Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 28. POGLAVJE

»Ti edini si zvestovdan«

»Ti edini si zvestovdan«

1., 2. Zakaj lahko rečemo, da kralju Davidu nezvestovdanost ni bila tuja?

KRALJU DAVIDU nezvestovdanost ni bila tuja. V nekem obdobju so njegovo vladanje zaznamovali notranji nemiri zaradi spletk, ko so se člani njegovega lastnega naroda zarotili proti njemu. Poleg tega pa so ga izdali tudi nekateri, od katerih bi pričakovali, da mu bodo najbližji tovariši. Vzemimo na primer Mihalo, Davidovo prvo ženo. Na začetku »je ljubila Davida« in ga brez dvoma podpirala pri nalogah, ki jih je imel kot kralj. Kasneje pa ‚ga je [pričela, NW] zaničevati v srcu svojem‘ in ga celo imela za ‚lahkomiselneža‘. (1. Samuelova 18:20; 2. Samuelova 6:16, 20)

2 Omenimo tudi Davidovega osebnega svetovalca, Ahitofela. Njegov nasvet so tako čislali, kakor da bi neposredno spregovoril sam Jehova. (2. Samuelova 16:23) Toda ta zaupanja vredni prijatelj je nazadnje postal izdajalec in se pridružil skrbno načrtovanemu uporu zoper Davida. In kdo je bil pobudnik te zarote? Absalom, Davidov lastni sin! Ta spletkarski preračunljivec je »kradel zase srca mož Izraelovih« in sam sebe proglasil za tekmeca na prestolu. Absalomov upor se je tako razširil, da je kralj David moral zbežati, da bi si rešil življenje. (2. Samuelova 15:1–6, 12–17)

3. O čem je bil David povsem prepričan?

3 Ali ni Davidu potem nihče ostal zvestovdan? David je v vseh nadlogah, ki so ga doletele, vedel, da mu je nekdo kljub vsemu ostal zvestovdan. Kdo? Nihče drug kot Bog Jehova. »Z zvestovdanimi boš ravnal zvestovdano,« je o njem rekel David. (2. Samuelova 22:26NW) Kaj je zvestovdanost in kako je Jehova najvzvišenejši zgled te lastnosti?

 Kaj je zvestovdanost?

4., 5. a) Kaj je »zvestovdanost«? b) Kako se zvestovdanost razlikuje od zvestobe?

4 Hebrejski spisi »zvestovdanost« rabijo v pomenu dobrotljivosti, ki se na kaj ljubeče naveže in ne popusti, dokler se ne uresniči vse, kar se je dobrotljivi v zvezi s tem namenil storiti. Zajema več kot le zvestobo. Navsezadnje je človek lahko zvest tudi le iz občutka dolžnosti. Zvestovdanost pa v nasprotju s tem izvira iz ljubezni. * Besedo »zvest« se poleg tega lahko rabi tudi za nežive reči. Psalmist je na primer luno poimenoval z ‚zvesta priča v nebeških višavah‘, in to zato, ker se ponoči vedno znova pojavi. (Psalm 89:37) Vendar pa za luno ne moremo reči, da je zvestovdana. Zakaj ne? Ker je zvestovdanost izraz ljubezni, neosebne reči pa niso zmožne ljubiti.

Luna nosi ime zvesta priča, toda le inteligentna živa stvarjenja lahko zares odsevajo Jehovovo zvestovdanost

5 V svetopisemskem pomenu zvestovdanost izraža nekaj prisrčnega. Že samo iz tega, kako se kaže na zunaj, se vidi povezanost med tistim, ki to lastnost kaže, in tistim, ki mu je izkazana. Takšna zvestovdanost ni nestanovitna. Ni  podobna morskim valovom, ki jih premetavajo spreminjajoči se vetrovi. Ravno nasprotno, zvestovdanost oziroma zvestovdana ljubezen je tako stabilna in močna, da lahko premaga najhujše ovire.

