Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 11. POGLAVJE

»Vse poti njegove so pravica«

»Vse poti njegove so pravica«

1., 2. a) Kakšno hudo krivico je doživel Jožef? b) Kako je Jehova to krivico popravil?

ZGODILA se je huda krivica. Čedni mladenič ni zagrešil nič kazni vrednega, pa se je kljub temu znašel za zapahi ječe, saj so ga po krivem obdolžili poskusa posilstva. Vendar tokrat ni imel prvič opravka s krivico. Leta pred tem, ko je bil mladi Jožef star 17 let, so ga izdali njegovi lastni bratje in ni veliko manjkalo, da bi ga umorili. Prodali so ga za sužnja v tujo deželo. Tam je zavrnil svojo gospodarico, ko se mu je ta vsiljevala. Zavrnjena ženska ga je po krivem obtožila in tako je končal v ječi. Žal je bilo videti, kot da ni nikogar, ki bi se zavzel zanj.

Jožef je v ‚temnici‘ po krivici trpel

2 Toda te dogodke je opazoval Bog, ki »ljubi pravičnost in pravico«. (Psalm 33:5SSP) Jehova je ukrepal, da bi to krivico popravil. Dogodke je vodil tako, da so Jožefa nazadnje izpustili na svobodo. In to še ni bilo vse. Tega istega moža, ki so ga prej vrgli v »temnico«, so sčasoma postavili na zelo odgovoren in izredno ugleden položaj. (1. Mojzesova 40:15; 41:41–43; Psalm 105:17, 18) Nazadnje je bil oproščen vsake krivde, svoj visoki položaj pa je uporabil v prid Božjemu namenu. (1. Mojzesova 45:5–8)

3. Zakaj naj nas ne preseneča naša želja, da bi se z nami ravnalo pravično?

3 Takšno poročilo nam gre do srca, ali ne? Kdo od nas še ni videl krivice ali pa jo sam doživel? Da, vsi hrepenimo po tem, da bi z nami delali pošteno, po pravici. To nas ne preseneča, saj nam je Jehova podelil lastnosti, ki so odsev njegove osebnosti, in pravica je ena njegovih glavnih  lastnosti. (1. Mojzesova 1:27) Da bi Jehova dobro poznali, moramo razumeti njegov čut za pravico. Tako bomo lahko še bolj cenili njegove čudovite poti, hkrati pa nas bo to spodbudilo, da se bomo z njim še bolj zbližali.

Kaj je pravica?

4. Kako s človeškega gledišča pogosto razumemo pravico?

4 S človeškega gledišča pravico pogosto razumemo le kot pošteno uveljavljanje pravnega reda. V knjigi Right and Reason—Ethics in Theory and Practice piše, da je »pravica povezana z zakonom, obveznostjo, pravicami in dolžnostmi ter razsoja po načelu enakosti ali zaslužnosti«. Vendar pa Jehovova pravica zajema več kot le hladno uveljavljanje predpisov zaradi čuta dolžnosti oziroma obveznosti.

5., 6. a) Kakšen je pomen besed, ki jih v izvirnem jeziku prevajamo s »pravica«? b) Kaj pomeni, da je Bog pravičen?

5 Širino in globino Jehovove pravice lahko bolje razumemo, če preučimo besede, ki se v izvirnem jeziku pojavljajo v Bibliji. V Hebrejskih spisih so rabljene tri glavne besede. Besedo, ki jo najpogosteje prevajamo s »pravica«, lahko prevedemo tudi s »kar je prav«. (1. Mojzesova 18:25NW) Drugi dve besedi navadno prevajamo s »pravičnost«. Beseda, ki jo v Krščanskih grških spisih prevajamo s »pravičnost«, je po definiciji to, »da je kaj prav ali pravično«. V osnovi torej ni nobene razlike med pravičnostjo in pravico. (Amos 5:24)

6 Kadar torej v Bibliji piše, da je Bog pravičen, nam pravi, da on dela, kar je prav in pošteno, ter da tako ravna dosledno in brez pristranskosti. (Rimljanom 2:11EI) Zares si je nemogoče predstavljati, da bi Bog ravnal drugače. Zvesti Elihu je izjavil: »Daleč bodi krivičnost od Boga silnega in od Vsemogočnega nepravičnost.« (Job 34:10)  Zares je nemogoče, da bi Jehova ravnal ‚nepravično‘. Zakaj? Iz dveh tehtnih razlogov.

