Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 5. DEL

Spoznajmo Boga

Spoznajmo Boga

ALI ne greste takrat, kadar iščete nasvet, k nekomu, ki mu lahko zaupate? Če vam svetuje nekdo, ki mu zaupate, boste nasvet gotovo raje upoštevali, pa če vam bo to takoj koristilo ali pa ne. In če si zares želite, da bi imeli korist od uporabnega nasveta, ki ga najdete v Bibliji, se morate seznaniti z njenim Avtorjem. Morda boste celo lahko postali njegov ‚prijatelj‘! (Izaija 41:8)

Božje ime, ki se pojavlja v hebrejskem besedilu Izaijeve knjige

2 Če se hočete z nekom spoprijateljiti, gotovo želite izvedeti, kako mu je ime. Ali biblijski Bog ima ime? Sam je objavil: »Jaz sem GOSPOD [Jehova, NW], to je ime moje, in slave svoje ne dam drugemu, ne hvale svoje rezanim podobam.« (Izaija 42:8) Njegovo ime je »Jehova« in se v hebrejščini zapiše z יהוה (bere se od desne proti levi). To ime se v Hebrejskih spisih v Bibliji pojavlja skoraj 7000-krat. Znano je, da Božje ime pomeni »On povzroča, da postaja«, kar nakazuje, da Jehova pri sebi povzroča, da postaja vse, kar je treba, da bi izpolnil svoje namene, oziroma da lahko povzroči, da njegovo stvarstvo postane vse, kar koli je treba, da doseže njegov namen. Poleg tega hebrejska slovnična oblika njegovega imena označuje dejanje, ki traja. Kaj to pomeni? Pove nam, da Jehova je povzročal in še vedno povzroča, da se njegovi nameni izpolnijo. Je živi Bog in ne nekakšna neosebna sila!

3 Jehova je postal Stvarnik. (1. Mojzesova 1:1) On je ‚živi Bog, ki je ustvaril nebo in zemljo in morje in vse, kar je v njih‘. (Dejanja 14:15) Jehova je ustvaril vse, tudi prvi človeški par, Adama in Evo. Bog je tako »življenja vir«. (Psalm 36:9) Postal je tudi Vzdrževalec življenja. »Sebe ni pustil brez pričevanja s tem, da je delil dobrote, dajal vam z neba dež in rodovitne čase in napolnjeval srca vaša z jedjo in veseljem.« (Dejanja 14:17) V Afriki in Aziji mnogi častijo svoje prednike, ker so pač od njih dobili življenje. Mar naj  ne bi zato čutili še večjega dolga do Stvarnika in Vzdrževalca življenja, do Tistega, ki je ustvaril prvi par in jima dal razmnoževalne zmožnosti? Razmišljanje o tem dejstvu vas bo morda navedlo, da boste vzkliknili: »Vreden si, Gospod [Jehova, NW] in Bog naš, prejemati slavo in čast in moč, zakaj ti si ustvaril vse, in zaradi volje tvoje je bilo vse in je bilo ustvarjeno.« (Razodetje 4:11)

4 Svojega Stvarnika, Jehova, lahko spoznate in se naučite, kakšen Bog je, na straneh Biblije. Ta odkriva, da je »Bog [. . .] ljubezen.« (1. Janezov 4:16; 2. Mojzesova 34:6, 7) Ko boste Biblijo brali, od 1. Mojzesove knjige do Razodetja, boste našli številne pripovedi, iz katerih je razvidno, da je Bog zares ljubeč. Zakaj vam ne bi prišlo v navado, da bi vsak dan brali Božjo Besedo, da bi tako spoznali svojega Stvarnika? Skrbno preučujte Biblijo ob pomoči ljudi, ki so seznanjeni z njeno vsebino. (Dejanja 8:26–35) Tako boste spoznali, da je On tudi Bog pravičnosti, ki ne bo večno dovoljeval hudega. (5. Mojzesova 32:4) Človeku ni lahko vzdrževati ravnotežja med ljubeznijo in pravičnostjo, Jehova pa v svoji modrosti ti lastnosti ohranja v popolnem ravnovesju. (Rimljanom 11:33; 16:27) Ker je Vsemogočni Bog, ima moč narediti vse, kar hoče, da bi tako izpolnil svoje namene. (1. Mojzesova 17:1) Skušajte udejanjati modri nasvet, ki ga najdete v Bibliji, in še bolj boste cenili svojega Stvarnika, saj boste spoznavali, da se njegov nasvet vedno izkaže v naše dobro.

Zakaj se ne bi Jehovu bližali v molitvi?

5 K Bogu pa se lahko bližamo še drugače. Z molitvijo. Jehova je ‚Ta, ki posluša molitev‘. (Psalm 65:2) On lahko ‚stori preobilo več, nego kar prosimo ali umemo‘. (Efežanom 3:20) Vendar pa, kaj bi si mislili o »prijatelju«, ki pride k vam samo takrat, kadar od vas potrebuje kakšno uslugo? Verjetno si o njem ne bi mislili ravno najboljše. Potemtakem prav gotovo ne boste te prednosti, molitve, izkoriščali samo za to, da bi Boga prosili za tisto, kar potrebujete, temveč tudi za to, da se mu zahvaljujete in ga hvalite. (Filipljanom 4:6, 7; 1. Tesaloničanom 5:17, 18)