katerem individualni in kolektivni hedonizem postaja prevladujoči model obnašanja«. * Ljudi morda res privlači moralna neodvisnost, pohlep in zadovoljevanje lastnih  užitkov. Toda ali so zaradi teh reči resnično srečni, zadovoljni in imajo boljše odnose z drugimi?

Jezus je dejal, da »se modrost izkazuje pravična po svojih delih«. (Matej 11:19) Ali so ljudje kaj bolj srečni in varni, ker moralne vrednote izginjajo? Razmislite o nekaterih posledicah: čedalje večje nezaupanje, negotovost, razpad zakonskih zvez, otroci odraščajo brez očeta ali matere, pandemije spolno prenosljivih bolezni, neželene nosečnosti, odvisnost od drog in nasilje. Vse to gotovo ne prinaša zadovoljstva in uspeha, temveč prej žalost in razočaranje. (Galačanom 6:7, 8)

Božji prerok Jeremija je v svojih dneh videl podobne težave, zato je zapisal naslednje navdihnjene besede: »Vem, o GOSPOD, da ni človeku v oblasti pot njegova, ne v moči moža, kako naj hodi in ravna stopinje svoje.« (Jeremija 10:23) Res, Bog nas ni ustvaril tako, da bi lahko živeli neodvisno od njega ter se sami odločali o tem, kaj je prav in kaj ne. Tisto, kar se nam morda zdi dobro, je pravzaprav lahko zelo škodljivo. »Nekatera pot se zdi prava človeku, toda njen konec je pot v smrt,« piše v Bibliji, v Pregovorih 14:12.

Sovražnik znotraj nas!

Zakaj glede morale potrebujemo vodstvo? Eden od razlogov je ta, da nas naše srce lahko prevara. »Srce je zvijačnejše od vsega in zahrbtno; kdo ga more doumeti,« pravi Biblija v Jeremiju 17:9, SSP. Če poznate koga, ki je zvijačen in zahrbten, ali bi mu zaupali? Seveda ne! Vendar ima vsakdo med nami srce, ki ga lahko navaja, da pokaže ravno takšne lastnosti. Zato nas Bog odkrito, vendar ljubeče opozarja: »Kdor se zanaša na srce svoje, je bedak, kdor pa hodi modro, bo rešen.« (Pregovori 28:26)

 Torej je ključ uspeha v naslednjem: namesto da se zanašamo na lastne sposobnosti, na katere vpliva nepopolnost, moramo hoditi v Božji modrosti. Le tako se bomo rešili mnogih pasti. Poleg tega je dragocena modrost vedno na voljo vsem, ki jo iskreno iščejo. ‚Če komu od vas manjka modrosti, naj prosi Boga, kajti on velikodušno daje vsem, in to brez grajanja.‘ (Jakob 1:5)

Zaupajmo Bogu »iz vsega srca svojega«

Biblija našega Stvarnika opiše z naslednjimi besedami: »On je Skala, njegovo delo je popolno, ker vse poti njegove so pravica; mogočen Bog zvestobe je, krivičnosti ni v njem, pravičen in resničen je.« (5. Mojzesova 32:4) Da, Jehova je kakor velika skala. Nanj se lahko popolnoma zanesemo, da nas bo uspešno moralno in duhovno vodil, ne glede na to, kaj se okoli nas dogaja. V Pregovorih 3:5, 6 piše: »Upaj v GOSPODA iz vsega srca svojega, na umnost svojo pa se ne zanašaj. Na vseh potih svojih ga spoznavaj, in on ravne naredi steze tvoje.«

Zares, kdo bi nas lahko vodil bolje kot naš Stvarnik, tisti, ki ima preštete ‚celo lase na naši glavi‘? (Matej 10:30) Poleg tega se je že izkazal za pravega prijatelja, ki nas tako ljubi, da je do nas vedno pošten – tudi kadar nam morda resnice ni lahko sprejeti. (Psalm 141:5; Pregovori 27:6)

