Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Živali – v veselje za vedno

Živali – v veselje za vedno

 Živali – v veselje za vedno

KOLIKO raznovrstnih živali nas obdaja, vsaka s svojimi lastnostmi! Ljubezen in sočutje do njih lahko prispevata k temu, da se človek čuti pritegnjenega k njihovemu Stvarniku. To se je zgodilo Marii.

Pred približno tremi leti, ko je Maria živela v Lisboni na Portugalskem, se je njen kuža izgubil, kar so objavili tudi po radiu. Neka Jehovova priča, ki je bila prepričana, da je videla opisanega psa, je poklicala Mario. Ko sta se srečali, so našli psa, in Priča je dejala, da bi zato, ker je Maria takšen ljubitelj  živali, prav gotovo rada živela v novem svetu, ki ga je obljubil Bog. Pojasnila je, da bodo ljudje takrat v miru z vsemi živalmi.

Priča je povabila Mario na shod Jehovovih prič in ta se je odzvala. Kar je tam videla in slišala, je tako spodbudilo njeno zanimanje, da je želela biblijski pouk. Ko je preučevala, jo je naučeno o Bogu Jehovu in njegovi obljubi o večnem življenju na zemlji v pravičnem novem svetu globoko prevzelo. (Psalm 37:29; Janez 17:3) Nazadnje je 16. februarja 2002 svojo predanost Jehovu simbolizirala s krstom v vodi.

Božji prvotni namen

Mnogi so, podobno kot Maria, navdušeni nad dokazom iz Biblije, da se bo Božji prvotni namen za ljudi, da bodo živeli večno v raju na zemlji in skrbeli za vse živali, navsezadnje izpolnil. (1. Mojzesova 1:28) V Bibliji piše, da Bog zemlje »ni [. . .] ustvaril puste [kar brez razloga, NW], ampak upodobil jo je v prebivanje«. Očitno je, da bodo ljudje na zemlji živeli večno in se veselili družbe živali. (Izaija 45:18)

Biblija nadalje poudarja namero Boga, da bo izpeljal svoj prvotni namen in zemljo spremenil v raj. »Kakor sem govoril,« objavlja in dodaja, »tako bom to naredil.« Jehova še enkrat določa: »Takó bo z mojo besedo, ki prihaja iz mojih ust: ne vrne se k meni brez uspeha, temveč bo storila, kar sem hotel, in uspela v tem, za kar sem jo poslal.« (Izaija 46:11; 55:11; oboje SSP)

Jasno je, da je bil Božji prvotni namen za ljudi, da bi živeli večno v raju na zemlji. Lahko smo povsem prepričani, da se bo ta namen navsezadnje uresničil. Preglejmo kratke opise iz Biblije, kakšno bo življenje v Božjem novem svetu. Videli bomo, da bodo zares vse živali, tako domače kot divje, živele v miru med seboj in s človeštvom. (Izaija 65:17, 21–25; 2. Petrov 3:13)

Živali v Božjem novem svetu

V Jehovovem novem svetu se bodo lahko ljudje dotaknili levove grive, božali tigrov progast kožuh in seveda spali v gozdu, ne da bi se bali katere koli živali. Bodite pozorni na tole Božjo obljubo: »Divje zveri iztrebim iz dežele in varno bodo [ljudje] prebivali v puščavi in spali v gozdovih.« (Ezekiel 34:25NW; Ozea 2:18)

Zares, takrat bodo divje živali povsem krotke, tudi v družbi otrok! V Bibliji piše: »Prebival bo volk z jagnjetom in leopard bo ležal pri kozliču, in tele in mladi lev in pitana ovca bodo skupaj, in majhen deček vodnik med njimi.«

A to še ni vse! Nadalje piše: »Krava in medvedka se bosta skupaj pasli, njuni mladiči skupaj ležali; lev pa bo jedel slamo kakor vol. In dete dojeno se bo igralo nad modrasovo luknjo, in odstavljenec bo ročico vtikal v gadovo votlino. Nič zlega ne bodo storili, nič pogubnega naredili po vsej gori svetosti moje; zakaj vsa zemlja bode polna spoznanja GOSPODOVEGA, kakor vode pokrivajo morja globočino.« (Izaija 11:6–9)

V Jehovovem novem svetu ljudje ne bodo živeli v prenaseljenih mestih, ki so neprijazna tako za ljudi kot za njihove ljubljenčke. Res je, da že danes mnogi uživajo z živalmi, nanje uravnovešeno gledajo in zanje tako tudi skrbijo. Toda samo pomislite na čudovite obete, da boste lahko v pravičnem novem svetu vse to počeli večno! Ljubeča skrb zanje bo resnično v čast Velikemu Stvarniku vsega živega.

Če še ne veste, kakšen je Božji čudoviti namen – tako kot do nedavnega tega ni vedela ljubiteljica živali Maria – vas prisrčno vabimo, da navežete stik z izdajatelji te revije oziroma z Jehovovimi pričami, ki vam bodo ta namen z veseljem pomagali spoznati.

[Slika na strani 10]

V Božjem novem svetu se bomo večno veselili družbe živali