6. a) Kako redko je med ljudmi najti zvestovdanost in kako to Biblija jasno naznanja? b) Kako lahko najbolje ugotovimo, kaj vse spada k zvestovdanosti, in zakaj ravno tako?

6 Res pa je, da je takšna zvestovdanost danes zelo redka. Vse prepogosto tesna prijateljstva ‚pridejo na nič‘. Vedno pogosteje slišimo o zakoncih, ki zapustijo svojega partnerja. (Pregovori 18:24; Malahija 2:14–16) Nezvestoba je danes tako vsakdanja, da lahko ponovimo besede preroka Miha: »Pobožni [Zvestovdani, NW] je izginil z zemlje.« (Miha 7:2) Čeprav ljudje pogosto ne znajo biti srčno dobrotljivi, pa se Jehova v zvestovdanosti izredno odlikuje. V resnici lahko to, kaj spada k zvestovdanosti, zares najbolje ugotovimo ravno s tem, da raziščemo, kako ta sijajni vidik ljubezni kaže Jehova.

Jehovu v zvestovdanosti ni enakega

7., 8. Zakaj lahko rečemo, da je Jehova edini zvestovdan?

7 Biblija za Jehova pravi: »Ti edini si svet [zvestovdan, NW].« (Razodetje 15:4SSP) Kako je to mogoče? Ali niso bili ljudje in tudi angeli kdaj pa kdaj izredno zvestovdani? (Job 1:1; Razodetje 4:8) Kaj pa Jezus Kristus? Ali ni on Bogu najbolj ‚zvestovdan‘? (Psalm 16:10NW) Zakaj potem lahko rečemo, da je Jehova edini zvestovdan?

8 Predvsem ne pozabi, da je zvestovdanost vidik ljubezni. »Bog je ljubezen« – je sámo poosebljenje te lastnosti. Kdo bi potem lahko zvestovdanost izkazoval popolneje kot Jehova? (1. Janezov 4:8, poudarili mi.) Angeli in ljudje sicer lahko Božje lastnosti odsevajo, vendar pa je samo Jehova nenadkriljivo zvestovdan. On je »Predvečni«, zato je srčno dobrotljiv že dlje kot katero koli stvarjenje  na zemlji ali v nebesih. (Daniel 7:9) Največji zgled zvestovdanosti je torej Jehova. Pri njem se ta lastnost kaže tako zelo, da se nobeno stvarjenje ne more z njim primerjati. Pretehtaj nekatere zglede.

9. Kako je Jehova »zvestovdan v vseh svojih delih«?

9 Jehova je »milostiv [zvestovdan, NW] v vseh svojih delih«. (Psalm 145:17) Kako pa? Odgovor najdemo v 136. psalmu. Tam je navedenih veliko Jehovovih rešilnih del, tudi pozornost zbujajoča rešitev Izraelcev skozi Rdeče morje. Omembe vredno pa je to, da vsako vrstico tega psalma poudarja naslednja besedna zveza: »Ker vekomaj traja milost [srčna dobrotljivost, NW] [oziroma zvestovdanost] njegova.« Na tem psalmu temelji tudi eno od vprašanj v okvirju Vprašanja za meditiranje na 289. strani. Ko boš bral te vrstice, te bo čisto spontano prevzelo to, kako vse je bil Jehova do svojega ljudstva srčno dobrotljiv. Da, Jehova je do svojih zvestih služabnikov zvestovdan tako, da sliši njihove klice na pomoč in ob določenem času tudi ukrepa. (Psalm 34:6) Jehova je do svojih služabnikov stanovitno zvestovdan in jih ljubi, vse dokler mu oni ostajajo zvestovdani.