7., 8. a) Zakaj Jehova ne more ravnati krivično? b) Kaj Jehova spodbuja k temu, da ravna po pravici oziroma pravičnosti?

7 Prvič zato, ker je Jehova svet. Je neskončno čist in značajen, kot smo omenili že v tretjem poglavju. Zato ne more ravnati nepošteno oziroma nepravično. Razmisli, kaj to pomeni. Svetost našega nebeškega Očeta nam daje močan razlog za zaupanje v to, da s svojimi otroki ne bo nikoli ravnal grdo. Takšno zaupanje je imel Jezus. V zadnji noči svojega zemeljskega življenja je molil: »Sveti Oče, pazi nanje [na učence] zaradi svojega imena.« (Janez 17:11NW) Naziv »sveti Oče« se v Svetem pismu nanaša samo na Jehova. To je povsem ustrezno, saj se v svetosti z Njim ne more primerjati noben človeški oče. Jezus je povsem zaupal v to, da bodo njegovi učenci varni pod okriljem Očeta, ki je popolnoma čist in povsem ločen od vsakršne grešnosti. (Matevž 23:9)

8 Drugič pa je to zato, ker je nesebična ljubezen samo bistvo Božje narave. Takšna ljubezen ga spodbuja, da z drugimi ravna po pravici oziroma pravičnosti. Nepravičnost pa v vseh svojih oblikah, tudi rasizmu, diskriminaciji in pristranskosti, pogosto izvira iz pohlepa in sebičnosti, kar je ravno nasprotje ljubezni. Biblija nam glede Boga ljubezni zagotavlja: »Pravičen je GOSPOD [Jehova, NW] in ljubi pravičnost.« (Psalm 11:7) Jehova sam o sebi pravi: »Jaz, GOSPOD [Jehova, NW], ljubim pravico.« (Izaija 61:8) Ali ni tolažilno vedeti, da naš Bog z veseljem dela, kar je prav oziroma pravično? (Jeremija 9:24NW)

 Usmiljenje in Jehovova popolna pravica

9.–11. a) Kakšna povezava je med Jehovovo pravico in njegovim usmiljenjem? b) Kako se Jehovova pravica in hkrati njegovo usmiljenje očitno vidita v tem, kako ravna z grešnim človeštvom?

9 Tako kot vsi drugi vidiki Jehovove edinstvene osebnosti je tudi njegova pravica popolna, v ničemer pomanjkljiva. Mojzes je v hvalo Jehovu zapisal: »On je Skala, njegovo delo je popolno, ker vse poti njegove so pravica; mogočen Bog zvestobe je, krivičnosti ni v njem, pravičen in resničen [pošten, NW] je.« (5. Mojzesova 32:3, 4) Jehovova pravica se vedno izraža brezhibno, nikoli preblago in nikoli preostro.

10 Jehovova pravica je tesno povezana z njegovim usmiljenjem. V Psalmu 116:5 piše: »Milosten je GOSPOD [Jehova, NW] in pravičen, in Bog naš je usmiljen.« Da, Jehova je pravičen in usmiljen. Ti lastnosti se ne razhajata. Jehova z izkazovanjem usmiljenja pravice ne vodeni, kot da bi bila njegova pravica drugače prestroga. Ravno nasprotno, ti dve lastnosti pogosto kaže hkrati in celo pri istem dejanju. Razmisli o naslednjem zgledu.

