Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

‚Poizkus ni uspel‘

‚Poizkus ni uspel‘

 ‚Poizkus ni uspel‘

PRAVIJO, da je v tem svetu, globalni vasi, ki se hitro krči, prepad med bogatimi in revnimi vse večji. Neka mednarodna skupina aktivistov je glede prizadevanja ljudi za svetovnim gospodarstvom izjavila: »Po 50 letih ta poizkus propada. Namesto da bi gospodarsko gledano vsem ljudem koristil, je privedel planet na rob ekološke katastrofe, v socialne nemire, kakršnih še ni bilo, v neurejena gospodarstva v večini držav, v vse večjo revščino, lakoto, primanjkovanje zemlje, v vse številnejša preseljevanja in socialni nered. Za poizkus se sedaj lahko reče, da ni uspel.«

Kaj je šlo narobe? Ko se ljudje ženejo za sebičnimi cilji, je zelo verjetno, da bodo povzročili škodo. George Soros, vlagatelj in financer, pravi: »Finančni trgi povzročajo, da se na vse, tudi na človeška bitja (delo) in naravo (zemljo), gleda kot na blago.« Kriva je tudi človeška nepopolnost. Soros v skladu z mnenjem filozofa Karla Popperja pravi: »Naše razumevanje je že po naravi nepopolno; absolutna resnica, popolni model družbe nam ni dosegljiv.«

Gospodarska neenakost še zdaleč ni nekaj novega. Osem stoletij pred Kristusom je biblijski pisec govoril o ljudeh, ‚ki tlačijo ubožca, tarejo potrebnega‘. (Amos 4:1) Ko je pred kakimi 3000 leti neki starodavni državnik opazoval podobne krivice, je zapisal: »Človek vlada ljudem v njih nesrečo.« (Propovednik 8:9)

In kakšna je rešitev? Ali lahko človeške ustanove to veliko gospodarsko neenakost rešijo z mednarodnim sodelovanjem? Soros pravi: »Nimamo ustreznih mednarodnih institucij za zaščito posameznih svoboščin, človekovih pravic in okolja oziroma za krepitev socialne pravice, da ne omenjamo ohranjanja miru. Večina institucij, ki jih imamo, so državna združenja, državam pa so njihovi interesi običajno pomembnejši od javnih interesov. Združeni narodi ustavno niso zmožni izpolniti obljub iz preambule svoje ustanovne listine.«

Ali naj bi torej obupali? Ne. Pravična svetovna vlada je pred vrati! O njej je oznanjal Jezus. Poimenoval jo je »kraljestvo Božje« in svoje sledilce učil moliti zanjo. (Lukež 11:2; 21:31) Božje kraljestvo je bilo ustanovljeno v nebesih in bo s te zemlje kmalu odpravilo vso krivico. (Razodetje 11:15, 18) Trajalo bo večno in ne bo le začasna poskusna vlada. (Daniel 2:44) Za vedno bo rešilo problem revščine in zatiranja. Kako veličasten obet za revne in zatirane, pravzaprav za vsakogar!

[Slika na strani 13]

Svetovno gospodarstvo ni rešilo problemov revnih – milijarde še vedno živijo brez vodovodne ali električne napeljave