Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 10. POGLAVJE

‚Posnemajte Boga‘, ko uveljavljate svojo moč

‚Posnemajte Boga‘, ko uveljavljate svojo moč

1. V katero zahrbtno zanko se nepopolni ljudje zlahka ujamemo?

»NI MOČI brez skrite zanke.« Te besede nekega pesnika iz 19. stoletja opozarjajo na zahrbtno nevarnost – zlorabo moči. Nepopolni ljudje se žal vse prelahko ujamemo v to zanko. Zares, že vso zgodovino »človek vlada ljudem v njih nesrečo«. (Propovednik 8:9) Ne da se povedati, kako zelo so ljudje že trpeli zaradi uveljavljanja moči brez ljubezni.

2., 3. a) Kaj je tako posebnega v tem, kako Jehova uveljavlja svojo moč? b) Kaj vse naša moč zajema in kako bi morali vsako tako moč uveljavljati?

2 Ali ni torej nekaj posebnega, da Bog Jehova, ki ima neomejeno moč, te moči nikoli ne zlorabi? V predhodnih poglavjih smo ugotovili, da svojo moč vedno uveljavlja v sozvočju s svojimi ljubečimi nameni, pa naj gre za stvarjensko, uničevalno, zaščitno ali obnovitveno moč. Ko razmišljamo o tem, kako on uveljavlja svojo moč, nas to vzgibava k temu, da bi se z njim zbližali. To pa nas lahko spodbudi, da ‚Boga posnemamo‘, kadar mi sami uveljavljamo moč. (Efežanom 5:1) Kakšno moč pa mi, slabotni ljudje, sploh imamo?

3 Spomni se, da je bil človek ustvarjen »po Božji podobi« in sličnosti. (1. Mojzesova 1:26, 27) Tudi mi torej imamo moč oziroma vsaj nekaj moči. Naša moč morda zajema sposobnost, da kaj opravimo, da delamo; da nadziramo druge oziroma imamo nad njimi oblast; da vplivamo na druge, še posebej na tiste, ki nas ljubijo. Zajema tudi fizično krepkost (močnost) ali pa gmotna sredstva. Psalmist je glede Jehova rekel: »Pri tebi je življenja vir.« (Psalm 36:9) Torej je Bog posredno ali neposredno vir vsakršne  zakonito veljavne moči, ki jo morda imamo. Zato naj bi jo uveljavljali njemu všečno. Kako pa lahko to naredimo?

Bistvena je ljubezen

4., 5. a) Kateri je bistveni dejavnik, da bi prav uveljavljali moč, in kako se to vidi iz Božjega zgleda? b) Kako nam bo ljubezen pomagala, da bomo svojo moč prav uveljavljali?

4 Bistveni dejavnik pri tem, če hočemo moč prav uveljavljati, je ljubezen. Ali ni glede tega zgled sam Bog? Spomni se štirih Božjih glavnih lastnosti, namreč moči, pravice, modrosti in ljubezni, o katerih smo razpravljali v prvem poglavju. Katera od teh štirih lastnosti prevladuje? Ljubezen. »Bog je ljubezen,« piše v Prvem Janezovem listu 4:8. Da, ljubezen je sámo bistvo Jehovove narave in vpliva na vse, kar on dela. Kadar koli torej izkaže svojo moč, ga k temu spodbudi ljubezen in je na koncu vedno v korist tistim, ki ga ljubijo.

5 Ljubezen nam bo tudi pomagala prav uveljavljati našo moč. Navsezadnje nam Biblija pravi, da je ljubezen »dobrotljiva« in »ne išče svojega«. (1. Korinčanom 13:4, 5) Ljubezen nam torej ne bo dovolila, da bi bili osorni ali kruti s tistimi, nad katerimi imamo nekaj oblasti. Namesto tega bomo z drugimi ravnali dostojanstveno in bomo njihove potrebe ter občutke dajali pred naše lastne. (Filipljanom 2:3, 4)

6., 7. a) Kaj je strah pred Bogom in zakaj nam bo ta lastnost pomagala, da ne bomo moči zlorabljali? b) Pojasni, kakšna je povezava med strahom, da ne bi Boga razžalili, in ljubeznijo, ki jo čutimo do njega.