11 Vsi ljudje smo podedovali grešnost in si zato za greh zaslužimo kazen – smrt. (Rimljanom 5:12) Toda Jehova se ne veseli smrti grešnikov. On je »Bog mnogega odpuščanja, milostiv in poln usmiljenja«. (Nehemija 9:17) Še vedno pa zato, ker je svet, ne more krivičnosti spregledovati. Kako pa je potem lahko usmiljen do ljudi, ki so že po naravi grešni? Odgovor najdemo v eni najdragocenejših resnic, kar jih je zapisanih v Božji Besedi, namreč v odkupnini, ki jo je Jehova priskrbel za rešitev človeštva. Več o tej ljubeči pripravi bomo izvedeli v 14. poglavju. Ta priprava je hkrati nadvse pravična in najbolj usmiljena. Po njej lahko Jehova izkaže prisrčno usmiljenje skesanim grešnikom in se hkrati  še vedno drži svojih meril za popolno pravico. (Rimljanom 3:21–26)

Jehovova pravica greje srce

12., 13. a) Zakaj nas Jehovova pravica z njim zbližuje? b) Kaj je David sklenil glede Jehovove pravice in kako lahko to potolaži nas?

12 Jehovova pravica ni neka brezčutna lastnost, ki bi nas od njega odvračala, temveč je prikupna lastnost, ki nas z njim zbliža. Biblija jasno opisuje usmiljeno naravo Jehovove pravice oziroma pravičnosti. Poglejmo si, kako Jehova med drugim uveljavlja svojo pravico, kar nam bo gotovo ogrelo srce.

13 Popolna pravica Jehova vzgibava, da je svojim služabnikom zvest in zvestovdan. Psalmist David je ta vidik Jehovove pravice občutil na lastni koži. In do kakšnega sklepa je prišel na podlagi lastnih izkušenj in s preučevanjem tega, kako Bog ravna? Izjavil je: »GOSPOD [Jehova, NW] ljubi pravico in ne zapusti svetih [zvestovdanih, NW] svojih, na veke jih bo hranil.« (Psalm 37:28) Kako tolažilno zagotovilo! Naš Bog ne bo nikoli niti za trenutek zapustil tistih, ki so mu zvestovdani. Torej se lahko zanesemo na njegovo bližino in ljubečo skrb. To nam jamči njegova pravica! (Pregovori 2:7, 8)

14. Kako se iz Postave, ki jo je Jehova dal Izraelcem, vidi, da se zanima za prikrajšane?

14 Božja pravica se zelo zaveda potreb trpečih. Da se Jehova zanima za prikrajšane, se jasno vidi v Postavi, ki jo je dal Izraelcem. Postava je na primer vsebovala izrecna določila za to, da bi zagotovo poskrbeli za sirote in vdove. (5. Mojzesova 24:17–21) Jehova se je zavedal, kako težavno je lahko življenje za takšne družine, zato je sam postal njihov očetovski Sodnik in Zaščitnik, tisti, »ki se poteguje za pravdo sirote [dečka brez očeta, NW]  in vdove«. * (5. Mojzesova 10:18; Psalm 68:5) Izraelce je svaril, da bo zanesljivo uslišal vpitje nebogljenih žen in otrok, če jih bodo zatirali. Izjavil je: »Razvname se jeza moja.« (2. Mojzesova 22:22–24) Čeprav jeza ni ena od Jehovovih prevladujočih lastnosti, pa premišljena krivičnost, še posebej kadar so žrtve nižji in nemočni, izzove njegovo pravično ogorčenje. (Psalm 103:6)

15., 16. Kateri je zares izredni dokaz Jehovove nepristranskosti?

