Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Klic po reformi

Klic po reformi

 Klic po reformi

OD PISCA ZA PREBUDITE SE! IZ NEMČIJE

»Če bi bila mlajša, bi pričela reformo!« je vzkliknila Anna, 80-letna ženska iz Nemčije. »Kaj pa bi spremenili?« jo je vprašal Robert. »Vse!« je odgovorila Anna.

MNOGI bi se strinjali z Anno. Anketa v Nemčiji sredi 1990-ih let je pokazala, da sta dve tretjini anketiranih menili, da so ‚dolgoročne reforme in pomembne družbene spremembe‘ še kako nujne. Morda so razmere podobne v vaši državi.

Ko javnost zahteva spremembo, ji običajno obljubijo reformo. Frederick Hess, docent za izobraževanje in upravo, je glede šolske reforme zapisal: »Reforma je povečini le simbolično naprezanje, da se pomiri nepotrpežljive skupine ljudi.« V časopisih beremo naslove, ki  napovedujejo načrte o finančni, zdravstveni, kmetijski in pravni reformi. Slišimo o predlaganih reformah izobraževalnih, socialnih in kazenskih sistemov. * Beremo tudi o tem, da si člani nekaterih cerkva prizadevajo za doktrinalno reformo.

Sprememba v primerjavi z obstoječim stanjem

Kaj stoji za takšnimi zahtevami po spremembi? Človek si nenehno prizadeva izboljšati svet okoli sebe. To skuša narediti z volitvami, z denarnimi vlaganji, z zakonodajo ali s silo. Porodi se iz njegove globoko zakoreninjene želje, da si izboljša življenjske razmere, zagotovi boljšo prihodnost svojim otrokom ali da bi družba dosegla njegovo idealistično zamisel o blaginji, moralnih načelih in pravici. Vse dokler si ljudje prizadevajo ubežati pustošenju nevednosti, bolezni, revščine in lakote, bo obstajal klic po reformi.

Čeprav mnogi z veseljem pozdravljajo reforme, pa imajo drugi malce drugačno mnenje o reformatorjih in o tem, kaj ti poskušajo doseči. Nekateri imajo raje, da družba ostane takšna, kakršna je. Na reformatorje se gleda kot na idealiste, ki želijo spremeniti svet, a so izgubili stik z resničnostjo. V Handbuch der deutschen Reformbewegungen 1880–1933 piše, da so reformatorji »lahka tarča kritik, političnih risank, karikatur in posmehovanja«. Francoski dramatik Molière je nekoč dejal: »Od vseh neumnih idej ni nobena večja od želje, da bi svet spremenili na boljše.«

Kaj pa vi menite? Ali lahko reforma spremeni svet? Ali so reformatorji samo romantični sanjači? Kaj pa reforme iz preteklosti? Ali so tisti, ki so odgovorni zanje, dosegli svoje cilje? O teh vprašanjih bosta razpravljala naslednja članka.

[Podčrtna opomba]

^ odst. 5 Namen revije Prebudite se! je, da »ostaja politično neopredeljena«. S to razpravo o reformah želi informirati naše bralce in opozoriti na edini stvarni odgovor na človekove potrebe.