10. Kako je Jehova zvestovdan, ko gre za njegova načela?

10 Jehova pa je do svojih služabnikov zvestovdan tudi tako, da ne odstopa od svojih meril. Ni podoben nekaterim nepredvidljivim ljudem, ki jih vodi le muhavost in sentimentalnost, saj ne spreminja svojega mnenja o tem, kaj je prav in kaj narobe. V vseh tisočletjih se na primer njegovo mnenje o spiritizmu, malikovalstvu in umoru ni prav nič spremenilo. »Prav do [vaše] starosti sem jaz vedno isti,« je izjavil po svojem preroku Izaiju. (Izaija 46:4) Lahko smo torej povsem prepričani, da nam bo koristilo, če se bomo ravnali po jasnem moralnem vodstvu, ki ga najdemo v Božji Besedi. (Izaija 48:17–19)

11. Prikaži z zgledi, da je Jehova zvest svojim obljubam.

 11 Jehova pa je zvestovdan tudi tako, da se zvesto drži svojih obljub. Kadar kaj napove, se to tudi izpolni. Jehova zato pravi: »Beseda moja, ki prihaja iz mojih ust, [. . .] ne povrne se k meni prazna, temuč izvrši, kar me veseli, in bo uspeh imela v tem, za kar jo pošljem.« (Izaija 55:11) S tem, da se svoje besede zvesto drži, je zvestovdan svojim služabnikom. On ni takšen, da bi jih pustil v pričakovanju nečesa, česar ne namerava izpolniti. Jehovov sloves je glede tega tako brezhiben, da je njegov služabnik Jozue lahko rekel: »Ni izginila besedica od vsega dobrega, kar je bil GOSPOD obljubil Izraelovi hiši; vse se je izpolnilo.« (Jozue 21:45) Lahko smo torej povsem prepričani, da ne bomo nikoli razočarani zaradi tega, ker Jehova ne bi mogel izpolniti svojih obljub. (Izaija 49:23; Rimljanom 5:5)

12., 13. Kako vse je Jehova »vekomaj« srčno dobrotljiv?

12 Kot smo že omenili, nam Biblija govori, da je Jehova »vekomaj« srčno dobrotljiv. (Psalm 136:1) Kako je to mogoče? En razlog je ta, da nam Jehova grehe odpušča enkrat za vselej. Kot smo razpravljali v 26. poglavju, ne pogreva tistih grehov, ki jih je kdo nekoč zagrešil in mu jih je sam že odpustil. Ker ‚vsi grešimo in smo brez Božje slave‘, bi moral vsakdo od nas biti hvaležen za to, da je Jehova vekomaj srčno dobrotljiv. (Rimljanom 3:23SSP)

13 Vendar je Jehova vekomaj srčno dobrotljiv še drugače. Njegova Beseda pravi, da bo pravični »kakor drevo, zasajeno ob potokih vodá, ki rodi svoj sad ob svojem času in ki mu listje ne uvene, in karkoli počenja, se mu posreči«. (Psalm 1:3) Predstavljaj si bujno drevo, ki mu listje nikoli ne uvene! Torej bo tudi naše življenje dolgo, mirno in uspešno, če bomo Božjo Besedo zares z veseljem prebirali. Blagoslovi, ki jih Jehova zvestovdano podeljuje  svojim zvestim služabnikom, so večni. Zares, v pravičnem novem svetu, ki ga bo Jehova vzpostavil, se bodo poslušni ljudje večno veselili njegove srčne dobrotljivosti. (Razodetje 21:3, 4)

Jehova »ne zapusti svojih zvestovdanih«

14. Kako Jehova kaže, da je svojim služabnikom hvaležen za zvestovdanost?

14 Jehova je svojo zvestovdanost že velikokrat dokazal. Je popolnoma dosleden, zato je vedno enako zvestovdan svojim zvestim služabnikom. Psalmist je napisal: »Mlad sem bil in sem se postaral, a nisem videl pravičnika zapuščenega, ne otrok njegovih prositi kruha. Kajti GOSPOD ljubi pravico in ne zapusti svetih [zvestovdanih, NW] svojih.« (Psalm 37:25, 28) Jehova si kot Stvarnik zares zasluži, da ga častimo. (Razodetje 4:11) Kljub temu pa so mu zato, ker nam je zvestovdan, naša zvesta dela zelo dragocena. (Malahija 3:16, 17)

