Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Kdo je antikrist?

Kdo je antikrist?

 Biblijsko gledišče

Kdo je antikrist?

»SLIŠALI [STE], DA SE ANTIKRIST BLIŽA.« (1. JANEZOV 2:18)

ČE BI vas posvarili, da so videli, da gre proti vaši soseski nevaren kriminalec, kaj bi storili? Prav gotovo bi natanko poizvedeli, kakšen je videti in kakšne metode ima. Budno bi pazili.

Današnje razmere so temu podobne. Apostol Janez nas je posvaril z besedami: »Noben duh, ki Jezusa ne priznava, pa ni od Boga. To je duh antikrista, o katerem ste slišali, da pride, zdaj pa že je v svetu.« (1. Janezov 4:3; SSP) Ali obstaja tak antikrist, Božji sovražnik in slepar ljudi, ki sedaj ogroža blaginjo vsega človeštva?

Janez je v dveh pismih petkrat uporabil izraz »antikrist«. Nanaša se na tvorbo, ki nasprotuje temu, kar Biblija uči o Jezusu Kristusu in zajema sleparje, ki se predstavljajo za Kristusa oziroma za njegove poslance. Biblija daje glede antikrista zanesljive podatke. Toda kakor se včasih zgodi v povezavi s hudodelci, se tudi pri tej skrivnostni tvorbi več pozornosti posveča neutemeljenim poročilom kakor pa resnici.

Primer zmotne identitete

Že od dni apostola Janeza ljudje trdijo, da njegove besede glede antikrista označujejo določenega posameznika. Ljudje so predlagali mnoge kandidate. Pred več stoletji so mnogi mislili, da je antikrist rimski cesar Neron. Kasneje so bili zaradi poplave sovraštva in groze, ki jo je sprostil Adolf Hitler, mnogi prepričani, da je on antikrist. Tako so poimenovali tudi nemškega filozofa Friedricha Nietzscheja. Drugi pa verjamejo, da mora antikrist šele priti in da se bo pojavil kot bistroumen, neusmiljen politik, ki bo hotel zavladati vsemu svetu. Verjamejo, da se divja zver iz 13. poglavja Razodetja predvsem nanaša na antikrista, ki ga je omenil Janez. Pravijo, da bo njeno znamenje, namreč število 666, nekako identificiralo tega prihodnjega zagovornika hudobnosti.

Tisti, ki širijo te zamisli, domnevajo, da je Janez meril na samo enega antikrista. Toda kaj kažejo njegove besede? Razmislite o Prvem Janezovem listu 2:18: »Kakor ste slišali, da se antikrist bliža, so že sedaj vstali mnogi antikristi.« Da, »mnogi antikristi«, ne eden, so bili odgovorni za duhovno težavno stanje v prvem stoletju. Danes  ne obstaja le eden, temveč mnogo antikristov, ki sestavljajo razred antikrista. Skupaj na človeštvo zgrinjajo duhovni propad. (2. Timoteju 3:1–5, 13) Kdo pa sestavlja antikrista?

Poglejmo divjo zver iz 13. poglavja Razodetja kot eno možnost. Apostol Janez je napisal: »Zver, ki sem jo videl, je bila podobna pardalu [leopardu, NW], in noge njene kakor medvedove in usta njena kakor usta levova.« (Razodetje 13:2, poudarili mi.) Kaj ti elementi pomenijo?

Biblijski učenjaki so opazili povezavo med 13. poglavjem Razodetja in 7. poglavjem Daniela. Bog je dal Danielu videnje o simboličnih zvereh, med drugim tudi o leopardu, medvedu in levu. (Daniel 7:2–6) Kakšen pomen jim je dal Božji prerok? Napisal je, da so te divje živali simbolizirale zemeljske kralje oziroma vlade. (Daniel 7:17) Zato lahko logično sklenemo, da divja zver iz Razodetja predstavlja človeške vlade. Te vlade nasprotujejo Božjemu kraljestvu, zato so del antikrista.

Kdo je še del antikrista?

Ko je bil Božji sin Kristus na zemlji, je imel mnogo sovražnikov. Čeprav se ga sedaj ne da fizično doseči, ima sodobne nasprotnike. Bodite pozorni, kdo vse je med njimi.

Apostol Janez je zapisal: »Kdo je lažnik, če ne tisti, kdor taji [zanika, SSP], da Jezus je Kristus? Ta je antikrist, ki taji [zanika, SSP] Očeta in Sina.« (1. Janezov 2:22) Odpadniki in voditelji krivega čaščenja izkrivljajo jasne Jezusove nauke v zamotane verske prevare. Zavračajo biblijsko resnico in širijo laži v imenu Boga in Kristusa. S svojim naukom o Trojici zanikajo pravo zvezo med Očetom in Sinom. Zato so tudi oni del antikrista.

Jezus je svoje učence v Lukeževem evangeliju 21:12 vnaprej posvaril: »Polože roke svoje na vas in bodo vas preganjali, in izdajali vas bodo shodnicam in ječam [. . .] zavoljo imena mojega.« Od prvega stoletja naprej pravi kristjani prestajajo divje preganjanje. (2. Timoteju 3:12) Vsi, ki ščuvajo k takšnemu ravnanju, delajo proti Kristusu. Tudi oni so sestavni del antikrista.

»Kdor ni z menoj, je zoper mene, in kdor ne zbira z menoj, razsiplje.« (Lukež 11:23) Jezus tu razglaša, da v kategorijo antikrista sodijo vsi, kateri nasprotujejo njemu in božanskim namenom, ki jih podpira. Kakšen konec čaka vse te?

Kaj čaka antikrista?

»Pogubiš [Bog] nje, ki govore laž; moža krvoželjnega in zvijačnega mrzi GOSPOD,« piše v Psalmu 5:6. Ali to velja za antikriste? Da. Apostol Janez je zapisal: »Mnogi sleparji so prišli na svet, ki ne pripoznavajo Jezusa Kristusa, da je prišel v mesu. Ta je slepar in antikrist.« (2. Janezov 7) Vsemogočni Bog bo antikriste zaradi njihovih laži in sleparjenja uničil.

Ko se približuje čas izvršitve te obsodbe, pravi kristjani ne smejo dovoliti, da jim protikrščanska prevara in pritisk, še zlasti od odpadnikov, oslabi vero. Janezovo opozorilo je nujno: »Pazite nase, da ne izgubite, kar ste [smo, SSP] pridelali, temuč prejmete popolno plačilo.« (2. Janezov 8)

[Navedba vira slike na strani 20]

Neron na straneh 2 in 20: Courtesy of the Visitors of the Ashmolean Museum, Oxford