Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Kmalu zdravje za vse!

Kmalu zdravje za vse!

 Kmalu zdravje za vse!

»ZAMISEL, da ne bi bili nikoli več bolni [. . .], je trenutno v modi,« poroča nemška revija Focus. Vendar pa ta zamisel ni nova. Stvarnik pri ustvaritvi človeka ni načrtoval, da bi ljudje sploh kdaj zboleli. Človeštvu ni namenil le ‚zadovoljivega zdravja za vse ljudi po svetu‘. (Poudarili mi.) Naš Stvarnik se je namenil vsakomur priskrbeti popolno zdravje!

Zakaj torej vsi okušamo bolezen? Biblija nam pove, da je Bog Jehova prastarša vsega človeštva, Adama in Evo, ustvaril popolna. Ko je nehal ustvarjati, »pogleda Bog vse, kar je bil storil, in glej, dobro je bilo jako«. Naš ljubeči Stvarnik ni želel, da bi človek v življenju okušal bolezen in smrt. Toda ko sta se Adam in Eva odločila, da bosta zapustila pot življenja, ki jima je bila določena, sta padla v greh. Posledica adamskega greha je bila smrt, ki se je prenesla na vse človeštvo. (1. Mojzesova 1:31; Rimljanom 5:12)

Jehova človeštva ni kar zavrgel. Niti ni opustil svojega prvotnega namena z ljudmi in zemljo. Skozi vso Biblijo razodeva svoj namen, da bo poslušnemu človeštvu povrnil prvotno zdravje. Ko je bil Božji sin Jezus Kristus na zemlji, je dokazal, da ima od Boga moč ozdraviti bolezni. Ozdravil je na primer slepoto, gobavost, gluhost, vodenico, epilepsijo in ohromelost. (Matevž 4:23, 24; Lukež 5:12, 13; 7:22; 14:1–4; Janez 9:1–7)

Bog bo svojemu mesijanskemu kralju, Jezusu Kristusu, kmalu naročil, naj prevzame nadzor nad človeštvom. Pod njegovo vlado se bo uresničila Izaijeva prerokba: »Noben prebivalec ne poreče: Bolan sem! Ljudstvu, ki v njem prebiva, bo odpuščena krivica.« (Izaija 33:24) Kako se bo to zgodilo?

Opazimo lahko, da prerok piše o ljudeh, ki jim bo »odpuščena krivica«. Torej bo odpravljen prvotni vzrok bolezni – greh, ki  ga je človeštvo podedovalo. Kako? Vrednost Jezusove odkupne žrtve bo uporabljena v korist poslušnega človeštva, s čimer bo odstranjena osnova bolezni in smrti. Prav povsod po zemlji bodo rajske razmere. Krščanski apostol Janez je zapisal: ‚Bog bo obrisal vse solze z njihovih oči in smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine ne bo več. Kajti prejšnje je minilo.‘ To se bo kmalu zgodilo! (Razodetje 21:3, 4SSP; Matevž, 24. poglavje; 2. Timoteju 3:1–5)

Bodimo uravnovešeni

Medtem pa je bolezen del življenja milijonov ljudi. Zato je povsem naravno, da se ti zanimajo za svoje zdravje in za zdravje svojih dragih.

Kristjani danes zelo cenijo trud medicinske stroke. Razumno ukrepajo, da bi ozdraveli oziroma da bi ostali zdravi. Vendar pa nam biblijska obljuba o prihodnosti brez bolezni pomaga, da smo pri tem uravnovešeni. Dokler Mesijanski kralj ne bo prevzel nadzora nad človeštvom, popolno zdravje enostavno ni mogoče. Kot smo videli, celo najbolj osupljiva odkritja medicini niso omogočila, da bi dosegla najbolj sočna jabolka na vrhu drevesa – zdravje za vse.

Cilj, »zadovoljivo zdravje za vse ljudi po svetu«, bo kmalu dosežen. Toda dosegli ga ne bodo Združeni narodi oziroma Svetovna zdravstvena organizacija, niti načrtovalci okolja, družbeni reformatorji ali zdravniki. To bo dosegel Jezus Kristus. Kakšna radost bo to, ko bo človeštvo končno »rešeno iz sužnjevanja minljivosti v svobodo slave otrok Božjih«. (Rimljanom 8:21)

[Slike na strani 10]

V Božjem novem svetu bodo vsi zdravi