15 Jehova nam tudi zagotavlja, da »ne pozna pristranosti in ne sprejema podkupnine«. (5. Mojzesova 10:17EI) Na Jehova ne vpliva gmotno bogastvo oziroma zunanjost, kot to vpliva na mnoge ljudi, ki imajo moč oziroma oblast. Pri njem ni nikakršne pristranskosti oziroma nikomur ne daje prednosti. Razmisli o zares izrednem dokazu Jehovove nepristranskosti. Priložnosti, da smemo postati njegovi častilci z upanjem na večno življenje, ni omejil le na izbrano elito. Ravno nasprotno, »v vsakem narodu mu je prijeten, kdor se ga boji in dela pravično«. (Dejanja 10:34, 35) Ta čudoviti obet je na voljo vsem, ne glede na njihov družbeni položaj, barvo kože oziroma deželo, v kateri živijo. Ali ni to največji izraz resnične pravice?

16 Obstaja pa še en vidik Jehovove popolne pravice, ki si zasluži našo pozornost in spoštovanje, namreč to, kako ravna s kršitelji svojih pravičnih meril.

Ne pušča brez kazni

17. Pojasni, zakaj krivičnost v tem svetu nikakor ne izpodbija Jehovove pravice.

17 Nekateri bi se morda spraševali: ‚Ker torej Jehova  ne opravičuje krivičnosti, kako lahko potem pojasnimo nepravično trpljenje in pokvarjenost, ki sta v današnjem svetu nekaj vsakdanjega?‘ Takšna nepravičnost nikakor ne izpodbija Jehovove pravice. Številne krivice v tem hudobnem svetu so posledica greha, ki smo ga ljudje podedovali od Adama. V svetu, v katerem si nepopolni ljudje izbirajo lastno grešno pot, se krivičnost bohoti, toda ne za dolgo. (5. Mojzesova 32:5)

18., 19. Kaj kaže, da Jehova ne bo večno trpel tistih, ki premišljeno kršijo njegove pravične zakone?

18 Čeprav je Jehova zelo usmiljen s tistimi, ki se z njim iskreno zbližajo, pa ne bo večno trpel razmer, ki sramotijo njegovo sveto ime. (Psalm 74:10, 22, 23) Boga pravice se ne da zasmehovati. Namernih grešnikov ne bo ščitil pred neugodno sodbo, ki si jo zaradi svojega početja zaslužijo. Jehova je »Bog mogočni, poln usmiljenja in milostiv, počasen za jezo in obilen v milosti in resnici [. . .], ki pa krivega nikakor ne šteje za nedolžnega [ne pušča brez kazni, EI]«. (2. Mojzesova 34:6, 7) Jehova mora v skladu s temi besedami kdaj pa kdaj izvršiti tudi sodbo nad tistimi, ki premišljeno kršijo njegove pravične zakone.

19 Vzemimo na primer, kako je Bog ravnal s starodavnim Izraelom. Izraelci so tudi po naselitvi v Obljubljeni deželi vedno znova zapadli v nezvestobo. Čeprav so Jehova s svojim pokvarjenim ravnanjem »žalili«, pa jih ni takoj zavrgel. (Psalm 78:38–41) Namesto tega jim je raje usmiljeno omogočal, da bi svoje ravnanje spremenili. Rotil jih je: »Nikakor mi ni po volji smrt brezbožnikova, temuč da se brezbožnik obrne od svojega pota in živi. Obrnite se, obrnite se od hudobnih potov svojih! ker čemu bi hoteli mreti, o družina Izraelova?« (Ezekiel 33:11) Jehovu je življenje dragoceno, zato je Izraelcem vedno znova pošiljal svoje preroke, da bi se ti lahko odvrnili od svojih  hudobnih potov. Toda to trdosrčno ljudstvo kot celota ni hotelo poslušati in se pokesati. Nazadnje jih je Jehova zaradi svojega svetega imena in vsega, kar to ime predstavlja, dal v roke njihovih sovražnikov. (Nehemija 9:26–30)

20. a) Kaj se o Jehovu lahko naučimo iz njegovega ravnanja z Izraelom? b) Zakaj lev ustrezno simbolizira Jehovovo pravico?