6 Ljubezen pa je povezana še z eno lastnostjo, ki nam lahko pomaga, da ne bomo moči zlorabljali – s strahom pred Bogom. Kako pomembna je ta lastnost? »Po strahu GOSPODOVEM [Jehovovem, NW] se ogneš hudega [slabega, NW],« piše v knjigi Pregovorov 16:6. Zloraba moči zagotovo spada med slabe poti, ki bi se jim morali ogniti. Strah pred Bogom nas bo obvaroval tega, da ne bi grdo ravnali s tistimi, nad katerimi imamo moč. Zakaj? Že zato, ker vemo, da bomo Bogu odgovarjali za to, kako ravnamo s takšnimi. (Nehemija  5:1–7, 15) Toda strah pred Bogom zajema še več. Besede, ki se v izvirnem jeziku uporabljajo za »strah«, se pogosto nanašajo na globoko, sveto strahospoštovanje do Boga. Biblija tako strah povezuje z ljubeznijo, ki jo čutimo do Boga. (5. Mojzesova 10:12, 13) K takšnemu svetemu strahospoštovanju spada zdrav strah pred tem, da bi Boga razžalili, in to ne le zaradi strahu pred posledicami, ampak zato, ker ga zares ljubimo.

7 Naj to ponazorimo: pomisli na zdrav odnos med majhnim dečkom in njegovim očetom. Deček čuti očetovo prisrčno, ljubeče zanimanje zanj. Vendar pa se tudi zaveda, kaj njegov oče zahteva od njega, in ve, da ga bo discipliniral, če se bo grdo vedel. Deček ne živi v bolestnem strahu pred svojim očetom. Ravno nasprotno, svojega očeta zelo ljubi. Fantič z veseljem dela tisto, kar ve, da bo oče sprejel z odobravanjem. In isto velja za strah, ki ga čutimo pred Bogom. Našega nebeškega Očeta, Jehova, ljubimo, zato nas je strah vsakršnega ravnanja, zaradi katerega bi ga ‚bolelo v srce‘. (1. Mojzesova 6:6) Pač pa hrepenimo po tem, da bi razveseljevali njegovo srce. (Pregovori 27:11) Zato želimo svojo moč prav uveljavljati. Pa si pobliže poglejmo, kako nam lahko to uspe.

V družini

8. a) Kakšno oblast imajo možje v družini in kako naj bi jo uveljavljali? b) Kako lahko mož kaže, da daje svoji ženi čast?

8 Razmisli najprej o družinskem krogu. »Mož je glava ženi,« piše v Listu Efežanom 5:23. Kako naj bi mož uveljavljal to od Boga mu dano oblast? Biblija možem naroča, naj živijo s svojimi ženami ‚po spoznanju, kakor s slabšo [krhkejšo, NW] posodo, in naj jim dajejo čast‘. (1. Petrov 3:7) Grški samostalnik, ki se ga prevaja s »čast«, pomeni »cena, vrednost, [. . .] spoštovanje«. Izpeljanke te besede se prevaja tudi z ‚darila‘ in »dragocen«. (Dejanja 28:10;  1. Petrov 2:7; oboje NW) Mož, ki daje svoji ženi čast, je ne bo nikoli pretepal, niti je ne bo poniževal oziroma podcenjeval ali ji vzbujal občutka ničvrednosti. Pač pa priznava njeno vrednost in z njo ravna spoštljivo. Z besedami in deli kaže, da mu je dragocena, pa naj sta sama ali v družbi. (Pregovori 31:28) Takšen mož si ne pridobi le ljubezni in spoštovanja svoje žene, ampak tudi Božje odobravanje, kar je še pomembnejše.

Možje in žene svojo moč uveljavljajo prav, če drug z drugim ravnajo ljubeče in spoštljivo

9. a) Kakšno moč imajo v družini žene? b) Kaj lahko ženi pomaga, da bo s svojimi sposobnostmi podpirala moža, in kakšen bo izid?

