Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Kako lahko poznate Boga po imenu

Kako lahko poznate Boga po imenu

 Kako lahko poznate Boga po imenu

ČASOPISNA kolumnistka je od nekega bralca prejela naslednje pismo: »Celo življenje me vznemirja tole vprašanje in upam, da mi boste nanj lahko odgovorili. Kako je Bogu ime? Židje pravijo, da je pravo ime že davno izginilo. Kristjani mu rečejo Jezus. Muslimani ga imenujejo Alah. [. . .] Katero je torej njegovo ime?« To vprašanje je bilo objavljeno v časopisu skupaj z odgovorom: »Glede na stari hebrejski nauk je Bog vsemogočen, zato ga ne more obseči nobeno ime. Vendar vam zagotavljam, da se bo On (ali Ona) odzval na katero koli ime, s katerim ga (ali jo) spoštljivo imenujete.«

 Takšno ravnodušno stališče do Božjega imena danes ni redkost. Mnogi so sicer verni in zaupajo Bibliji, toda o Božjem imenu ne razmišljajo veliko. Kaj pa o tem misli Bog? Ali je to tudi njemu tako nepomembno?

Pomembnost imena

Razmislimo o dejstvu, da je v Bibliji Božje osebno ime Jehova zapisano večtisočkrat. V New World Translation of the Holy Scriptures se Božje ime pojavi 7210-krat! * Sam Bog je navdihnil biblijske pisce, da so njegovo ime tako pogosto uporabljali. Eden od njih, psalmist Asaf, je zapisal: ‚Ti, ki ti je ime Jehova, si sam Najvišji nad vesoljno zemljo.‘ (Psalm 83:18) David je v psalmu prav tako napisal: »Jehova, Gospod naš, kako veličastno je ime tvoje na vsej zemlji!« (Psalm 8:9)

Biblija odkriva, da Bog Jehova preiskuje naše srce in tako ugotavlja, kako gledamo na njegovo ime. Psalmist je rekel: »Ko bi bili pozabili ime Boga svojega [. . .], ali bi ne bil Bog tega poiskal? Saj on pozna srca skrivnosti.« (Psalm 44:20, 21) Prerok Izaija je zapisal: »Hvalite GOSPODA [Jehova, NW], razglašajte ime njegovo, med ljudstvi oznanjujte dejanja njegova, spominjajte, da je vzvišeno ime njegovo.« (Izaija 12:4)

 Bog sam je rekel: »Spoznajo, da je ime moje Jehova.« (Jeremija 16:21) Ob neki drugi priložnosti je objavil: »Posvetim zopet svoje veliko ime, ki je bilo oskrunjeno med narodi [. . .]. In spoznajo narodi, da sem jaz GOSPOD [Jehova, NW].« (Ezekiel 36:23) Nekateri od teh stavkov opozarjajo na to, da bo Jehova ob svojem času v jezi ukrepal proti tistim, ki ne spoštujejo njegovega imena. Bogu njegovo osebno ime ni nepomembno.

Bog Jehova ni daleč od vas

Kako lahko spoznate Boga po imenu? Kaj pomeni poznati ga po imenu? Biblija odgovarja: »Kateri poznajo tvoje ime, zaupajo vate.« (Psalm 9:11SSP) Jasno je, da poznati Boga po imenu ne pomeni le tega, da veste, kako mu je ime. Morate mu zaupati. To pomeni, da spoznate, kakšen Bog je on, kakšne so njegove lastnosti in misli. To vas bo navedlo, da mu boste zaupali.

