Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Ali si je Bog pri ustvaritvi življenja pomagal z evolucijo?

Ali si je Bog pri ustvaritvi življenja pomagal z evolucijo?

 Ali si je Bog pri ustvaritvi življenja pomagal z evolucijo?

»Vreden si, Jehova, naš Bog, prejemati slavo, čast in moč, ker si vse ustvaril; po tvoji volji vse to obstaja in je bilo ustvarjeno.« (RAZODETJE 4:11)

KMALU po tem, ko je Charles Darwin ljudi navdušil za evolucijsko teorijo, so si mnoge tako imenovane krščanske veroizpovedi začele prizadevati, da bi svojo vero v Boga združile z evolucijsko teorijo, ki so jo prav tako sprejemale.

Danes se zdi, da so najpomembnejše »krščanske« verske skupine naklonjene zamisli, da si je Bog pri ustvaritvi življenja nekako pomagal z evolucijo. Nekateri učijo, da je Bog že vnaprej poskrbel za to, da bodo pri razvoju vesolja iz neživih kemičnih snovi sčasoma nastale žive stvari in navsezadnje tudi človek. Ljudje, ki zagovarjajo ta nauk, imenovan teistična evolucija, menijo, da se Bog v ta proces, potem ko ga je sprožil, ni več vmešaval. Drugi pa menijo, da je, na splošno rečeno, Bog sicer dovolil, da z evolucijo nastane večina rastlinskih in živalskih družin, vendar da je občasno posegel vmes in proces nekoliko pospešil.

Ali sta nauka res združljiva?

Ali se evolucijska teorija res ujema z biblijskimi nauki? Če bi bila evolucija dejstvo, bi bila biblijska pripoved o ustvaritvi prvega človeka, Adama, v najboljšem primeru le zgodba z moralnim naukom, nikakor pa ne nekaj, kar naj bi se res zgodilo. (1. Mojzesova 1:26, 27; 2:18–24) Ali je Jezus tako gledal na to biblijsko pripoved? »Ali niste brali,« je rekel, »da ju je ta, ki ju je ustvaril, na začetku ustvaril kot moškega in žensko in rekel ‚Zato bo moški zapustil očeta in mater ter se bo držal svoje žene, in ta dva bosta eno telo‘? Tako nista več dva, temveč eno telo. Kar je torej Bog združil, naj noben človek ne ločuje.« (Matej 19:4–6)

Jezus je tu citiral iz stvarjenjske pripovedi, zapisane v drugem poglavju Prve Mojzesove knjige. Ali bi se Jezus, če bi menil, da je sklenitev prve zakonske zveze zgolj izmišljena pripoved, skliceval nanjo, da bi podprl svoj pouk o svetosti zakonske zveze? Ne. Jezus je na pripoved iz Prve Mojzesove knjige opozoril zato, ker je vedel, da je bil to resničen dogodek. (Janez 17:17)

V stvarjenjsko pripoved iz Prve Mojzesove knjige so verjeli tudi Jezusovi učenci. Na primer, Luka je v svojem evangeliju zapisal Jezusov rodovnik, ki sega nazaj vse do Adama. (Luka 3:23–38) V kateri točki bi ta rodovniški zapis prešel iz dejstva v mit, če bi bil Adam zgolj  izmišljen lik? Kako zanesljiva bi bila Jezusova trditev, da je on Mesija in da se je rodil v Davidovi rodovni liniji, če bi to družinsko drevo imelo svoje korenine v mitologiji? (Matej 1:1) Evangelijski pisec Luka je rekel, da je »vse od začetka natančno raziskal«. Očitno je verjel v stvarjenjsko pripoved iz Prve Mojzesove knjige. (Luka 1:3)

Vera, ki jo je apostol Pavel imel v Jezusa, je bila povezana z njegovim zaupanjem v to, kar piše v Prvi Mojzesovi knjigi. Takole je napisal: »Ker je namreč smrt prišla po človeku, je po človeku tudi vstajenje mrtvih. Kakor namreč v Adamu vsi umirajo, tako bodo tudi v Kristusu vsi oživeli.« (1. Korinčanom 15:21, 22) Če Adam ni dobesedni praoče vsega človeštva, torej tisti, po katerem je »na svet prišel greh in po grehu smrt«, zakaj je potem moral Jezus umreti, da bi izničil posledice podedovanega greha? (Rimljanom 5:12; 6:23)