20 Iz tega, kako je Jehova ravnal z Izraelom, se lahko o njem veliko naučimo. Naučimo se, da s svojimi vsevidnimi očmi opazi krivičnost in da nanj to, kar vidi, močno vpliva. (Pregovori 15:3) Pomirjevalno je tudi vedeti, da si prizadeva biti usmiljen tam, kjer ima za to temelj. Prav tako se naučimo, da pravice nikoli ne uveljavlja prenagljeno. Ker je Jehova tako potrpežljiv, mnogi ljudje napačno sklepajo, da ne bo nikoli izvršil sodbe nad hudobnimi. Toda to je daleč od resnice, saj se iz tega, kako je Bog ravnal z Izraelom, tudi naučimo, da ima božanska potrpežljivost svoje meje. Ko gre za pravičnost, je Jehova odločen. Ni podoben ljudem, ki se pogosto bojijo uveljaviti pravico. Nikoli mu ne zmanjka poguma, da bi se postavil za to, kar je prav. Povsem ustrezno je zato lev, ki simbolizira pogumno pravico, povezan z Božjo navzočnostjo  in njegovim prestolom. * (Ezekiel 1:10; Razodetje 4:7) Lahko smo torej prepričani o izpolnitvi njegove obljube, da bo z zemlje odstranil vso nepravičnost. Zares, njegovo sojenje lahko povzamemo takole: odločno, kjer je treba, usmiljeno, kjer je le mogoče. (2. Petrov 3:9)

Zbližaj se z Bogom pravice

21. Kaj naj bi si mislili o Jehovu, ko poglobljeno premišljujemo o tem, kako uveljavlja pravico, in zakaj?

21 Kadar poglobljeno premišljujemo o tem, kako Jehova uveljavlja pravico, ne bi smeli misliti, da je on brezčuten, strog sodnik, ki mu je samo za to, da obsodi prestopnike. O njem bi morali razmišljati kot o ljubečem, toda odločnem Očetu, ki s svojimi otroki vedno ravna najbolje. Jehova je pravičen oziroma pošten Oče, zato uravnoveša odločnost za to, kar je prav, z nežnim sočutjem s svojimi zemeljskimi otroki, ki potrebujejo njegovo pomoč in odpuščanje. (Psalm 103:10, 13)

22. Kakšno upanje nam je Jehova omogočil zaradi svoje pravice in zakaj z nami ravna tako?

22 Kako hvaležni smo lahko, da k Božji pravici spada veliko več kot le to, da izvrši obsodbo nad prestopniki! Pravica je Jehova navedla k temu, da nam je omogočil zares veselo upanje – popolno, neskončno življenje v svetu, v katerem bo ‚prebivala pravičnost‘. (2. Petrov 3:13) Naš Bog z nami ravna tako zato, ker ga njegova pravica spodbuja k temu, da raje rešuje, kot pa obsoja. Boljše razumevanje tega, kaj vse Jehovova pravica zajema, nas z njim zares zbližuje! V naslednjih poglavjih pa bomo podrobneje pogledali, kako Jehova kaže to izvrstno lastnost.

^ odst. 14 Čeprav je hebrejska beseda za »dečka brez očeta« v moškem spolu, pa to zagotovo ne kaže na manjše zanimanje za deklice. Jehova je v Postavo dal zapisati tudi poročilo o razsodbi, ki je dediščino zajamčila hčeram umrlega Zelofada. Z njo je ustvaril precedens, s katerim je podprl pravice deklic brez očeta. (4. Mojzesova 27:1–8)

^ odst. 20 Zanimivo je, da se Jehova sam primerja z levom, ko izvršuje sodbo nad nezvestim Izraelom. (Jeremija 25:38; Ozea 5:14)