Samo z vestnim branjem in preučevanjem Biblije lahko dobite vpogled v to, kakšen Bog je Jehova. On obljublja, da bo varoval tiste, ki ljubijo njega in njegovo ime. Bog za takšnega človeka pravi: »Ker mi je vdan v ljubezni [. . .], ga hočem oteti; na varno ga postavim, ker pozna ime moje. Kadar me zakliče, ga uslišim, na strani mu bodem v stiski; rešim ga in počastim. Nasitim ga z dolgostjo življenja in storim, da z veseljem gleda zveličanje moje.« (Psalm 91:14–16)

Kako čudovit odnos ima Bog Jehova s tistimi, ki ga poznajo po imenu! Tudi vi ste lahko z njim v takšnem odnosu. V svojih iskrenih molitvah se ga nikoli ne obotavljajte imenovati po njegovem imenu. Odgovoril vam bo, saj v Bibliji piše, da »ni daleč nobenemu od nas«. (Dejanja 17:27)

[Podčrtna opomba]

^ odst. 5 New World Translation of the Holy Scriptures, ki so ga izdali Jehovove priče, je biblijski prevod, v katerem je arhaični jezik iz starih prevodov nadomeščen s sodobnim izražanjem. Njegova najodličnejša značilnost je vrnitev Božjega imena na njegovo pravo mesto v biblijskem besedilu. Doslej je bilo v celoti oziroma deloma natisnjenih več kot 122 milijonov izvodov v 45 jezikih.

[Okvir/slika na strani 11]

Bog vas pozna po imenu

Bog je rekel Mojzesu: »Poznam te po imenu.« (2. Mojzesova 33:12) To potrjuje zelo znana pripoved o gorečem grmu. V Bibliji je zapisano, da je Bog ‚zaklical iz sredi grma in velel: Mojzes, Mojzes!‘ (2. Mojzesova 3:4) To je samo eden od mnogih primerov, ko je Bog nagovoril ljudi po njihovem osebnem imenu. Očitno je, da se Stvarnik vesolja zanima za nas kot posameznike.

Biblija pravi, da Bog pozna vsako od mnogih milijard zvezd po imenu. (Izaija 40:26) Koliko bolj mu mora biti mar za ljudi, ki ga častijo! Apostol Pavel je zapisal, da »Gospod [Jehova, NW] pozna svoje«. (2. Timoteju 2:19) To ne pomeni, da se on samo spominja naših imen. Bog svoje častilce zelo dobro pozna. Tudi mi bi morali poznati Boga po imenu in dodobra spoznati njegove lastnosti.

V Bibliji je proti koncu opisana simbolična knjiga, v katero Bog napiše imena vseh, ki so ga kadar koli v zgodovini častili. Ta knjiga je imenovana ‚knjiga življenja‘, ker bo Bog Jehova tistim, katerih imena so zapisana v njej, zagotovil večno življenje. (Razodetje 17:8) To je svetlo upanje za tiste, ki poznajo Boga po imenu.

[Okvir/slika na strani 12]

Razglašali so Božje ime

● Mojzes v pesmi tik pred vstopom Izraelcev v Obljubljeno deželo: »Oznanjati hočem ime GOSPODOVO [Jehovovo, NW](5. Mojzesova 32:3)

● Kralj David z besedami: »Ti pa, o Jehova Gospod, ravnaj milostno z menoj zavoljo imena svojega.« (Psalm 109:21)

● Prerok Jeremija: »Prav nihče ni tebi enak, o Jehova; ti si velik in veliko je ime tvoje v moči.« (Jeremija 10:6)

● Apostol Peter, ko je v svojem govoru navajal iz hebrejskih spisov: »Vsak, kdor bo klical ime Gospodovo [Jehovovo, NW], bo zveličan.« (Dejanja 2:21)

● Prerok Ozea: »Jehova mu je spominsko ime.« (Ozea 12:6)

● Jezus Kristus, ko je svoje učence učil moliti: »Vi torej molite takole: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi ime tvoje.« (Matevž 6:9, 10)

● Jezus Kristus v molitvi Bogu: »Razodel sem ime tvoje.« (Janez 17:6)

● Bog, ko je govoril Mojzesu: »Jaz sem Jehova. In pokazal sem se Abrahamu, Izaku in Jakobu Bog silni, Vsegamogočni, ali po imenu svojem Jehova se jim nisem razodel.« (2. Mojzesova 6:2, 3)