9 Tudi žena ima v družini nekaj moči. Biblija govori o predanih ženah, ki so znotraj meja pravega glavarstva prevzemale pobudo in na može pozitivno vplivale oziroma jim pomagale, da niso česa narobe presodili. (1. Mojzesova 21:9–12; 27:46–28:2) Žena je morda ostroumnejša od moža ali pa ima druge sposobnosti, ki jih mož nima. Kljub temu pa bi morala svojega moža ‚globoko spoštovati‘ (NW) in mu ‚biti pokorna kakor Gospodu‘. (Efežanom 5:22, 33) Če bo žena tako razmišljala s ciljem, da bi ugajala Bogu, ji lahko to pomaga, da bo s svojimi sposobnostmi moža podpirala, ne pa da bi ga podcenjevala oziroma skušala nad njim prevladovati. Takšna »[zares, NW] modra žena« tesno sodeluje s svojim možem pri zidanju družine. S tem pa ohranja mir z Bogom. (Pregovori 14:1)

10. a) Kakšno oblast je Bog podelil staršem? b) Kaj pomeni beseda ‚disciplinirati‘ in kako naj bi starši disciplinirali? (Glej tudi podčrtno opombo.)

10 Bog je oblast podelil tudi staršem. Biblija opominja: »Očetje, ne dražite svojih otrok, temveč jih vzrejajte v Jehovovem discipliniranju in umskem uravnavanju.« (Efežanom 6:4NW) Beseda ‚disciplinirati‘ lahko v Bibliji pomeni »vzgajati, uriti, poučevati«. Otroke je treba disciplinirati; lepo se razvijajo, če imajo jasne smernice, meje in omejitve. Biblija takšno discipliniranje oziroma poučevanje povezuje  z ljubeznijo. (Pregovori 13:24NW) ‚Šibe discipliniranja‘ se torej ne bi smelo nikoli zlorabiti, niti čustveno niti fizično. * (Pregovori 22:15NW; 29:15) Starši, ki togo oziroma grobo disciplinirajo brez ljubezni, zlorabljajo svojo starševsko oblast in lahko otroku strejo duha. (Kološanom 3:21) Po drugi strani pa z uravnovešenim in prav udejanjanim discipliniranjem svojim otrokom sporočajo, da jih ljubijo in da jim je mar za to, v kakšne ljudi odraščajo.

11. Kako lahko otroci prav uporabljajo svojo moč?

11 Kako pa je z otroki? Kako lahko oni prav uporabljajo svojo moč? »Dika [lepota, NW] mladeničem je njih moč,« piše v Pregovorih 20:29. Mladi zagotovo ne morejo lepše uporabljati svoje moči in energije, kot da služijo našemu ‚Velikemu stvarniku‘. (Propovednik 12:1NW) Zapomniti bi si morali, da lahko s svojimi dejanji vplivajo na čustva svojih staršev. (Pregovori 23:24, 25) Kadar otroci ubogajo svoje bogaboječe starše in se držijo prave poti, razveseljujejo njihovo srce. (Efežanom 6:1) Takšno vedenje je »všeč Gospodu«. (Kološanom 3:20SSP)

V občini

12., 13. a) Kako bi morali starešine gledati na oblast, ki jo imajo v občini? b) Ponazori, zakaj bi morali starešine s čredo ravnati nežno.

12 Jehova je priskrbel nadzornike, da bi v krščanski občini vodili. (Hebrejcem 13:17NW) Ti usposobljeni možje bi morali svojo od Boga jim dano oblast uveljavljati tako, da čredi priskrbijo potrebno pomoč in ji pomagajo duhovno rasti. Toda ali imajo starešine zaradi svojega položaja pravico sovernikom gospodovati? Nikakor ne! Starešine morajo na svojo vlogo v občini gledati uravnovešeno, ponižno.  (1. Petrov 5:2, 3) Biblija nadzornikom sporoča: ‚Pastirujte Božji občini, ki jo je kupil s krvjo svojega lastnega Sina.‘ (Dejanja 20:28NW) To je močan razlog za to, da z vsakim članom občine nežno ravnajo.