Upoštevajte tudi to, da nas Jehova ne sili, naj upoštevamo njegovo vodstvo. Raje nam ljubeče prigovarja. »Jaz sem GOSPOD, Bog tvoj, ki te učim, kar ti je v korist, ki te spremljam po potu, po katerem ti je hoditi. O da bi bil pazil na zapovedi moje! tedaj bi bil kakor reka mir tvoj in pravičnost tvoja kakor morsko valovje.« (Izaija 48:17, 18) Ali vas takšen Bog ne pritegne? Poleg tega nam je njegova modrost vedno na voljo, saj jo najdemo v njegovi navdihnjeni Besedi, Bibliji, najbolj razširjeni knjigi na svetu! (2. Timoteju 3:16)

Naj Božja Beseda osvetljuje našo pot

Psalmist je glede Svetega pisma napisal: »Tvoja beseda je svetilka mojim nogam, luč moji stezi.« (Psalm 119:105SSP) Svetilka osvetli nevarnosti neposredno pred našimi nogami, luč na naši stezi pa osvetljuje pot pred nami. Preprosto rečeno, Božja Beseda nas lahko varno vodi v življenju tako, da nam pomaga vedno sprejemati modre, moralno načelne odločitve, pa naj so povezane s sedanjostjo ali pa bodo morda vplivale na nas v prihodnosti.

Razmislimo denimo o govoru na gori. Ta kratki govor je zapisan v Matejevem evangeliju od 5. do 7. poglavja. V njem je Jezus Kristus govoril o sreči, ljubezni, sovraštvu, usmiljenju, moralnem vedenju, molitvi, prizadevanju za bogastvom in mnogih drugih temah, ki so danes ravno tako pomembne, kot so bile takrat. Njegove besede so bile tako globokoumne, da »so bile množice osuple nad njegovim načinom poučevanja«. (Matej 7:28) Zakaj si ne bi vzeli nekaj časa in prebrali celoten govor na gori. Gotovo bo prevzel tudi vas.

Boga ‚prosimo‘ za pomoč

Treba je priznati, da ni vedno lahko ravnati tako, kot je prav v Božjih očeh. Pravzaprav Biblija naš notranji boj proti grehu primerja z vojno. (Rimljanom 7:21–24) Toda z Božjo pomočjo lahko v tej vojni zmagamo. Jezus je rekel: »Prosite, in vam bo dano; iščite, in boste našli [. . .]. Kajti vsak, ki prosi, prejme; in vsak, ki išče, najde.« (Luka 11:9, 10) Da, Jehova ne bo obrnil hrbta nikomur, ki iskreno skuša hoditi po ozki poti, ki vodi v večno življenje. (Matej 7:13, 14)

Razmislimo na primer o Franku. Ko je pričel preučevati Biblijo z Jehovovimi pričami, je bil strasten kadilec. Po tem, ko je prebral Drugo pismo Korinčanom 7:1 in pravilno sklenil, da s svojo razvado v Božjih očeh »skruni meso«, se je odločil, da bo prenehal kaditi. Vendar ni bilo lahko ravnati skladno s to odločitvijo. Nekoč se je celo zalotil, kako se plazi po vseh štirih in išče stare cigaretne ogorke, da bi si jih prižgal!

