Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Končno mir na zemlji!

Končno mir na zemlji!

NEKATERI menijo, da bodo le z nasiljem dosegli politično svobodo in versko čistost – da bodo edino z uničevalnimi silami odstranili neželene voditelje. Poleg tega nekatere vlade s terorjem vzdržujejo red in imajo pod nadzorom ljudi, katerim vladajo. Toda če drži, da je terorizem učinkovito orodje za vladanje in družbene reforme, potem bi moral obroditi mir, blaginjo in stabilnost. Nasilje in strah bi se morala čez čas zmanjšati. Ali smo priča takšnim rezultatom?

Resnica je, da terorizem spodkopava spoštovanje do življenja in vodi v prelivanje krvi in krutost. Žrtve se zaradi bolečine pogosto maščujejo, kar vodi v še hujšo represijo, ta pa potem v še več maščevanja.

Z nasiljem se ne da rešiti naših problemov

Ljudje že tisočletja poskušajo sami rešiti politične, verske in socialne probleme. Toda vsi njihovi poskusi so neuspešni. Tako je, kakor piše v Bibliji: »Vem, o GOSPOD, da ni človeku v oblasti pot njegova, ne v moči moža, kako naj hodi in ravna stopinje svoje.« (Jeremija 10:23) Jezus je rekel: »Modrost [se je] potrdila v svojih delih.« (Matej 11:19, Ekumenska izdaja) Gledano širše, ta biblijska načela kažejo, da terorizem daje lažno upanje. Terorizem ni obrodil svobode in sreče, ampak smrt, bedo in uničenje. Njegovi slabi sadovi so preželi 20. stoletje in tudi na 21. stoletje močno vplivajo. Mnogi bi dejali, da terorizem ni rešitev, kvečjemu eden od problemov.

»Vsak dan upam, da nobeden od mojih družinskih članov ali prijateljev ne bo umrl . . . Morda potrebujemo čudež.« Tako je napisala neka najstnica, ki živi v državi, v kateri pustoši terorizem. Njene besede kažejo na to, kar so mnogi ugotovili: ljudje nismo sposobni rešiti problemov človeštva. Samo človekov Stvarnik lahko reši težave, ki danes pestijo zemljo, in med njimi je tudi terorizem. Toda zakaj naj bi zaupali Bogu?

Zakaj je Bog vreden našega zaupanja

En razlog je ta, da nam je Jehova kot Stvarnik dal življenje ter hoče, da bi uživali mirno in zadovoljno življenje. Božji prerok Izaija je bil spodbujen, da napiše: »Sedaj, o GOSPOD, ti si oče naš; mi smo glina, ti pa si nam lončar, in vsi smo tvoje roke delo.« (Izaija 64:8) Jehova je oče človeštva in dragoceni so mu ljudje vseh narodnosti. On ni kriv za krivico in sovraštvo, ki pripeljeta do terorizma. Modri kralj Salomon je nekoč glede tega, kdo je pravzaprav kriv, dejal: »Bog [je] ustvaril človeka poštenega, oni pa iščejo veliko spletk!« (Propovednik 7:29) Korenina terorizma sta človeška hudobija in vpliv demonov, ne pa nesposobnost Boga. (Efežanom 6:11, 12)

Drugi razlog, zakaj lahko zaupamo Jehovu, je ta, da on kot naš Stvarnik bolje od kogar koli drugega razume vzrok za probleme človeštva in ve, kako jih rešiti. O tej resnici  piše v Bibliji, v Pregovorih 3:19: »GOSPOD je z modrostjo ustanovil zemljo, nebesa je postavil z umnostjo.« Mož iz daljne preteklosti je s popolnim zaupanjem v Boga napisal: »Odkod pride pomoč moja? Pomoč moja je od GOSPODA, ki je naredil nebesa in zemljo.« (Psalm 121:1, 2)

Obstaja še tretji razlog, zakaj naj bi zaupali Bogu. On ima moč ustaviti nasilno prelivanje krvi. V Noetovem času ‚je bila zemlja napolnjena s silovitostjo‘. (1. Mojzesova 6:11) Božja sodba je bila hitra in korenita: »[Bog] si ni pomišljal kaznovati starodavnega sveta, temveč je na svet brezbožnih ljudi poslal potop.« (2. Petrovo 2:5)

V Bibliji je zapisano, kaj naj bi se naučili iz potopa v Noetovih dneh: »Jehova torej ve, kako bogovdane ljudi rešiti iz preizkušnje, nepravične pa prihraniti za dan sodbe, da bodo iztrebljeni.« (2. Petrovo 2:9) Jehova lahko razloči med tistimi, ki iskreno želijo boljše življenje, in tistimi, ki ga drugim uničujejo. Te slednje je namenil za ‚pokončanje brezbožnih ljudi‘. Za tiste pa, ki želijo mir, pripravlja novo zemljo, na kateri bo bivala pravičnost. (2. Petrovo 3:7, 13)

Trajni mir na zemlji!

Biblijski pisci so besedo »zemlja« pogosto uporabljali, ko so imeli v mislih človeštvo. Denimo v Psalmu 66:4 piše, da se bo »vsa zemlja«, vsi takrat živeči ljudje, klanjala Bogu. Apostol Peter je torej imel v mislih človeštvo, ko je pisal o ‚novi zemlji‘. Bog Jehova bo človeško družbo obnovil tako, da bosta namesto nasilja in sovraštva v deželi za vedno bivali pravičnost in pravica. V biblijski prerokbi, zapisani v Mihu 4:3, piše: »On bode sodnik med mnogimi ljudstvi in bo karal močne poganske narode v daljavi. In prekujejo svoje meče v orala in sulice v kosirje, ne vzdigne narod zoper narod meča in ne bodo se več učili vojske.«

Kako bodo ljudje živeli, ko se bo izpolnila ta prerokba? V Mihu 4:4 piše: »Sedeli  bodo vsak pod svojo trto in pod svojo smokvo, in nihče jih ne bo strašil.« V tem zemeljskem raju nihče ne bo živel v strahu pred naslednjim terorističnim napadom. Ali lahko zaupate tej obljubi? Da, »kajti usta GOSPODA nad vojskami so govorila«. (Miha 4:4)

Zato je v času, ko je terorističnih napadov vse več in je narode groza zaradi nasilja, za ljubitelje miru rešitev v tem, da zaupajo Jehovu. Ni problema, ki ga On ne bi mogel rešiti. Odstranil bo krivico, trpljenje in celo smrt. V Bibliji piše: »Smrt bo požrta za vekomaj; in Gospod, Jehova, obriše solze z obličij vseh.« (Izaija 25:8) Mnoge lepe dežele, ki jih danes zaradi terorizma preplavljata bolečina in strah, bodo kmalu kipele od miru. Človeštvo nujno potrebuje ta mir, ki ga je obljubil Bog, in zanj »je nemogoče, da bi lagal«. (Titu 1:2; Hebrejcem 6:17, 18)