13 To bi lahko takole ponazorili. Bližnji prijatelj te prosi, da bi mu popazil na nekaj, kar mu je zelo dragoceno. Veš, da je to reč drago plačal. Ali ne bi s tem ravnal oprezno, zelo pazljivo? Podobno je Bog starešinam zaupal odgovornost, naj skrbijo za nekaj, kar mu je zares dragoceno – za občino, katere člani so primerjani z ovcami. (Janez 21:16, 17) Jehovu so njegove ovce zelo dragocene, pravzaprav tako dragocene, da jih je kupil z dragoceno krvjo svojega edinorojenega Sina, Jezusa Kristusa. Za svoje ovce ni mogel plačati višje cene. Ponižni starešine imajo to vedno v mislih in temu ustrezno ravnajo z Jehovovimi ovcami.

‚Moč jezika‘

14. Kakšno moč ima jezik?

14 »Smrt in življenje sta jeziku v oblasti [v moči jezika, NW],« pravi Biblija. (Pregovori 18:21) Z jezikom lahko res naredimo veliko škode. Koga izmed nas še ni nikoli zbodlo zaradi nepremišljene ali celo žaljive pripombe? Toda jezik ima tudi moč kaj popraviti. ‚Modrih jezik je kakor zdravilo,‘ piše v Pregovorih 12:18. Da, pozitivne, zdrave besede lahko na srce delujejo kot blažilni, zdravilni balzam. Razmisli o nekaterih zgledih.

15., 16. Kako vse lahko s svojim jezikom spodbujamo druge?

15 »Tolažite malodušne,« spodbuja Prvi list Tesaloničanom 5:14, SSP. Da, tudi zvesti Jehovovi služabniki se lahko kdaj pa kdaj spoprijemajo z malodušnostjo. Kako jim lahko pomagamo? Z določno, iskreno pohvalo jim lahko pomagamo uvideti, da so v Jehovovih očeh dragoceni. Preberite jim krepke besede v kakem biblijskem besedilu, ki kažejo, da je Jehovu zares mar ter da ljubi tiste, ki so »skrušenega srca« in  »potrtega duha«. (Psalm 34:19SSP [34:18, AC]) Kadar z močjo svojega jezika tolažimo druge, kažemo, da posnemamo našega sočutnega Boga, »ki tolaži potrte«. (2. Korinčanom 7:6SSP)

16 Z močjo našega jezika lahko druge tudi hrabrimo s tako potrebnimi spodbudnimi besedami. Ali je soverniku umrl kdo od ljubljenih? S sočutnimi besedami, ki kažejo, da nam je mar zanje, lahko potolažimo žalujoče srce. Ali se starejši brat oziroma starejša sestra počuti nekoristno? S premišljenimi besedami jim lahko zagotovimo, da nam veliko pomenijo in da jih cenimo. Ali se kdo spoprijema s kronično boleznijo? S prijaznimi besedami, ki jih izrečemo po telefonu ali osebno, lahko zelo dvignemo čustveno razpoloženje bolnega. Kako vesel mora biti naš Stvarnik, kadar s svojo zmožnostjo govora izrekamo besede, ki so ‚dobre v izgrajevanje‘! (Efežanom 4:29SSP)

Ko z drugimi govorimo o dobri novici, svojo moč odlično uporabljamo

17. Na kateri pomembni način lahko z našim jezikom koristimo drugim in zakaj bi to morali delati?

17 Z močjo našega jezika pa ne moremo delati nič pomembnejšega, kot je to, da z drugimi govorimo o dobri  novici o Božjem kraljestvu. »Ne odtezaj dobrotnosti njim, katerim je je treba, ko jo more storiti roka tvoja,« piše v Pregovorih 3:27. Z drugimi smo se dolžni pogovarjati o dobri novici, ki rešuje življenje. Ne bi bilo prav, da bi obdržali zase to nujno sporočilo, ki nam ga je Jehova tako velikodušno podaril. (1. Korinčanom 9:16, 22) Toda koliko Jehova pričakuje, da bomo sodelovali pri tem delu?