Spodkopati verovanje v stvarjenjsko pripoved iz Prve Mojzesove knjige bi pomenilo spodkopati same temelje krščanske vere. Evolucijska teorija in Kristusovi nauki so povsem nezdružljivi. Iz vsakega poizkusa, da bi ti prepričanji združili, se lahko razvije zgolj šibka vera, ki bi jo ‚premetavalo kakor na valovih in bi jo sem ter tja nosil vsak veter nauka‘. (Efežanom 4:14)

Vera, ki stoji na trdnem temelju

Biblijo že stoletja kritizirajo in napadajo, toda vedno znova se izkaže, da ima ta knjiga prav. To, kar v njej piše o zgodovini, zdravju in znanosti, se je že večkrat pokazalo za zanesljivo. Njeni nasveti glede človeških odnosov so vredni zaupanja in nikoli ne zastarajo. Človeške filozofije in teorije so kakor trava, ki požene in potem sčasoma ovene, toda Božja Beseda »ostane vekomaj«. (Izaija 40:8)

Evolucijski nauk ni omejen le na znanstveno teorijo. To je človeška filozofija, ki je vzniknila in se potem več desetletij močno razraščala. Toda zadnja leta je tudi sam Darwinov evolucijski nauk podvržen postopnim spremembam, pravzaprav kar pravim mutacijam, ko se skuša opravičiti vedno več dokazov za načrtnost, ki je vidna v naravnem svetu. Vabimo vas, da to temo še dodatno raziščete. To lahko storite tako, da si preberete še druge članke v tej reviji. Poleg tega boste morda želeli prebrati tudi publikacije, predstavljene na tej in 32. strani.

Ko boste to zadevo raziskali, boste verjetno ugotovili, da se vam je zaupanje v to, kar Biblija govori o dogajanju v preteklosti, utrdilo. Še pomembnejše pa je, da si boste okrepili vero v biblijske obljube glede prihodnosti. (Hebrejcem 11:1) Morda vas bo to navedlo k hvaljenju Jehova, tistega, »ki je ustvaril nebesa in zemljo«. (Psalm 146:6)

DODATNO GRADIVO

Knjiga za vse ljudi V tej brošuri so predstavljeni nekateri zgledi, ki potrjujejo Biblijino verodostojnost

Ali obstaja Stvarnik, ki mu je mar za nas? Raziščite še več znanstvenih dokazov in spoznajte, zakaj ljubeč Bog dopušča toliko trpljenja

Kaj Biblija v resnici uči? V tretjem poglavju te knjige boste dobili odgovor na vprašanje: Kakšen je Božji namen z zemljo?

[Poudarjeno besedilo na strani 10]

Jezus je verjel v stvarjenjsko pripoved iz Prve Mojzesove knjige. Ali se je motil?

[Slika na strani 9]

KAJ JE EVOLUCIJA?

»Evolucija« je med drugim definirana kot »proces spreminjanja v določeno smer«. Vendar pa se ta beseda uporablja na več načinov. Z njo denimo opisujejo velike spremembe pri neživih stvareh (razvoj vesolja). Z njo opisujejo tudi majhne spremembe pri živih stvareh (to, kako se rastline in živali prilagajajo svojemu okolju). Toda najpogosteje z njo opisujejo teorijo, po kateri naj bi življenje nastalo iz neživih kemičnih snovi, se potem oblikovalo v samopodvojevalne celice in se počasi razvijalo v vse kompleksnejša bitja, od katerih je najinteligentnejši proizvod prav človek. Ko v tem članku uporabljamo besedo »evolucija«, imamo v mislih to tretjo zamisel.

[Navedba vira slike na strani 10]

Fotografija vesolja: J. Hester and P. Scowen (AZ State Univ.), NASA