Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Ali se bo svet združil?

Ali se bo svet združil?

 Ali se bo svet združil?

ZADNJA leta milijone ljudi v vzhodni Evropi in drugod trpi posledice ločevalnih bojev. Vendar pa je lahko tisoče ljudi v teh državah, razdejanih zaradi vojne, celo med samim divjanjem takšnih krutih bojev med seboj razvijalo in ohranjalo resnično združenost. Razmislite o nekaj primerih.

Leta 1991 se je v Zagrebu v Hrvaški zbrala mednarodna množica, ki je štela skoraj 15.000 ljudi. Policist, ki je bil tam, je ganjen pripomnil: »Dobro bi bilo pokazati množičnim občilom, kaj se dogaja na tem stadionu, prav tu, kjer vidimo Srbe, Hrvate, Slovence, Črnogorce in druge, ki sedijo drug ob drugem v miru.« Kaj je razlog za tako nenavadno združenost?

Leta 1993 pa je bilo v Kijevu, glavnem mestu Ukrajine, še večje mednarodno zborovanje. Tema je bila »Božanski pouk«. Najvišje število udeležencev je bilo skoraj 65.000. Na prvi strani Evening Kiev so poročali: »Jehovovih prič [. . .] ne združujejo le modre značke, na katerih je napisano ‚Božanski pouk‘, temveč resnična vera.«

Božanski pouk – sila, ki združuje

Ali se sprašujete, zakaj so Jehovove priče združeni, medtem ko je okrog njih tako zelo  razširjena razdruženost? Poljski profesor Wojciech Modzelewski razpozna razlog, ko glede Prič pravi: »Ključni faktor za njihovo miroljubnost je odločenost, da se že zdaj ravnajo po načelih, razkritih v Bibliji.« In res je, Priče po svetu združuje božanski pouk Stvarnika, Boga Jehova. Kaj je ta pouk?

Jezus Kristus je pokazal na pomembno združevalno načelo, ko je glede svojih sledilcev dejal: »Od sveta niso, kakor jaz nisem od sveta.« Da, Jehovove priče njihovo nevtralno stališče povsod združuje. To je v skladu z Jezusovimi besedami, ko je molil: »Prosim [. . .] da bodo vsi eno; kakor ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bodo tudi oni v nas eno.« (Janez 17:16–21)

Nevtralno stališče je sila, ki združuje, saj vzgibava Priče na vseh koncih sveta, da živijo v skladu s tem, kar je zapisal prerok Izaija o vseh tistih, ki jih bo Bog »učil o potih svojih«. Izaija je dejal, da takšni »pokujejo meče svoje v lemeže in sulice svoje v srpe«. Prerok je še nadaljeval: »Narod ne dvigne meča nad narod, in več se ne bodo učili bojevati.« (Izaija 2:2–4)

Združenost in mir, ki ju je bilo opaziti na zborovanjih Jehovovih prič v vzhodni Evropi v zadnjem desetletju, kažeta, da se je Izaijeva prerokba v malem že začela spolnjevati. Priče so v Evropi in drugod figurativno prekovali svoje meče v lemeže in svoje sulice v srpe. Rezultat je, da danes v tem razdeljenem svetu uživajo mir in združenost. Ni čudno, da je neki časopisni urednik nekoč izjavil: »Če bi svet živel po [biblijskem] prepričanju [Jehovovih] Prič, potem ne bi bilo več prelivanja krvi in sovraštva, kraljevala pa bi ljubezen!« Ali se bo to kdaj zgodilo?

Kako bo prišlo do svetovne združenosti?