Služimo Jehovu iz »vse moči«

18. Kaj Jehova od nas pričakuje?

18 Ljubezen do Jehova nas vzgibava, da polno sodelujemo v krščanski strežbi. Kaj pa Jehova glede tega pričakuje  od nas? Tisto, kar vsakdo od nas, ne glede na življenjske okoliščine, lahko da: »Vse, kar storite, delajte iz duše, kakor Gospodu [Jehovu, NW] in ne ljudem.« (Kološanom 3:23) Jezus je kot največjo zapoved navedel: »Ljubi Gospoda [Jehova, NW], Boga svojega, iz vsega srca svojega in iz vse duše svoje in iz vse pameti svoje in iz vse moči svoje.« (Marko 12:30) Da, Jehova od vseh pričakuje, da ga ljubimo in mu služimo iz vse duše.

19., 20. a) Zakaj so srce, pamet in moč, torej sposobnosti, ki jih duša že tako in tako zajema, navedene v Markovem evangeliju 12:30? b) Kaj pomeni služiti Jehovu iz vse duše?

19 Kaj pa pomeni služiti Bogu iz vse duše? Duša se nanaša na celega človeka, z vsemi njegovimi fizičnimi in umskimi sposobnostmi. Zakaj so potem srce, pamet in moč, torej sposobnosti, ki jih duša že tako in tako zajema, navedene v Markovem evangeliju 12:30? Razmisli o naslednji ponazoritvi. V biblijskih časih je lahko človek sebe (svojo dušo) prodal v sužnost. Vendar pa suženj svojemu gospodarju morda ni služil iskreno. Morda ni z vso svojo močjo oziroma vsemi umskimi sposobnostmi delal v prid interesov svojega gospodarja. (Kološanom 3:22) Jezus je torej te druge sposobnosti očitno omenil zato, da bi poudaril, da pri služenju Bogu ne smemo ničesar zadržati zase. Služiti Bogu iz vse duše pomeni, da se razdajamo, da njegovi službi namenimo vso svojo moč in energijo, kar jo premoremo.

20 Ali služiti Bogu iz vse duše pomeni, da moramo strežbi vsi nameniti enako veliko časa in porabiti enako veliko energije? To bi bilo komaj mogoče, saj se okoliščine in sposobnosti od človeka do človeka razlikujejo. Mlad človek na primer, ki je dobrega zdravja in fizično močan, morda lahko oznanjevanju nameni več časa kot tisti, ki mu moč peša zaradi vedno večje starosti. Nekdo, ki je sam in nima  družinskih obveznosti, morda lahko naredi več kot tisti, ki mora skrbeti za družino. Kako hvaležni bi morali biti, če smo pri močeh in nam okoliščine omogočajo, da lahko v strežbi veliko naredimo! Seveda pa naj ne bi nikoli postali kritični in se glede tega primerjali z drugimi. (Rimljanom 14:10–12) S svojo močjo želimo druge raje spodbujati.

21. Kateri je najboljši in najpomembnejši način, kako lahko uporabljaš svojo moč?

21 Jehova nam je dal popolni zgled tega, kako naj svojo moč prav uveljavljamo. In mi ga želimo posnemati, kolikor nam je to kot nepopolnim ljudem pač mogoče. Svojo moč lahko prav uveljavljamo tako, da spoštljivo ravnamo s tistimi, nad katerimi imamo vsaj nekaj oblasti. Poleg tega pa želimo iz vse duše opravljati oznanjevalsko delo, ki rešuje življenje in nam ga je Jehova dal, da ga opravimo. (Rimljanom 10:13, 14) Zapomni si, da je Jehova zelo vesel, ko ti – tvoja duša – daješ največ, kar moreš. Ali te srce ne spodbuja, da bi pri služenju takšnemu razumevajočemu in ljubečemu Bogu naredil vse, kar moreš? Svoje moči ne moreš uporabljati na boljši oziroma pomembnejši način.

^ odst. 10 V biblijskih časih je hebrejska beseda za ‚šibo‘ pomenila palico, s kakršno je na primer pastir vodil svoje ovce. (Psalm 23:4SSP) Podobno tudi »šiba« starševske oblasti kaže na ljubeče vodstvo in ne na grobo oziroma surovo kaznovanje.