15. Pojasni, kako je Jehova s svojim ravnanjem z Izraelom zelo nazorno pokazal, da je zvestovdan.

15 Jehova iz srčne dobrotljivosti svojim služabnikom vedno znova pomaga, kadar so v stiski. Psalmist nam pravi: »Varuje duše svojih svetih [zvestovdanih, NW]; rešuje jih iz roke brezbožnih.« (Psalm 97:10EI) Razmisli denimo o tem, kako je ravnal z izraelskim narodom. Po tem, ko je Izraelce čudežno rešil skozi Rdeče morje, so mu ti v pesmi zapeli: »V svoji srčni dobrotljivosti [ali »zvestovdani ljubezni«, podčrtna opomba] si vodil ljudstvo, ki si ga rešil.« (2. Mojzesova 15:13NW) Z rešitvijo pri Rdečem morju je Jehova zares ravnal zvestovdano. Mojzes je Izraelcem zato rekel: »GOSPOD se ni nagnil k vam in vas izbral zato, ker bi bili številnejši od vseh drugih ljudstev, saj ste najmanjši izmed vseh, temveč zato, ker vas ljubi in hoče držati prisego, ki jo je dal vašim očetom, vas je GOSPOD izpeljal z močno  roko in vas rešil iz hiše sužnosti, iz roke egiptovskega kralja faraona.« (5. Mojzesova 7:7, 8SSP)

16., 17. a) Kako nezaslišano nehvaležni so bili Izraelci, toda kako je bil Jehova z njimi usmiljen? b) Kako je večina Izraelcev pokazala, da zanje »ni bilo več ozdravljenja«, in kako nam je to v svarilen zgled?

16 Izraelci kot narod pa Jehovu za njegovo srčno dobrotljivost niso izkazali hvaležnosti, saj so po rešitvi »še dalje grešili zoper [Jehova], upirali se Najvišjemu«. (Psalm 78:17) Stoletja so se Jehovu vedno znova upirali in se obračali h krivim bogovom in navadam poganskih narodov, kar jih je samo onečaščalo. Kljub temu pa Jehova svoje zaveze ni pretrgal. Po preroku Jeremiju je svoje ljudstvo raje milo prosil: »Vrni se, odpadnica Izrael [. . .] ne bom vas jezno gledal, kajti dobrotljiv [zvestovdan, NW] sem.« (Jeremija 3:12) Kot smo ugotovili v 25. poglavju, pa to večine Izraelcev ni toliko ganilo, da bi se spremenili. Zares, »zasmehovali so Božje poslance, zaničevali njegove opomine in zasramovali njegove preroke«. Kakšne so bile posledice? Nazadnje je »GOSPODOV srd na ta narod tako vzkipel, da ni bilo več ozdravljenja«. (2. letopisov 36:15, 16SSP)

17 Kaj se iz tega naučimo mi? Da Jehova v zvestovdanosti ni niti slep niti se ga ne da prevarati. Jehova je sicer »obilen v srčni dobrotljivosti« (NW) in je rad usmiljen, kadar ima za to temelj. Toda kako se odzove, kadar se izkaže, da je prestopnik nepopravljivo hudoben? V takem primeru pa se Jehova drži svojih pravičnih meril in prestopnika obsodi. Kot je dejal Mojzesu, »krivega nikakor ne šteje za nedolžnega«. (2. Mojzesova 34:6, 7)

18., 19. a) Kako je kazen, s katero Jehova udari hudobne, ravno tako dejanje zvestovdanosti? b) Kako bo Jehova zvestovdan tistim svojim služabnikom, ki so zaradi preganjanja umrli?

