Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Ali veste?

Ali veste?

 Ali veste?

(Rešitve kviza najdete v pripisanih biblijskih navedenkah, vsi odgovori pa so na 27. strani. Dodatne informacije poiščite v enciklopediji Insight on the Scriptures, ki so jo izdali Jehovove priče.)

1. Kje naj bi se slepi mož po Jezusovem naročilu umil, zato da bi spregledal? (Janez 9:7)

2. Kje je Satan izzval Jezusa, naj se vrže dol, da bi ga angeli lahko rešili? (Matevž 4:5, 6)

3. Zakaj je množica ljudi Jezusa prosila, ‚da bi se smela dotakniti roba njegove obleke‘? (Matevž 14:35, 36)

4. Kakšni imeni so dali Rebekinemu prvorojencu in zakaj? (1. Mojzesova 25:25, 30)

5. Katere so bile Jehovove zahteve glede izbire 12 oglednikov, ki naj bi odšli v kanaansko deželo? (4. Mojzesova 13:2)

6. Iz katere države je Pavel napisal pismo Hebrejcem? (Hebrejcem 13:24)

7. Katerega judovskega meseca je Salomon dokončal gradnjo templja? (1. kraljev 6:38)

8. Katera moža sta Mojzesu podpirala roke, dokler Jehova ni Izraelu naklonil zmage nad Amalekovci? (2. Mojzesova 17:12)

9. Katera žuželka je znana po svoji marljivosti in instinktivni modrosti? (Pregovori 6:6)

10. Kam je Jona skušal zbežati, namesto da bi po Jehovovem naročilu odšel v Ninive? (Jona 1:2, 3)

11. Kje je Mojzes zgradil shodni šotor? (1. letopisov 21:29)

12. Od česa so živeli leviti, glede na to, da niso imeli dedne posesti? (4. Mojzesova 18:21)

13. Kje se je Jezus na dan svojega vstajenja pokazal Kleopu in še nekemu drugemu učencu? (Lukež 24:13)

14. Katera moža je Jehova izbral za glavna rokodelca pri gradnji shodnega šotora? (2. Mojzesova 31:1–11)

15. S katerim izrazom je Pavel pogosto poimenoval tiste, ki so delali z njim? (Filipljanom 4:3)

16. Zakaj je Jehova Izraelcem naročil, naj si na robu svojih oblačil naredijo resice in nad njimi prišijejo modro vrvico? (4. Mojzesova 15:37–40NW)

17. Iz kakšnega lesa so izdelali keruba in vrata v Najsvetejšem? (1. kraljev 6:23, 31)

18. S katerimi besedami je, glede na Zaharijev zapis, Jehova ponazoril svoje občutke, kadar je njegovo ljudstvo zatirano? (Zaharija 2:8)

19. Kdo je bil Jezabelin oče? (1. kraljev 16:31)

20. Zakaj je Pilat skušal Jezusa izpustiti? (Lukež 23:4)

 Odgovori na kviz

1. V KOPELI SILOAMU

2. NA VRHU TEMPELJSKEGA OBZIDJA

3. ŽELELI SO, DA BI JIH JEZUS OZDRAVIL NJIHOVIH BOLEZNI

4. »EZAV« ZARADI NENAVADNE PORAŠČENOSTI OB ROJSTVU IN »EDOM« ZARADI RDEČE LEČNE JEDI, ZA KATERO JE PRODAL SVOJE PRVOROJENSTVO

5. »IZ VSAKEGA RODU NJIH OČETOV POŠLJITE PO ENEGA MOŽA, IN SLEHERNI BODI PRVAK MED NJIMI«

6. IZ ITALIJE

7. BULA, OSMEGA MESECA JUDOVSKEGA KOLEDARJA

8. ARON IN HUR

9. MRAVLJA

10. V TARSIS

11. V PUŠČAVI

12. DRUGI RODOVI SO JIM DAJALI DESETINO OD VSEH PRIDELKOV IN ŽIVINE

13. NA POTI V EMAVS

14. BEZALELA IN OHOLIABA

15. ‚MOJI SODELAVCI‘

16. TO NAJ BI JIH SPOMINJALO, DA SO JEHOVU POSVEČENO LJUDSTVO IN DA BI SE MORALI DRŽATI NJEGOVIH ZAPOVEDI

17. IZ OLJKOVEGA LESA

18. ‚KDOR SE VAS DOTAKNE, SE DOTAKNE PUNČICE OČESA MOJEGA‘

19. ETBAAL, KRALJ SIDONCEV

20. KER NA NJEM NI NAŠEL NOBENE KRIVICE