Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Ali veste?

Ali veste?

 Ali veste?

(Rešitve kviza najdete v pripisanih biblijskih navedenkah, vsi odgovori pa so na 27. strani. Dodatne informacije poiščite v enciklopediji Insight on the Scriptures, ki so jo izdali Jehovove priče.)

1. Čemú je Bog po Petrovih besedah naredil duhovni Izrael za svoj ‚izbrani rod‘? (1. Petrovo 2:9)

2. Kateri je bil Jezusov prvi čudež in kje ga je naredil? (Janez 2:1–11)

3. Iz česa je Bog naredil Adamu enako bitje, Evo? (1. Mojzesova 2:22)

4. Kateri pomemben mož v Izraelu je imel sinova, ki sta bila znana kot »ničvredneža«? (1. Samuelova 2:12SSP)

5. Katera staroveška utežna mera ustreza enemu homerju oziroma desetim čebrom? (Luka 16:7)

6. Česa farizeji niso znali razložiti, kot je to rekel Jezus, čeprav so znali razlagali videz neba? (Matej 16:3)

7. Kdo v Ezekielovi prerokbi napade Božje ljudstvo, ki varno prebiva in uživa blaginjo? (Ezekiel 38:14–16; 39:11)

8. Zakaj so po Jezusovih besedah verski voditelji zaman častili Boga »s svojimi ustnicami«? (Marko 7:6, 7)

9. Kateri Noetov sin je bil vpleten v pripetljaj, zaradi katerega je bil njegov sin Kanaan preklet? (1. Mojzesova 9:22–25)

10. Kateri rod je imel v lasti deželo, ki je postala sinonim za skrajni sever izraelske dežele? (Sodniki 20:1)

11. Kako se imenuje preja, ki je po dolgem napeta na statvah? (Izaija 38:12SSP)

12. Katero od treh kazni si je naprtil David, ker ni ubogal Boga in je preštel Izraelce? (2. Samuelova 24:12–15)

13. Katere tri biblijske knjige je napisal judovski duhovnik Ezra?

14. Iz katere province je bil Pavel, o čemer se je pozanimal upravitelj Feliks? (Apostolska dela 23:34)

15. Kdo je bil vojskovodja najprej pri Absalomu, ko se je ta uprl Davidu, po Absalomovi nasilni smrti pa pri Davidu? (2. Samuelova 17:25; 19:13)

16. Koga je vojskovodja Joab poslal h kralju Davidu s sporočilom, da je njegov sin Absalom umrl? (2. Samuelova 18:21, 32)

17. Zakaj je Jakob sklenil, da je njegovega sina Jožefa požrla zver? (1. Mojzesova 37:31–33)

18. Kako je bilo ime angelu, ki je Mariji sporočil, da je bila izbrana za to, da rodi Jezusa? (Luka 1:26–31)

 Odgovori na kviz

1. DA BI »NA VSE STRANI RAZGLAŠALI ODLIKE« BOGA

2. VODO JE SPREMENIL V VINO; V KANI

3. IZ REBRA, KI GA JE VZEL ADAMU

4. ELI

5. KAD

6. »ZNAMENJ ČASOV«

7. GOG IN NJEGOVA ‚MNOŽICA‘

8. KER JE BILO ‚NJIHOVO SRCE DALEČ‘ OD NJEGA

9. HAM

10. DANOV

11. OSNUTEK

12. KUGO

13. PRVO IN DRUGO KNJIGO LETOPISOV TER EZROVO KNJIGO

14. IZ KILIKIJE

15. AMASA

16. NEKEGA NEIMENOVANEGA KUŠITA

17. KER SO MU POKAZALI JOŽEFOVO DOLGO ČRTASTO OBLAČILO, KI SO GA PREDTEM POMOČILI V KOZLOVO KRI

18. GABRIEL