Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Ali veste?

Ali veste?

 Ali veste?

(Rešitve kviza najdete v pripisanih biblijskih navedenkah, vsi odgovori pa so na 19. strani. Dodatne informacije poiščite v izdaji Insight on the Scriptures, ki so jo izdali Jehovove priče.)

1. Kaj prejmejo Jezusovi sledilci, ko so maziljeni s svetim duhom? (Hebrejcem 3:1SSP)

2. Zakaj je Jehova Ozejevemu drugemu sinu z ženo Gomero dal ime, ki napoveduje nesrečo, Lo-ami? (Ozea 1:9)

3. Katero lastnost v posamezniku nebeška modrost najprej rodi, kakor je to rekel Jakob? (Jakob 3:17)

4. Kaj je storil Nebukadnezar takoj zatem, ko mu je Daniel razložil podobo iz sanj? (Daniel 2:46, 47)

5. Kakšne barve so prevladovale v shodnem šotoru ter pri duhovniških oblačilih? (2. Mojzesova 28:6)

6. S katerima pticama se je primerjal psalmist, ko se je počutil osamljenega? (Psalm 102:6)

7. Skozi kakšna vrata naj bi po Jezusovih besedah nekdo vstopil, da bi našel »pot, ki vodi v življenje«? (Matevž 7:13, 14)

8. Zakaj si je Mojzes zakril obraz, ko je Izraelovim sinovom prenašal Božje zapovedi? (2. Mojzesova 34:35)

9. Kateri razlog je David navedel za to, da je Amasu ponudil Joabovo mesto poveljnika vojske, čeprav je Amasa predtem stopil na Absalomovo stran in s tem proti Davidu? (2. Samuelova 19:13)

10. Skupaj s čim je padala mana, s katero so se Izraelci po čudežu hranili v pustinji? (4. Mojzesova 11:9)

11. Kako so farizeji skušali ujeti Jezusa v past, češ da hujska ljudi proti Rimu? (Matevž 22:15–21)

12. Kako je Jokebeda skrila svojega trimesečnega ‚lepega‘ dojenčka in mu tako rešila življenje? (2. Mojzesova 2:2–10)

13. Kaj je Balaam naročil Balaku, naj naredi na vsaki od treh razglednih točk? (4. Mojzesova 23:1, 14, 29)

14. Koliko Hamanovih sinov so ubili Judje v gradu Susanu? (Estera 9:12)

15. Kaj nenavadnega se je zgodilo, ko so se Jezusovi učenci zbrali v Jeruzalemu ob binkoštih leta 33 n. š.? (Dejanja 2:2–6)

16. Kako je Jonatan hotel pred Savlom opravičiti Davida za njegovo odsotnost pri obroku, ko naj bi jedel z njima? (1. Samuelova 20:6)

17. Kaj Janez najprej vidi v apokaliptičnem videnju? (Razodetje 1:12)

18. Kaj »velika množica« razglaša, da dolguje Bogu in Jagnjetu? (Razodetje 7:9, 10)

19. Kakšen je bil po Pavlovih besedah namen mojzesovske postave in kako je bila postava dana? (Galatom 3:19NW)

20. Česa dvojega Izraelci niso smeli jesti? (3. Mojzesova 3:17)

21. Kdo je po poročilu prvi uporabil Božje ime? (1. Mojzesova 4:1)

22. Po čem se je v nekdanjem Izraelu videlo, da se je nekdo odločil ostati suženj? (5. Mojzesova 15:17)

23. Zakaj je Ezra razglasil post pri reki Ahavi v Babilonu? (Ezra 8:21)

 Odgovori na kviz

1. ‚Nebeški klic‘, da bodo kralji in duhovniki z Jezusom Kristusom

2. Da bi pokazal, da se je odrekel nevernemu Izraelu

3. Čistost oziroma neomadeževanost srca

4. Padel je pred Daniela, se mu poklonil in hvalil Jehova

5. Višnjeva [modra, NW], zagorelordeča in karmezin

6. S pelikanom in [majhno, NW] sovo

7. Skozi »tesna vrata«

8. Ker mu je obraz po tem, ko je Bog govoril z njim, ‚žaril‘ [»žareče bleščal«, NW]

9. David je rekel, da je Amasa njegova »kost in meso«

10. Z roso

11. Vprašali so ga, »ali je prav dati cesarju davek«

12. Položila ga je v nepremočljivo košaro iz papirusovega trstičja na bregu Nila in tam ga je našla faraonova hči

13. Naročil mu je, naj zgradi sedem oltarjev ter na vsakem daruje junca in ovna

14. Deset

15. Zaslišal se je šum z neba, nad vsakim učencem ‚se je prikazal razdeljen jezik kakor ognjen‘, učenci so se napolnili s svetim duhom in pričeli govoriti v različnih jezikih

16. Rekel je, da je David odšel v Betlehem zaradi letne daritve njegove rodovine

17. Sedem zlatih svečnikov

18. Rešitev

19. Da bi »se razodeli prestopki«. »Dana je bila po angelih, po roki srednika.«

20. Tolstine in krvi

21. Eva

22. S šilom so mu prebodli uho

23. Da bi se vračajoči ponižali pred Jehovom in od njega izprosili »ravno pot«