Da bi bil združen ves svet, je treba več kot sorazmerno  majhna skupina dobronamernih ljudi. Potrebna je tudi vlada, ki ima moč omejiti vpliv tistih, ki delajo proti združitvi in miru. Pravzaprav je za prav takšno vlado Jezus učil moliti svoje sledilce: »Pridi kraljestvo tvoje. Zgodi se volja tvoja kakor v nebesih tako na zemlji.« (Matevž 6:10) Da, Jezus je naznanil, da lahko samo Božja vlada, »nebeško kraljestvo«, ponudi rešitev za svetovne probleme, tudi za problem razdruženosti. (Matevž 4:17)

Jezus Kristus je kralj tega nebeškega Kraljestva. Pod njegovo vlado bodo ljudje na zemlji okusili čas miru in združenosti, kakršnega niso še nikoli prej. Ta svetovna združenost ne bo posledica človekovih gospodarskih reform. Samo svetovna vlada v rokah ‚Kneza miru‘ lahko naredi nekaj takšnega. (Izaija 9:6, 7)

Knez miru ne bo dopuščal sedanjih krivic, ki jih pogosto povzročata revščina in zloraba moči. Biblija obljublja: »Molili ga bodo vsi kralji [Vsi kralji se mu bodo klanjali, EI], vsi narodi mu bodo služili. Kajti rešil bo siromaka, ki vpije na pomoč, in ubožca, ki mu ni pomočnika. Zatiranja in silovitosti oprosti njih dušo. [. . .] Preobilo bode žita v deželi, do vrhov gorá.« (Psalm 72:11, 12, 14, 16)

Pod Kristusovo vlado bo tudi brezposelnost samo še stvar preteklosti. Prerok Izaija je dejal: »Ne bodo zidali, kdo drugi pa prebival, ne bodo sadili, kdo drugi pa užival; zakaj kakor so dnevi drevesa, bodo ljudstva mojega dnevi, in rok svojih delo bodo dolgo uživali izvoljenci moji.« (Izaija 65:22) Zamislite si, vsakdo na zemlji bo lahko opravljal koristno, zadovoljujoče delo!

Resnična združenost – kdaj?

Toda kdaj se bo Kristusova vlada čez zemljo začela? Jezus Kristus je v odgovoru na to vprašanje pokazal na čas, za katerega bodo značilne vojne, poročila o vojnah, bolezni, potresi in drugi dogodki. Pokazal pa je tudi na pozitivni vidik – svetovno oznanjevanje dobre novice o Božjem kraljestvu. (Matevž 24:3–14; Lukež 21:11) Jezus je rekel, da bodo ti dogodki dosegli višek v ‚veliki stiski‘, ki bo naznanila popolno spremembo vlade na zemlji. (Matevž 24:21) Preberite si njegov govor, zapisan v 24. poglavju Matevževega evangelija in 21. poglavju Lukeževega evangelija. Primerjajte razmere, ki jih je napovedal, s tem, kar opazite v svetu. Povsem jasno lahko vidite, da sedaj živimo na pragu Božjega posega v človekovo vlado. Božje kraljestvo z Jezusom Kristusom kot kraljem bo prevzelo vlado. Pred nami je združen svet!

Ostaja vprašanje: Kaj bi morali narediti, da bi videli uresničitev te obljube? Ker ima Biblija pomembno vlogo pri človeških pričakovanjih za prihodnost, se je modro potruditi in jo bolje spoznati. Jehovove priče se bodo zato z veseljem oglasili pri vas doma, da bi z vami brezplačno preučevali Biblijo. * Če sprejmete to ponudbo, boste kmalu videli, da je svetovna združenost nekaj dosegljivega in da ste je lahko deležni tudi vi!

[Podčrtna opomba]

^ odst. 17 Če bi radi več informacij o tem programu biblijskega preučevanja, se povežite z izdajatelji te revije ali Jehovovimi pričami v vašem kraju.

 [Slike na straneh 8, 9]

Jehovove priče so po vsem svetu izjemno združeni

Kijev v Ukrajini

Zagreb v Hrvaški

[Slika na strani 10]

Božji namen je, da človeštvo postane ena sama združena svetovna družina