18 Tudi kazen, s katero Bog udari hudobne, je ravno tako dejanje zvestovdanosti. Kako to? En dokaz za to najdemo  v knjigi Razodetje, in sicer v Jehovovi zapovedi sedmim angelom: »Pojdite in izlijte sedmere čaše jeze Božje na zemljo.« Ko tretji angel izlije svojo čašo »v reke in studence vodá,« se ti spremenijo v kri. Angel nato Jehovu reče: »Pravičen si, Gospod, ki si in ki si bil, Sveti [Zvestovdani, NW], da si tako sodil: ker kri svetnikov in prorokov so prelivali, in krvi si jim dal piti; vredni so tega.« (Razodetje 16:1–6)

Jehova se bo zvestovdano spomnil vseh tistih, ki so mu bili zvestovdani prav do smrti, in jih bo obudil

19 Bodi pozoren na to, da angel med sporočanjem o sodbi Jehova poimenuje »Zvestovdani«. Zakaj? Ker je bil s tem, da je uničil hudobne, zvestovdan svojim služabnikom, saj so mnoge med njimi preganjali do smrti. Zaradi Jehovove zvestovdanosti so takšni v njegovem spominu še kako živi. Hrepeni po tem, da bi te svoje zveste preminule služabnike znova videl, in Biblija potrjuje, da jih namerava nagraditi z vstajenjem. (Job 14:14, 15) Jehova svojih zvestovdanih služabnikov ne pozabi že zato, ker ne živijo več. Ravno nasprotno, »njemu so vsi živi«. (Lukež 20:37, 38) Jehovov namen, da bo znova oživil vse, ki so  v njegovem spominu, je močan dokaz za njegovo zvestovdanost.

Bernarda Luimesa (levo) in Wolfganga Kusserowa (v sredini) so usmrtili nacisti

Mosesa Nyamussua (desno) so člani neke politične skupine s kopji prebodli do smrti

Jehova v zvestovdani ljubezni odpre pot za rešitev

20. Kdo so ‚posode usmiljenja‘ in kako jim je Jehova zvestovdan?

20 Vso zgodovino je bil Jehova zvestim ljudem izredno zvestovdan. Pravzaprav je tisoče let »prenašal v veliki potrpežljivosti posode jeze, pripravljene za pogubo«. Zakaj? »Da bi razglasil bogastvo slave svoje na posodah usmiljenja, ki jih je naprej pripravil za slavo.« (Rimljanom 9:22, 23) Te ‚posode usmiljenja‘ so prav naravnani posamezniki, ki so s svetim duhom maziljeni, da bi skupaj s Kristusom podedovali njegovo Kraljestvo. (Matevž 19:28) Jehova je s tem, da je tem posodam usmiljenja odprl pot  za rešitev, ostal zvestovdan Abrahamu, kateremu se je z obljubo zavezal: »Blagoslovljeni bodo vsi narodi zemlje v semenu tvojem, ker si poslušal moj glas.« (1. Mojzesova 22:18)

Ker je Jehova zvestovdan, imajo vsi njegovi zvesti služabniki zanesljivo upanje na prihodnost

21. a) Kako je Jehova zvestovdan članom ‚velike množice‘, ki upajo, da bodo preživeli ‚veliko stisko‘? b) K čemu te Jehova s svojo zvestovdanostjo spodbuja?

21 Jehova je podobno zvestovdan tudi članom ‚velike množice‘, ki upajo, da bodo preživeli ‚veliko stisko‘ in večno živeli na rajski zemlji. (Razodetje 7:9, 10, 14) Čeprav so njegovi služabniki nepopolni, jim zvestovdano daje možnost večnega življenja na rajski zemlji. Kako to dela? Po odkupnini, s katero je Jehova še najizraziteje dokazal, da je zvestovdan. (Janez 3:16; Rimljanom 5:8) S tem privlači tiste, ki so v srcu lačni pravičnosti. (Jeremija 31:3NW) Ali ni res, da te z Jehovom še bolj zbližuje zvestovdanost, ki jo je on že pokazal in jo bo še v prihodnosti? Z Bogom se vsekakor želimo še bolj zbližati. Zato se odzovimo na njegovo ljubezen tako, da smo še bolj odločeni, da mu hočemo zvestovdano služiti.

^ odst. 4 Zanimivo je, da besedo, ki jo v Drugi Samuelovi knjigi 22:26, NW, prevajamo z ‚zvestovdanost‘, drugod prevajamo s »srčna dobrotljivost« ali »zvestovdana ljubezen«.