Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Ali je etnično sovraštvo upravičeno?

Ali je etnično sovraštvo upravičeno?

 Biblijsko gledišče

Ali je etnično sovraštvo upravičeno?

KAKO bi se počutili, če bi ljudje o vas mislili, da ste nepošteni, nasilni, neumni oziroma nemoralni samo zato, ker pripadate določeni etnični skupini? * Prav gotovo bi bili ogorčeni. Na žalost to doživlja milijone ljudi. Še več, že vso zgodovino se izkorišča in celo ubija nedolžne ljudi zgolj zaradi njihove rase ali narodnosti. Zares, večina današnjih krvavih spopadov izvira iz etničnega sovraštva. Vendar mnogi, ki odobravajo takšno nasilje, pravzaprav trdijo, da verjamejo v Boga in Biblijo. Obstajajo tudi takšni, ki trdijo, da bo rasizem vedno prisoten kot del človeške narave.

Ali Biblija opravičuje takšno etnično sovraštvo? Ali obstajajo kakšne okoliščine, v katerih bi bilo sovraštvo do tistih, ki so druge kulture oziroma rase, upravičeno? Ali bomo doživeli prihodnost brez etničnega sovraštva? Kakšno je biblijsko gledišče?

Obsojeni zaradi svojih del

Površen ogled Božjega ravnanja s človeštvom v preteklosti lahko posameznika pripelje do napačnega sklepa – namreč da je Bog pravzaprav podpiral etnično sovraštvo. Ali ni kar nekaj biblijskih pripovedi, ki Boga prikazujejo kot iztrebljevalca celotnih plemen in narodov? Da, vendar podrobnejši ogled pokaže, da je Bog te ljudi obsodil, ker so prezirali njegove moralne zakone in ne zaradi njihovega etničnega porekla.

Bog Jehova je denimo obsodil Kanaance zaradi njihovih izprijenih spolnih in demonskih ritualov. Celo otroke so sežigali lažnim bogovom! (5. Mojzesova 7:5; 18:9–12) Nekateri Kanaanci pa so začeli verovati v Boga in se pokesali. Zato jih je Jehova ohranil pri življenju in jih blagoslovil. (Jozue 9:3, 25–27; Hebrejcem 11:31) Neka Kanaanka, Rahaba, je celo postala prednica obljubljenega Mesija, Jezusa Kristusa. (Matevž 1:5)

Zakon, ki so ga Izraelci dobili od Boga, kaže, da Bog ni  pristranski. Pravzaprav se iskreno zanima za dobro vseh ljudi. V Tretji Mojzesovi knjigi 19:33, 34, SSP, najdemo naslednjo sočutno zapoved, ki jo je Bog dal Izraelcem: »Če pri tebi biva tujec v vaši deželi, ga ne zatirajte! Tujec, ki biva med vami, vam naj bo kakor domačin, kakor eden izmed vas! Ljubi ga kakor sebe, kajti tujci ste bili v egiptovski deželi; jaz sem GOSPOD, vaš Bog.« Podobne zapovedi lahko najdemo v Drugi in Peti Mojzesovi knjigi. Očitno je, da Jehova ni opravičeval etničnega sovraštva. Vztrajal je pri tem, da ljudje med seboj živijo v sožitju.

Jezus je spodbujal k etnični strpnosti

Ko je bil Jezus na Zemlji, so Judje in Samarijani zaničevalno gledali drug na drugega. Ob neki priložnosti so ljudje iz samarijske vasi Jezusa zavrnili samo zato, ker je bil Jud na poti v Jeruzalem. Kako bi se vi odzvali na takšno zavrnitev? Jezusova učenca sta morda odsevala predsodke takratnega časa, ko sta vprašala: »Gospod, hočeš li, da rečeva, da ogenj pade z neba in jih pokonča?« (Lukež 9:51–56) Ali je Jezus dovolil, da bi nanj vplivali predsodki njegovih učencev? Nasprotno, Jezus je učenca pokaral in v drugi vasi mirno poiskal nastanitev. Kmalu za tem je Jezus povedal priliko o usmiljenem Samarijanu. Z njo je učinkovito ponazoril, da človek ni nasprotnik zgolj zaradi svojega porekla. Pravzaprav je lahko zelo dober sosed!

Etnične skupine v krščanski občini

Jezus se je med svojo strežbo na Zemlji osredinil predvsem na pridobivanje učencev izmed ljudi svojega naroda. Vendar je nakazal, da bodo tudi drugi sčasoma postali njegovi sledilci. (Matevž 28:19) Ali bodo sprejeti posamezniki iz vseh etničnih skupin? Da! Apostol Peter je dejal: »V resnici spoznavam, da Bog ne gleda na lice, temuč v vsakem narodu mu je prijeten, kdor se ga boji in dela pravično.« (Dejanja 10:34, 35) Apostol Pavel je kasneje še podkrepil to predstavo, ko je jasno izjavil, da človekovo etnično poreklo v krščanski občini nima pomena. (Kološanom 3:11)

Nadaljnji dejavnik, da Bog sprejema ljudi iz vseh etničnih skupin, lahko najdemo v biblijski knjigi Razodetje. Bog je apostolu Janezu v videnju pokazal ‚veliko množico [. . .] iz vsakega naroda in iz vseh rodov in ljudstev in jezikov‘, ki je prejela Njegovo rešitev. (Razodetje 7:9, 10) Ta »velika množica« bo temelj nove človeške družbe, v kateri bodo ljudje vseh porekel živeli skupaj v miru, združevala pa jih bo njihova ljubezen do Boga.

Do takrat pa bi se kristjani morali upirati želji, da bi druge sodili po njihovem etničnem poreklu. Gledati na ljudi kot na posameznike, torej tako kakor nanje gleda Bog, in ne kot na pripadnike etnične skupine, je pravično in ljubeče. Ali želite, da bi se tako gledalo na vas? Jezus nas temu primerno spodbuja: »Vse torej, kar hočete, da ljudje vam storé, tako storite tudi vi njim.« (Matevž 7:12) Živeti brez etničnega sovraštva je res osvežilno. Tako imamo večji duševni mir in živimo v miru z drugimi. In kar je še pomembnejše, omogoča nam, da smo v dobrem odnosu z našim nepristranskim Stvarnikom, Bogom Jehovom. Kako prepričljiv razlog, da zavračamo etnično sovraštvo!

[Podčrtna opomba]

^ odst. 3 Izraz »etnična skupina«, ki se ga rabi v tem članku, se nanaša na ljudi, ki imajo enako rasno, narodno, plemensko oziroma kulturno poreklo.