Ob tem ponižujočem ravnanju je Frank jasno spoznal, kako zelo ga je  tobak zasužnjil. (Rimljanom 6:16) Zato je iskreno molil za pomoč, izkoristil vse prednosti zdravega druženja s člani bližnje občine Jehovovih prič in premagal svojo slabo razvado. (Hebrejcem 10:24, 25)

Potešimo svoje duhovne potrebe

Frankova izkušnja je le ena od mnogih, ki kažejo, da Biblija daje vzvišenejše moralno in duhovno vodstvo ter človeka tudi spodbuja, naj se po njem ravna. Nič čudnega torej ni, da je Jezus dejal: »Človek naj ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Jehovovih ust.« (Matej 4:4)

Ko si vzamemo k srcu Božje dragocene resnice, nam to koristi v vseh pogledih – duševno, čustveno, duhovno in telesno. V Psalmu 19:7, 8 piše: »Postava GOSPODOVA je popolna, oživlja [oziroma poživlja] dušo; [. . .] zapovedi GOSPODOVE so prave, razveseljujejo srce; povelje GOSPODOVO čisto, razsvetljuje oči [z upanjem in nam omogoča, da jasno vidimo Božji namen].«

Jehova nam po svoji Besedi pomaga pravilno nastaviti naš moralni kompas in že sedaj živeti kar se da najboljše. Poleg tega pa osvetljuje tudi prihodnost. (Izaija 42:9) Kot bomo videli v naslednjem članku, je prihodnost svetla za vse, ki sprejmejo Božje vodstvo.

[Podčrtna opomba]

^ odst. 8 Hedonizem je prepričanje, da je čutno uživanje najvišji smoter življenja.

[Okvir/slika na straneh 4, 5]

Vaš moralni »kompas«

Ljudje smo obdarjeni z dragocenim darilom – vestjo. Zato so se ljudje iz vsakega naroda in plemena ter tudi v vsej zgodovini ravnali po precej podobnih pravilih vedenja. (Rimljanom 2:14, 15) Kljub temu vest ni nezmotljiv vodnik. Nanjo lahko vplivajo krivi verski nauki, človeške filozofije, predsodki in napačne želje. (Jeremija 17:9; Kološanom 2:8) Potemtakem moramo preveriti ter po potrebi prilagoditi svoj moralni in duhovni kompas pravičnim merilom ‚našega zakonodajalca‘, Boga Jehova, podobno kot morda mora pilot preveriti navigacijske naprave. (Izaija 33:22SSP) V nasprotju s človeškimi pravili vedenja, ki se lahko iz generacije v generacijo spreminjajo, Božja popolna merila ostanejo za večno. Bog pravi: »Jaz, Jehova, se ne izpreminjam.« (Malahija 3:6)

[Okvir na strani 7]

Smernice za uspeh in srečo

NAJTI SREČO

»Srečni tisti, ki se zavedajo svojih duhovnih potreb.« (MATEJ 5:3)

»Dajati osrečuje bolj kakor prejemati.« (APOSTOLSKA DELA 20:35)

»Srečni tisti, ki Božjo besedo poslušajo in se po njej ravnajo!« (LUKA 11:28)

PRIDOBITI SI ZAUPANJE

»Govorite resnico vsak s svojim bližnjim.« (EFEŽANOM 4:25)

»Kdor je kradel, naj ne krade več.« (EFEŽANOM 4:28)

»Zakonsko zvezo naj spoštujejo vsi in zakonska postelja naj bo neoskrunjena.« (HEBREJCEM 13:4)

RAZVIJATI DOBRE ODNOSE

»Vse [. . .], kar hočete, da bi ljudje storili vam, storite tudi vi njim.« (MATEJ 7:12)

»Naj [mož] ljubi svojo ženo, tako kakor ljubi sebe. Žena pa naj svojega moža globoko spoštuje.« (EFEŽANOM 5:33)

»Velikodušno [si] odpuščajte.« (KOLOŠANOM 3:13)

OGIBATI SE SPOROV OZIROMA JIH REŠEVATI

»Nikomur ne vračajte hudega s hudim.« (RIMLJANOM 12:17)

»Ljubezen je potrpežljiva in prijazna. [. . .] Ne zapisuje si hudega. (1. KORINČANOM 13:4, 5)

»Naj se ne zgodi, da bi sonce zašlo, vi pa bi bili še vedno razdraženi.« (EFEŽANOM 4:26)