Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Ali veste?

Ali veste?

 Ali veste?

(Rešitve kviza najdete v pripisanih biblijskih navedenkah, vsi odgovori pa so na 22. strani. Dodatne informacije poiščite v izdaji Insight on the Scriptures, ki so jo izdali Jehovove priče.)

1. Zakaj Izaija govori o tem, da naj bi na Jehovov dan zlate in srebrne malike vrgli netopirjem? (Izaija 2:20)

2. Zakaj je bilo Izraelcem naročeno, naj obronka svojih njiv ne požanjejo povsem? (3. Mojzesova 19:9)

3. Kaj se je pod mojzesovsko postavo zahtevalo od tistega, ki je svojemu sužnju poškodoval oko ali izbil zob? (2. Mojzesova 21:26, 27)

4. Edino kdaj je lahko ubijalec zapustil zavetno mesto? (4. Mojzesova 35:25)

5. Koliko časa je minilo od takrat, ko je Kornelij molil k Bogu, pa do takrat, ko je k njemu prišel Peter? (Dejanja 10:30–33)

6. Kako naj bi, kot pravi Pavel, ukrepali proti ‚tistim, ki delajo razprtije in stavljajo ovire nauku‘? (Rimljanom 16:17, Ekumenska izdaja)

7. Kakšen udarec je Satan zadal Jobovemu zdravju, da bi Job le popustil v svoji značajnosti? (Job 2:7)

8. Kje so bili Izraelci, ko so prvič jedli mano in ko je začel veljati zakon o soboti? (2. Mojzesova 16:1)

9. S čim je Ehud umoril moabskega kralja Eglona? (Sodniki 3:16)

10. V kateri rimski provinci je bilo sedem občin, katerim je Janez poslal sporočila? (Razodetje 1:4)

11. S katero živaljo se pogosto enači Jezusa in zakaj? (Janez 1:29)

12. Kateri izraz se uporablja za zbrano vodo na zemlji in se razlikuje od kopnega? (Habakuk 2:14)

13. Katero za vodo neprepustno snov je Noe uporabil za barko? (1. Mojzesova 6:14)

14. Do česa je prišlo v nebesih po Kristusovem ustoličenju? (Razodetje 12:7)

15. Katera učenca je Jezus poslal, da sta pripravila vse za njegovo zadnje praznovanje pashe? (Lukež 22:7–13)

16. Na kateri živali naj bi, kot je bilo napovedano, Jezus zmagoslavno prijezdil v Jeruzalem? (Zaharija 9:9)

17. Po kateri žuželki bi se morali zgledovati lenuhi? (Pregovori 6:6)

18. Kaj se je zgodilo, ko je Peter z mečem skušal braniti Jezusa? (Janez 18:10SSP)

19. Katere žuželke so farizeji pikolovsko precejali, da ne bi bili obredno nečisti? (Matevž 23:24)

20. Kdo je omenjen kot oče, ki je svoja sinova bolj spoštoval kakor Jehova? (1. Samuelova 2:22, 29)

 Odgovori na kviz

1. ZATO KER JE ZA TAKŠNE MALIKE PRIMEREN LE KRAJ TEME IN UMAZANIJE, NE PA ČASTI IN POMEMBNOSTI

2. DA SO REVEŽI IN TUJCI LAHKO PABERKOVALI

3. SUŽNJA JE MORAL OSVOBODITI

4. KO JE UMRL VELIKI DUHOVNIK

5. ŠTIRI DNI

6. MORALI BI SE JIH VAROVATI IN OGIBATI

7. JOBU SO SE PO CELEM TELESU NAREDILI HUDI TVORI

8. V SINSKI PUŠČAVI

9. Z DVOREZNIM MEČEM

10. V AZIJI

11. Z JAGNJETOM. ZARADI JEZUSOVE ŽRTVENE VLOGE.

12. MORJE

13. SMOLO

14. DO VOJNE, PO KATERI JE BIL SATAN IZGNAN IZ NEBES

15. PETRA IN JANEZA

16. NA OSLU

17. PO MRAVLJI

18. MALHU, SLUŽABNIKU VELIKEGA DUHOVNIKA, JE ODSEKAL UHO

19. KOMARJE

20. VELIKI DUHOVNIK ELI